pomys na interes w sieci internet w dzia alno ci gospodarczej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej. Piotr Drygas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu piotr.drygas@ae.poznan.pl http://e-drygas.info. Pierwsze i podstawowe „prawo” e-handlu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej' - gizela


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pomys na interes w sieci internet w dzia alno ci gospodarczej

Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej

Piotr Drygas

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

piotr.drygas@ae.poznan.pl

http://e-drygas.info

pierwsze i podstawowe prawo e handlu
Pierwsze i podstawowe „prawo” e-handlu
 • Dobre doświadczenia z kontaktów klienta z firmą nie dają gwarancji na rewizytę klienta w e-sklepie. Natomiast złe doświadczenia praktycznie wykluczają taką możliwość. Zwłaszcza w sprzedaży online klienci mają skłonność do rezygnacji z usług firmy po pierwszych nieudanych zakupach.
 • W praktyce klienci przenoszą negatywne doświadczenia z jednym detalistom online na cały handel elektroniczny, co rzutuje na ich skłonność do robienia zakupów tą drogą w przyszłości.
slide4

Internet Bullseye Marketing Model

Czynnik 1. RYNEK DOCELOWY

 • czy oferta jest skierowana do użytkowników komputerów? T1/N0
 • czy oferta jest skierowana do miłośników nowinek technicznych? T1/N0
 • czy oferta jest skierowana do osób o dochodach ponad średnią? T1/N0
 • czy oferta jest skierowana do osób z ponad przeciętnym poziomie wykształcenia? T1/N0
 • czy rynek docelowy jest łatwy do zidentyfikowania
 • czy rynek docelowy jest „dostępny” przez Internet? T1/N0
 • czy rynek docelowy stanowią użytkownicy Internetu? T1/N0
slide5

Czynnik 2. RODZAJ PRODUKTU/USŁUGI

  • czy oferta jest związana z komputerami? T1/N0
  • search goods czy experience goods? SG1/EG0
  • czy zamówienie może być zautomatyzowane? T1/N0
  • jakie jest zaawansowanie techniczne oferty? Duże1/Małe0
  • czy oferta podlega standaryzacji? T1/N0
  • czy oferta jest unikatowa? T1/N0
  • czy oferta przedstawia produkt o światowym rozgłosie? T1/N0
  • czy oferta jest kierowana do nisz o światowym zasięgu? T1/N0
  • jakie jest znaczenie marki? Duże1/Małe0

Internet Bullseye Marketing Model

slide6

Internet Bullseye Marketing Model

Czynnik 3. DYSTRYBUCJA

 • czy oferta konkurencyjna jest łatwo dostępna w sposób tradycyjny?

T0/N1

 • czy można zapewnić dystrybucję globalną? T1/N0

Czynnik 4. CENA

 • jaki jest poziom cen? Niski1/Wysoki0
 • czy potrzebne są częste zmiany cen? T1/N0

Czynnik 5. PROMOCJA - czy metody tradycyjne mogą być pomocne? T1/N0

slide7

Internet Bullseye Marketing Model

Czynnik 6. KOSZTY - czy Internet pozwala je obniżać? T1/N0

Czynnik 7. KONKURENCJA – jaka dostępność ofert poza Internetem? Duża1/Mała0

Czynnik 8. PRAWO - czy są ograniczenia prawne? T0/N1

Czynnik 9. POPYT - czy zapotrzebowanie jest duże? T1/N0

Czynnik 10. WARUNKI SPOŁECZNE - czy istnieje potrzeba anonimowej sprzedaży? T1/N0

Czynnik 11. WARUNKI POLITYCZNE - czy są ograniczenia? T0/N1

Czynnik 12. WARUNKI EKONOMICZNE – jaki jest stan gospodarki? Dobry1/Zły0

Czynnik 13. WARUNKI TECHNICZNE – jaka powszechność i stan Internetu? Duża1/Mała0

rachunek koszt w czyli
Rachunek kosztów, czyli …
 • Zanim zarobisz, pomyśl, na co musisz wydać!
 • Zanim zarobisz, pomyśl, na kim możesz zarobić!
 • Zanim zarobisz, pomyśl, czy rzeczywiście musisz tyle wydać?
 • Zatem …
zatem
Zatem …

Jedna aukcja to dokładnie to samo (a czasami nawet więcej!!!) niż zakładka jednego produktu w sklepie internetowym!

zatem jak technologia mo e pom c
Zatem jak technologia może pomóc?
 • Prezentacja produktu
 • Personalizacja
 • Komunikacja
prezentacja produktu
Prezentacja produktu
 • Kolory
 • Wyszukiwanie produktu
 • Informacje dodatkowe
 • Porównanie produktu
personalizacja
Personalizacja…
 • …produktu
  • Dla bogatych?
  • Dla wszystkich?
 • …przekazu
zarz dzanie relacjami z klientem czyli
Zarządzanie relacjami z klientem, czyli …
 • Podtrzymywanie kontaktów to nie tylko gwiazdki!!!
szanowny pan piotr drygas
Szanowny PanPiotr Drygas

Szanowny Panie,

Jest nam niezmiernie miło, że jest Pan naszym stałym klientem. Uprzejmie prosimy o odpowiedź na kilka krótkich pytań:

 • Jakie produkty kupuje Pan u nas najczęściej?
 • Z jakiej formy płatności korzysta Pan najczęściej?
jak to bywa z t komunikacj
Jak to bywa z tą komunikacją?

M. Breier, A.A. Brott, Szybcy i M@drzy, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2004

najwa niejsze przepisy reguluj ce dzia alno wirtualn
Najważniejsze przepisy regulujące działalność wirtualną
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 – o podpisie elektronicznym
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 – o świadczeniu usług drogą elektroniczną
slide26

Ustawa z dnia 2 marca 2000 - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 • Art. 6. 1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.
slide27

Ustawa z dnia 2 marca 2000 - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 • Art. 7. 
  • 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.
  • 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
  • 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

piotr.drygas@ae.poznan.pl

http://e-drygas@info