grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
gizela

Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009 - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
Grieppandemie in de huisartsenpraktijk 14 september 2009
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grieppandemie in de huisartsenpraktijk14 september 2009 • Marijke Bouma, Sociaal Verpleegkundige • Marjon Schoo, Sociaal Verpleegkundige • Infectieziektenbestrijding (IZB)

 2. Opbouw presentatie Waarom staan we hier? • Verloop Nieuwe Influenza A H1N1 • Beleid Nieuwe Influenza • Verwachting scenario’s grieppandemie • Casus 1 Huisartspraktijk • Hygiënische maatregelen • Casus 2 Triage Dokterswacht Friesland ( DWF) • Triagecriteria Nieuwe Influenza A H1N1 • Casus 3. Vervolg triage • Vaccinatie • Vragen ?

 3. Interpandemische periode Fase 1: Virusvarianten circulerend onder dieren maar geen overdracht naar personen. Fase 1 FASE 6: Pandemische periode: toenemend en uitwaaierend verspreidingpatroon. Fase 2: Vaststellen van een nieuwe virusvariant bij dieren met risico op humane overdracht maar geen mens-op-mensbesmettingen. Fase 6 11-06 Fase 2 Fase 5 30-04 FASE 5: Grotere lokale clusters door verdergaande aanpassing van het virus. Suboptimale mens-op-menstransmissie. Fase 3 24-04 FASE 3: De prepandemische periode. Beperkte humane infecties met een nieuw subtype maar geen efficiënte mens-op-mensbesmetting. Fase 4 28-04 FASE 4: Kleinschalige clusters met beperkte persoon naar persoon transmissie. Nog geen optimale aanpassing van het virus voor menselijke transmissie. FIGUUR 1. FASERING VAN EEN INFLUENZAPANDEMIE*

 4. Beleid Nieuwe Influenza • Beginfase treedt draaiboek Incidentele introductie Nieuwe Influenza in werking. GGD doet beoordeling en bemonstering verdachte gevallen • 22-07 kwam beoordeling en bemonstering bij 1e lijn, evt. in overleg met GGD • 15-08 meldingsplicht beperkt tot patiënten met influenza A (waarschijnlijk) en Influenza A H1N1 (bewezen) die in het ziekenhuis zijn opgenomen en of patiënten die aan influenza zijn overleden

 5. Vervolg beleid • NIVEL peilstation • Huisartsenpraktijk

 6. Mogelijke scenario’s door Ministerie van VWS Mild: • 30% van de bevolking wordt ziek • 5000 personen sterven • Piek ziektegolf: 700.000 personen ziek • Ziekteverzuim stijgt 4 tot 10% Ernstig

 7. Casuïstiek

 8. Casus 1 Huisartspraktijk Mw. Pietersen, 38 jaar. meldt zich aan de balie bij uw praktijk met de volgende klachten: • Koorts 39.2 C sinds 1 dag • Hoesten, spierpijn, keelpijn, moeheid Wat doet u?

 9. Hygiënische maatregelen • FFP1 Mondmasker patiënt • Aparte ruimte • Ruimte betreden met FFP1 mondmasker en handschoenen • Ruimte huishoudelijk reinigen en instrumentarium met 70% alcohol reinigen • Ook contactpunten meenemen! • Handhygiëne • Ventileren

 10. Casus 2 Triage DWF Anamnese: • Mw Cornelis, 22 jaar, beroep stewardess met griepklachten en onderliggend lijden. Verloop: • Huisarts • DWF • Postbus 51 • Ziekenhuis

 11. Vervolg casus 2 • Hoe zouden jullie deze casus hebben aangepakt?

 12. Triagecriteria

 13. Casus 3: Vervolg Triage • Dhr. de Vries, 62 jaar, belt met de volgende klachten, koorts, hoesten, spierpijn en algehele malaise. • “Bourgondiër”, rookt, recentelijk vakantie Italië en in de sauna geweest.

 14. Vaccinatie Risicogroepen: • Personen die jaarlijks oproep krijgen seizoensvaccinatie griep • Zwangeren uit medische risicogroepen 2e en 3e trimester • Gezondheidspersoneel met direct contact risicopatiënten • Gezinsleden en mantelzorgers die zorgverlenen aan hoog risicopatiënten

 15. Vragen ?

 16. Bedankt voor uw aandacht!