LET IT GO - PowerPoint PPT Presentation

let it go n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LET IT GO PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 26
LET IT GO
125 Views
Download Presentation
giuseppe
Download Presentation

LET IT GO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LET IT GO MENTALE MODELLEN OVER ORGANISEREN EN MEDEZEGGENSCHAP bdingjan@atim.eu

 2. Persoonlijk worden

 3. Mentale modellen (een definitie) • Mentale modellen zijn beelden en vooronderstellingen die we hebben van de wereld, onszelf & onze organisaties en de manier waarop wij hierin passen.

 4. Mentale Modellen • We selecteren altijd iets uit alle gebeurtenissen om ons heen • We geven daar een betekenis aan • Op basis van die betekenis maken veronderstellingen • Die veronderstellingen vormen de basis voor conclusies • En die conclusies en het gedrag dat er op volgt versterkt onze overtuigingen

 5. 7 Principes van mentale modellen • Iedereen heeft mentale modellen • Mentale modellen bepalen hoe en wat we zien • Mentale modellen leiden ons denken en gedrag • Mentale modellen maken dat we onze veronderstellingen en gevolgtrekkingen als feiten gaan zien • Mentale modellen zijn altijd incompleet • Mentale modellen beïnvloeden de resultaten die we halen, en versterken zichzelf daarmee • Mentale modellen gaan vaak langer mee dan nuttig is.

 6. Wees er alert op dat jouw conclusies gebaseerd zijn op jouw overtuigingen en dat ze wel eens niet "de feiten" kunnen zijn.

 7. Ga eens uit van de veronderstelling dat in je eigen redeneerproces gaten of fouten zitten die je zelf niet ziet.

 8. Gebruik voorbeelden om te illustreren hoe jij tot je eigen conclusies komt.

 9. Geef hoorbaar de betekenissen en overtuigingen aan die jij in de redeneringen van anderen hoort, zodat je kunt checken of je ze goed begrijpt.

 10. Geef de stappen aan in je manier van denken en redeneren.

 11. Vraag anderen of ze een andere manier zien om de "data" die jij gebruikt te interpreteren.

 12. Ga er van uit dat anderen tot een andere conclusies kunnen komen omdat ze een andere manier van denken/redeneren hebben.

 13. Vraag anderen om de gegevens die zij gebruiken en de betekenis die ze er aan geven te expliciteren.

 14. Vraag anderen om de stappen in hun denkproces toe te lichten.

 15. Meer lezen (bronnen) ? Peter Senge De 5e discipline Edel Maex Open Mind David Hutchens In de schaduw van het Neanderdal