Communicatiewetenschappen - PowerPoint PPT Presentation

communicatiewetenschappen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Communicatiewetenschappen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Communicatiewetenschappen

play fullscreen
1 / 48
Communicatiewetenschappen
220 Views
Download Presentation
giuseppe
Download Presentation

Communicatiewetenschappen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011

 2. Opleidingsmodel ipv jaarmodel • Student schrijft zich in voor opleiding, niet meer voor programmajaar • Traject verloopt in ‘fasen’, niet meer in ‘studiejaren’ • Eén deliberatie op het einde van de opleiding ipv jaarlijkse deliberatie • Opleiding = Ba, Ma COM

 3. Valven en examens • Valvenberichten • Elektronische valven op Toledo • Via studentenportaal (http://soc.kuleuven.be/studenten) • Examens • Iedereen is automatisch ingeschreven , MAAR IER • Uitschrijven moet via ombudsdienst (http://soc.kuleuven.be/ombuds)

 4. Diplomaruimte • Geen voorafnames of cumul meer • Duidelijk vastgelegd standaardtraject • 1e Ba: vast programma van 60 stp • Garantie op volgbaar uur- en examenrooster • Evenwichtige spreiding over semesters • 3 fases binnen Ba-opleiding (cfr 3 studiejaren) • Meer info: www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte

 5. Afwijken van standaardtraject? • Volgtijdelijkheidsvoorwaarden • Strenge volgtijdelijkheid (credit behaald of tolerantie ingezet) • Soepele volgtijdelijkheid (vak gevolgd) • Gelijktijdigheid (vakken tegelijk opnemen) • Voortgangsvereiste • minimum aantal stp behaald hebben alvorens bepaald vak te mogen opnemen (vb: stage)

 6. Cumulatieve studie-efficiëntie • Geen jaarlijkse deliberatie, wel berekening van studie-efficiëntie Vb: Je neemt 60 stp op in ISP. Je slaagt voor alle vakken behalve voor 2. 1 vak met 4 stp en 1 vak met 6 stp. (60-10)/60 = 83% cumulatieve studie-efficiëntie.

 7. Cumulatieve studie-efficiëntie • Studie-efficiëntie van >= 50% is van belang bij: • Herinschrijven: bindend studieadvies • Indien na 1e academiejaar studie-efficiëntie < 50%, dan bindend advies om na 2de academiejaar minstens 50% te halen • Ter-inschrijving: • weigering om 3de keer in te schrijven voor hetzelfde vak als studie-efficiëntie < 50% • Inzetten van toleranties

 8. Toleranties ipv deliberatie • Voorwaarden: • minstens 50% CSE behalen • voldoende tolerantiekrediet bezitten (10% van totaal aantal stp = 18 stp voor Ba) • In 1e fase bedraagt tolerantiekrediet max 12 stp • Zelf kiezen om 8/20 of 9/20 te tolereren • 7/20 NIET tolereerbaar! • Studenten uit septemberzittijd kunnen inschrijven alvorens tolerantiedossier is ingediend. • Tolerantiedossier afwerken voor 30/09

 9. Leerkrediet • Doel: vlotte voortgang van de studie aanmoedigen • Student krijgt 140 studiepunten leerkrediet • Stp worden ingezet (afgetrokken van totaal) voor elk opgenomen opleidingsonderdeel • Indien geslaagd: stp worden terugverdiend en leerkrediet weer opgetrokken • Indien tolerantie ingezet: stp worden NIET terugverdiend • Indien heroriëntatie voor 1 december: behoud van alle 140 stp (in dat geval zo snel mogelijk contact opnemen met Katrien Hutsebaut. Email: katrien.hutsebaut@soc.kuleuven.be) Info: www.kuleuven.be/leerkrediet of studieadvies@kuleuven.be

 10. Structuur Bachelor • 1e fase: gemeenschappelijk (behalve “Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk”) • 2e fase: gemeenschappelijk • 3e fase: gemeenschappelijk + keuze • 2 seminaries • Vrije keuze • Stage en talen

 11. 1e semester: Communicatiewetenschap Politicologie Sociologie Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek Samenleving: feiten en problemen 2e semester: Fundamentele wijsbegeerte Sociale psychologie Inleiding tot het recht Geschiedenis van de hedendaagse samenleving 1e BA-fase • 1e + 2e semester: • Sociale statistiek (m.i.v. oefeningen) • Initiatie in de communicatiewetenschappelijke • onderzoekspraktijk

 12. 1e semester: Mediabeleid Mediasociologie Populaire cultuur: industrie Innovatieve onderzoeksdesigns in de communicatiewetenschappen 2e semester: Analyse van mediateksten Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. oefeningen Mediarecht Media-effecten Persuasieve communicatie Kwantitatieve data-analyse m.i.v. oefeningen 2e BA-fase • 1e + 2e semester: • Academisch Frans voor communicatiewetenschappen • Academisch Engels voor communicatiewetenschappen

 13. Academisch Frans/Engels • Docenten bepalen groepsindeling op basis van inschrijving via Tolinto-inschrijfmodule op Toledo • De inschrijfmodule op TOLEDO is beschikbaar vanaf dinsdag 27 september om 9u00

 14. Stage • Voorwaarden: • 100 credits behaald • Online stage-aanvraag in 2e BA (febr. 2012) • Stagebegeleiding: • Sonia Roosen (A04.53) • sonia.roosen@soc.kuleuven.be • Raadpleeg spreekuren! http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/com/stage/

 15. ERASMUS • 3e BA-fase • Februari ‘12: infomoment voor uitgaande studenten • 80-tal bestemmingen • Verblijf buitenland: 1e semester • Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) erasmus@soc.kuleuven.be http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/erasmus/index.php

 16. Via de homepagevan de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!) Mijn K.U.Loket – waar vind ik het?

 17. Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven-netwerkdiensten De juiste browserversie met de juiste instellingen!! Wat heb je nodig?

 18. K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

 19. De taal van je K.U.Loket wijzigen Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN. Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf.

 20. Mijn studieprogramma = ISP • Stel je Individueel StudieProgramma samen door: • opleidingsonderdelen aan te vinken • evt. vrijstellingen aan te vragen • evt. uitwisselingen aan te vragen • Zowel voor het eerste als tweede semester! • Wanneer? Vóór 12 oktober 2011 - goedkeuring 1e semester door faculteit uiterlijk op 15 nov - wijzigen aan tweede semester kan in februari, goedkeuring uiterlijk op 31 maart • Voor meer uitleg : http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/

 21. Ter info bij inschrijving • Nog geen uitnodiging voor inschrijving gekregen?  De uitnodiging wordt verstuurd nadat de student zijn tolerantiedossier van 2010-2011 volledig ingevuld en doorgestuurd heeft. Het is dus heel belangrijk om de toleranties zo snel mogelijk af te werken en in elk geval binnen de 15 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten.

 22. Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Om te starten: klik op je opleiding Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Mijn studieprogramma - startscherm

 23. Mijn studieprogramma – je keuze maken Vink de gewensteopleidingsonder-delen aan

 24. Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

 25. Vrijstellingen • Vrijstellingen • Aanvragen in het ISP • Bewijsstukken (kopie examenresultaten en evt. syllabus) samen met verzoekschrift indienen bij studentenadministratie (zie http://soc.kuleuven.be/formulieren) • ISP wordt pas goedgekeurd na goedkeuring van de vrijstelling

 26. Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen: Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo.ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is.Je krijgt geen herinneringsmails meer. Mijn studieprogramma – de knoppenbalken Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn)

 27. Mijn studieprogramma - controleren Controleren

 28. Mijn studieprogramma - bewaren Opslaan of doorsturen

 29. Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen Inschrijfmodule Toledo = OFFICIEEL studieprogrammaalleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken

 30. http://www.kuleuven.be/onderwijs/toekomstigestudenten/diplomaruimte/examenrooster.htmlhttp://www.kuleuven.be/onderwijs/toekomstigestudenten/diplomaruimte/examenrooster.html Individueel Examenrooster (IER) • Gekoppeld aan ISP dus deadline: 12 oktober • ISP enkel doorsturen als IER in orde is • Aandachtspunten • Plichtvakken: student wordt automatisch toegewezen aan examenmoment • Keuzevakken en/of plichtvakken binnen opties: Student kiest zelf examenmoment • Bij elk vak met meerdere examenmomenten, ziet de student de verschillende opties. Deze verdwijnen nadat de student gekozen heeft. • Indien onvoldoende examencapaciteit  online formulier naar IER-verantwoordelijke

 31. IER

 32. IER

 33. IER

 34. IER

 35. IER

 36. IER • Om een examenmoment te selecteren klik je op het examenmoment dat je voorkeur wegdraagt. Dan verschijnt dit menu:

 37. IER • Klik op 'Kies examenmoment' om het examenmoment te selecteren. Als je dit hebt gedaan zal deze waarschuwing verschijnen terwijl je gekozen moment paars wordt en de alternatieve momenten voor dit vak verdwijnen:

 38. Data ISP/IER * Ba: bachelor; V: voorbereidingsprogramma; S= schakelprogramma; M: master; Ma-na-Ma= Master-na-Master

 39. Mijn studentendossier • Via deze toepassing kun je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) • De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. • Niet vergeten: klik op om te bewaren! • Meer hulp nodig? sa@kuleuven.be

 40. Mijn studentendossier - identificatiegegevens

 41. Mijn studentendossier - adressen

 42. Mijn studentendossier - Curriculum • Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN • Je opleiding opties heeft • Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

 43. Mijn studentendossier – Curriculum

 44. Mijn studentendossier - financieel

 45. Mijn studentendossier – wet op privacy

 46. Mijn uurrooster • Geeft het uurrooster van alle opleidingsonderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). • DUS: zolang je geen keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → online programmagids) • Verschillende views:- tabel vs. lijstweergave- week vs. semester

 47. Problemen?

 48. Problemen?