slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat - PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on

Les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya Regulació de la Generalitat de Catalunya i aplicació a la URV. NORMATIVA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat' - giulio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Les retribucions addicionals del personal docent i investigador

funcionari i contractat

de les universitats públiques de Catalunya

Regulació de la Generalitat de Catalunya i aplicació a la URV

slide2
NORMATIVA

Decret 405/2006, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent

i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya

(DOGC núm. 4748 de 26/10/06)

Resolució EDU/3782/2006, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la

certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador

funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins el 31/12/05.

Resolució EDU/3781/2006, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’obertura de la convocatòria

extraordinària, es fixen el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de

l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats

públiques catalanes per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31/12/05.

Resolució EDU/3814/2006, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga de la vigència

de la certificació dels manuals d’avaluació docent i al procediment i la certificació de la valoració dels

mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les

universitats públiques catalanes, meritats fins el 31/12/06.

Resolució EDU/3813/2006, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis

de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador

funcionari i contractat, per períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31/12/06.

slide3
ASPECTES BÀSICS

CAMD: Complement addicional per mèrits de docència

CAMR: Complement addicional per mèrits de recerca

CAMG: Complement addicional per mèrits de gestió

El CAMD, el CAMR i el CAMG es concreten, cadascun d’ells, en una quantia anual

INDIVIDUAL i CONSOLIDABLE.

Valoració prèvia dels complements: AQU

Proposta d’assignació: CONSELL DE GOVERN

Assignació: CONSELL SOCIAL

slide4
ASPECTES BÀSICS

L’avaluació favorable en un dels complements no implica necessàriament

l’avaluació favorable dels altres.

* O l’equivalent pel personal docent i investigador contractat (Article 71.2 de la LUC)

slide5
ASPECTES BÀSICS

Per percebre el CAMD, el CAMR i el CAMG s’ha de pertànyer a alguna de les

categories següents:

slide6
ASPECTES BÀSICS

Períodes i nombre de trams

slide7
ASPECTES BÀSICS

Referències a períodes anteriors

  • Es publica una convocatòria EXTRAORDINÀRIA per la sol·licitud de mèrits docents,
  • de recerca i de gestió corresponents a períodes que hagin finalitzat com a màxim
  • el 31 DE DESEMBRE DE 2005.
  • 2. Es CONSOLIDEN les retribucions per mèrits docents i de recerca corresponents als anys
  • 2001, 2002, 2003 i 2004, per al personal docent i investigador FUNCIONARI.
  • 3. Les sol·licituds per mèrits de docència i de recerca per períodes que hagin finalitzat com
  • a màxim el 31 de desembre de 2004, es retribuiran segons allò establert per:
slide8
ASPECTES BÀSICS

Data d’efectes, convocatòria i sol·licitud (1/2)

slide9
ASPECTES BÀSICS

ASPECTES BÀSICS

Data d’efectes, convocatòria i sol·licitud (2/2)

slide10
ASPECTES BÀSICS

CAMD: Complement addicional per mèrits de docència

L’avaluació es durà a terme a la URV,

aplicant el Manual d’avaluació del

col·lectiu docent i investigador

certificat per l’AQU

slide11
ASPECTES BÀSICS

CAMR: Complement addicional per mèrits de recerca

L’avaluació es durà a terme a l’AQU

(Resolució EDU/3752/2006, de 22 de novembre, per la qual es dóna publicitat

als criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal

docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a

l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca)

(DOGC núm 4769 de 27-11-06)

L’AQU ha subscrit un acord, el dia 3 de novembre de 2006, amb la CNEAI pel qual

AQU Catalunya reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI

de l’activitat investigadora del professorat universitari que l’hagi sol·licitat

slide12
ASPECTES BÀSICS

CAMG: Complement addicional per mèrits de gestió (1/2)

slide13
ASPECTES BÀSICS

CAMG: Complement addicional per mèrits de gestió (2/2)

ad