A kétszintű érettségi bevezetése, hatása az informatika tanítására - PowerPoint PPT Presentation

a k tszint retts gi bevezet se hat sa az informatika tan t s ra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A kétszintű érettségi bevezetése, hatása az informatika tanítására PowerPoint Presentation
Download Presentation
A kétszintű érettségi bevezetése, hatása az informatika tanítására

play fullscreen
1 / 45
A kétszintű érettségi bevezetése, hatása az informatika tanítására
144 Views
Download Presentation
giulio
Download Presentation

A kétszintű érettségi bevezetése, hatása az informatika tanítására

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A kétszintű érettségi bevezetése, hatása az informatika tanítására Siegler Gábor siegler@berzsenyi.tvnet.hu

 2. Kétszintű érettségi leírása • gyakorlatorientált tárgy – számítógépes feladatmegoldás • a szóbeli rögzített tételek • a középszintű vizsga - a korszerű informatikai írástudást méri, munkábaállók • az emelt szintű érettségi helyettesíti a felvételit • Stabilitás!

 3. A középszintű vizsga • a korszerű informatikai írástudás témakörei • 180 perces gyakorlati 120 pont • 10 perces szóbeli vizsga (felkészülési idővel) 30 pont • saját iskolában – saját környezetben

 4. Középszintű gyakorlati vizsga

 5. Középszintű szóbeli vizsga • Információs társadalom • Informatikai alapismeretek – hardver • Informatikai alapismeretek – szoftver • Kommunikáció az Interneten (gyakorlati kivitelezéssel) • Könyvtárhasználat 20 tétel központi ajánlással - december (!)

 6. A szóbeli értékelési szempontjai • Logikai felépítés, vázlat (8 pont) • Kifejezőkészség, szaknyelv használata (8 pont) • Tartalmasság (8 pont) • Kommunikatív készség (6 pont) Pontozási űrlap segíti az értékelést.

 7. Az emelt szintű vizsga • felsőoktatási intézményekbe a felvételi megszünik • az informatikus szakokhoz szükséges kompetenciák mérésére • a középszintű követelményeket tartalmazza • vizsgaközpontokban – saját vagy idegen környezetben

 8. Emelt szintű gyakorlati vizsga

 9. A feladatsor szerkezete • minden területről kell adni feladatot • egyetlen nagyobb, több részfeladatot tartalmazó feladat • legfeljebb 4 kisebb feladat • a pontozás feladatfüggő, de az összpontszámnak meg kell egyezni a témakörhöz rendelt összpontszámmal

 10. Értékelés • részletes javítási útmutató • a feladatok részletes megoldásai • változatai • az adható részpontszámok • lehetséges bontása  részpontszámok

 11. Emelt szintű szóbeli vizsga • Információs társadalom • Informatikai alapismeretek – hardver • Informatikai alapismeretek – szoftver • Kommunikáció az Interneten (gyakorlati kivitelezéssel) • Könyvtárhasználat

 12. Szervezési kérdések • Felkészülés • „zöldkönyv” nincs • feladat-adatbázis • Feladatgyűjtemény: Reményi-Siegler-Szalayné: Fel.gy. • Szoftver: sok ?, megoldandó probléma • Hardver

 13. Felkészülés • Próbaérettségi májusban volt • Feladatgyűjtemény használata • Részletes követelményrendszer elemzése • Pedagógiai intézetek által szervezett vizsgáztatói felkészítő tanfolyamok

 14. Szövegszerkesztési kompetenciák • ECDL követelmény bővebben • az általa tanult (!) szövegszerkesztő programo használata • szöveget javítani • többféle formátumú dokumentum megnyitása, konvertálása és mentése • Pl.: Csúnyán gépelt szöveg javítása (felesleges bekezdések, szóközök, más jelek törlése, cseréje)

 15. Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél, …) önállóan készíteni • alapfogalmak: karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal • Szövegegységek formázása: típus, méret, stílus, szín, • Bekezdés: behúzás és térköz állítás, szövegbeosztás, szegélyt, mintázat • Felsorolást, sorszámozott felsorolás

 16. Tabulátorok használata (+aláírás, kitöltés) • Oldalbeállítás: élőfej, élőláb, lapszámozás, margók, … • Keresés, cserélés (Formátum csere) • Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás (Minden szövegszerkesztőben van?)

 17. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés (Cella felosztás, összevonás, szegélyezés) • Körlevélkészítés (kapcsolat táblázat- és adatbázis-kezeléshez) • Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, és formázásuk (Kép méret, elrendezés)

 18. Stílus, sablon (Minta és leírás szerint) • Tartalomjegyzék • Lábjegyzet • Rajzolás (Vektorgrafikus, + csoportba foglalás, csoport bontás, készségszint)

 19. Táblázatkezelési kompetenciák • a táblázatkezelő programot kezelése • az adatokat egyszerű táblázatokba rendezése, azokon elemi számításokat végzése • egyszerű kimutatások készítése • adatok csoportosítása és közülük meghatározottak kigyűjtése • diagramoktervezése és készítése (megfelelő kiválasztása)

 20. Adatok a táblázatokban • Adattípusok • képletek és függvények (összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, feltételek a képletben, keresés) • Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, rendezés • munkalapokon belül és keresztül • A cellahivatkozások használata • Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény • a címzési módok • segédszámítás használata • forrás: csv vagy txt

 21. Táblázatformázás • Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése • Karakter-, cella- és tartomány-formázások • Cellák és tartományok másolása • a cellán, illetve a tartományon belüli igazítás • az oszlopszélesség és a sormagaságbeállítása • a szegélyezés és mintázat készítés • a fejléc és a lábléc készítés

 22. Táblázatok, szövegek, diagramok • Egyszerű táblázat készítése • kapcsolat a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő rendszerek között • Formázási lehetőségek • oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségek (tájolás, margó) • Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése • az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő grafikontípust választása (pont, vonal, oszlop, kör).

 23. Problémamegoldás táblázatkezelővel • Tantárgyi feladatok megoldása • A mindennapi életben előforduló problémák • statisztikai problémák • egyszerű és jól áttekinthető nyilvántartás készítése • táblázat tervezése szöveges feladat alapján

 24. Számítási feladatok típusai • összetettség szerint • értékátvétel • egyszerű • összetett • segédszámításos • feladatmegfogalmazás szerint • explicit (tételesen megadva a beírandót) • implicit (utalással a műveletre, függvényre) • probléma, kérdés felvetés

 25. Művelet, függvény megjelenése • Elvárt matematikai ismeretek • Az egyes függvények várható megjelenési formái • Középiskolai szinten nem használt függvények • Egyes függvények helyettesíthetősége

 26. Nem vizsgaszint • Célérték keresés, Solver (Mi van ha…) analízis • Kereszttáblás kimutatás készítés (Pivot Table) • Középiskolai anyagon túlmutató függvények (például pénzügyi függvények) használata • Makró feljegyzés • Egyéb beépíthető eszközt használata, vezérlő eszközök (gombok, görgetősávok) használata

 27. Függvények • Pénzügyi függvények: – expliciten • Dátum és idő függvények: Dátum, Dátumérték, Idő, Időérték, Év, Hónap, Nap, Óra, Perc, Másodperc, Ma, Most • Matematikai és trigonometriai függvények: Abs, Szum, Szumha, Hatvány, Kitevő, Log, Log10, Gyök, Pi, Radián, Fok, Sin, Cos Tan, Arcsin, Arccos, Arctan, Vél, Maradék, Kerek, Kerek.fel, Kerek.le, Előjel, Szorzatösszeg

 28. Függvények • Statisztikai függvények: Átlag, Min, Max, Medián, Módusz, Szórás, Sorszám, Kicsi, Nagy, Darab, Darab2, Darabüres, Darabteli • Mátrix függvények: Fkeres, Vkeres, Hol.van, Index (ez utóbbi kettő részben helyettesítheti a Fkeres és Vkeres függvényeket) • Adatbázis függvények: Ab.mező (pl. HA és FKERES függvényekkel helyettesíthető), Ab.szum, Ab.átlag, Ab.darab, Ab.darab2, Ab.min, Ab.max • Szöveg függvények: Bármelyik függvény szerepelhet, de a feladat szövege tartalmaz utalást a kategóriára, és részletesen leírja a módosítás természetét • Logikai függvények: Ha függvény, ÉS, VAGY, HAMIS, IGAZ, NEM

 29. Adatbázis-kezelés • Középszint: • 1-2 tábla • SQL-nyelv és lekérdező-rács használata • Űrlap és jelentés készítés • Emelt szint: • több tábla (kapcsolatok) • több elméleti háttér • több alkotó jellegű probléma

 30. Lekérdezés típusok: • Választó • Frissítő • Törlő • Táblakészítő • Hozzáfűző • Kereszttáblás • Függvények: alapfüggvények  4-5 fajta

 31. Prezentáció és grafika • az általa tanult bemutatókészítő program használata • bemutatót megnyitása, mentése és lejátszása • Bemutató készítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, diaminta …)

 32. Grafika • nem feltétlenül önálló feladat • grafika, illetve képállományok megnyitása, mentése • elemi ábrák rajzolása, javítása, transzformálása • képfeldolgozó program kezelése (melyik?) • grafikus ábrák, képek elhelyezése szöveges környezetben

 33. Információs hálózati szolgáltatások • Internet fontosabb szolgáltatásai (szóbeli) • Elektronikus levelezési rendszer használata (szóbeli) • Állományok átvitele (szóbeli) • WWW (gyakorlati) • Keresőrendszerek (szóbeli) • Távoli adatbázisok használata (szóbeli)

 34. Kommunikáció az Interneten • böngészőt használat • Hálózati dokumentumok szerkezete • Weblap készítése Web-szerkesztővel (A szerkesztő program választását a feladatok határozzák meg.) • HTML leíró nyelv, alapelemei (emelt szint) (Hogyan lehet számonkérni?) • Hivatkozások készítése

 35. Formázási lehetőségek • címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, igazítású szöveg • lista • táblázatok • képek • animációk

 36. Algoritmizálás, adatmodellezés • programozási feladatot megfogalmazása • adatmodellt felállítása • legalább 2 algoritmusleíró eszköz ismerete • algoritmust készítése • algoritmusok számítógépes megvalósítása • az elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére

 37. A programozás eszközei • programozási feladat megoldása • egy programozási nyelv fejlesztői környezetének használata • tesztelés, hiba keresés, majd javítás

 38. Elemi és összetett adatok, állomány-szervezés, relációs adatstruktúrák • Egyszerű és összetett típusok • Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek • Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz • Állományok (!)

 39. típusokhoz tartozó műveletek • Numerikus, logikai, karakter-, ill. szöveg­műveletek • továbbá tömbből elem kiválasztása indexével • rekordból mező kiválasztása nevével • halmazműveletek szekvenciális állományokra alkalmazható műveletek

 40. Elemi algoritmusok típusfeladatokra • Összegzés • eldöntés • kiválasztás • keresés • megszámlálás • maximum-kiválasztás • kiválogatás • elemi rendezések

 41. Rekurzió • Rekurziv feladatok • Rekurziv algoritmusok

 42. A programkészítés, mint termék-előállítási folyamat • A programkészítés lépései: • feladat-meghatározás • tervezés • kódolás • tesztelés • hibakeresés • hatékonyság- és minőségvizsgálat • dokumentálás

 43. Algoritmusleíró eszközök • Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével • Az algoritmus-leíró eszközök fajtái • a struktogram vagy a folyamatábra és • a mondatszerű algoritmus-leíró eszköz • az egyikkel programot tervezés

 44. Programozási nyelv • Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete • típusdefiníció, változódeklaráció, input és output utasításoka • alapvető programszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus), eljárások • állományból adatbeviteli és -kiviteli műveletek

 45. Programfejlesztői környezet • Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben • közepes nehézségű, de összetett feladatot strukturált megoldása • a felhasználóval kulturáltan kommunikáló adatbevitel és adatkivitel • Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben