13amp n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
13AMP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

13AMP - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

13AMP. Aplikace mikropočítačů při řízení technických procesů Ing. Martin Molhanec, CSc. 13AMP. Ing. Martin Molhanec, CSc. Katedra elektrotechnologie, K-313 Místnost 450, blok B3, Dejvice Tel. (+420) 2 2435 2118 mailto : molhanec @fel.cvut.cz http://martin.feld.cvut.cz/~mmm. 13AMP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '13AMP' - giulio


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
13amp

13AMP

Aplikace mikropočítačů při řízení technických procesů

Ing. Martin Molhanec, CSc.

13amp1
13AMP
 • Ing. Martin Molhanec, CSc.
 • Katedra elektrotechnologie, K-313
 • Místnost 450, blok B3, Dejvice
 • Tel. (+420) 2 2435 2118
 • mailto:molhanec@fel.cvut.cz
 • http://martin.feld.cvut.cz/~mmm
13amp2
13AMP
 • Přednášky i cvičení probíhají v počítačové učebně: Z477(Zikova ulice, Dejvice)
 • Cvičení navazují na přednášky plynule, proto je žádoucí chodit i na přednášky!
13amp3
13AMP
 • Cíl: Seznámit posluchače se specifiky programování řídících aplikací
 • Úroveň: Znalý uživatel, který vidí pod pokličku
 • Přednášky: Více informací, méně teorie
 • Cvičení: Programování multitasku
osnova p edn ek
Osnova přednášek
 • Principy programování řídicích aplikací
 • Software pro programování řídicích aplikací
 • Analýza řídicích aplikací
 • HW vybavení pro řízení
osnova cvi en
Osnova cvičení
 • Opakování programování
 • Pokus o vlastní multitask
 • Využití multitaskové knihovny
 • Použití jazyka Modula II
 • Použití jazyka …
literatura
Literatura
 • Plášil: Operační systémy, FEL-ČVUT, 1989
 • Čada: Operační systémy, GRADA, 1994
 • Young: Programovací jazyky pro RT aplikace, SNTL, 1988
 • Zdroje na Internetu
specifika software pro zen
Specifika software pro řízení
 • Reálný čas – včasná odezva
 • Paralelismu – současnost
 • Synchronizace – sdílení zdrojů
 • Kooperace – komunikace mezi procesy
 • Spolehlivost, robustnost
 • Uživatelské prostředí - visualizace
specifika hardware pro zen
Specifika hardware pro řízení
 • Spolehlivost
 • Průmyslové provedení
 • Kusovost  sériovost
 • Komunikace s periferiemi (I/O)

Drahé

specifika hardware pro zen1
Specifika hardware pro řízení
 • Řídící systémy (modulární)
 • Průmyslová PC
 • Jednodeskové a vestavěné systémy
 • Průmyslové sběrnice
 • Odlišná konstrukce a architektura
 • Různá CPU a další obvody
typick lohy
Typické úlohy
 • Řízení technických procesů
 • Sběr dat z technických procesů (měření)
 • Vizualizace technických procesů
 • Další úlohy:
  • Statistické vyhodnocení
  • Zálohování naměřených dat
princip multit sku
Princip multitásku

V libovolném konkrétním čase je vždy aktivní pouze jedna jediná úloha.

Pokud je střídání úloh v určitém časovém intervalu dostatečně časté, jeví se jejich aktivita jako současná.

Time

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

proces
Proces
 • Proces je abstrakce běžícího programu
 • Několik procesů může běžet současně
  • Skutečně (více procesorů)
  • Zdánlivě (jeden procesor)
 • Task čili úloha, jiný název pro proces (poněkud obecnější)
proces program
proces  program
 • Na disku je uložen PROGRAM.Program je popis určitého algoritmu.
 • V paměti počítače se vykonává PROCES.Proces je činnost, která realizuje daný algoritmus.
 • POZOR: Současně se může vykonávat více PROCESŮ i téhož PROGRAMU.
slide18
PROCESS (proces)Jeden program = jeden proces.Každý proces má svojí paměť.
 • THREAD (vlákno)Jeden program = několik vláken.Všechna vlákna sdílejí společnou paměť.
 • TASK (úloha)Může být, jak proces, tak vlákno.
slide19
MULTITASKINGJe vykonávání několika úloh současně na jediném procesoru (jedná se o tzv. sdílení času)
 • MULTIPROCESSINGJe vykonávání několika úloh současně na několika procesorech, které sdílejí společnou paměť.
 • DISTRIBUTEDPROCESSINGJe vykonávání několika úloh současně na několika procesorech, které nemají společnou paměť.
slide20
Úlohy jsou buď nezávislé (independent) nebo spolu spolupracující (cooperating).
 • Spolupráce je komunikace. Při ní si úlohy vyměňují data prostřednictvím zpráv (messages) nebo sdílené paměti (shared memory).
synchronizace
Synchronizace
 • Synchronizace je zvláštní způsob vzájemné komunikace úloh, kdy jedna úloha A čeká na jinou úlohu B. Teprve až úloha B dosáhne určitého bodu ve vykonávání svého algoritmu, smí úloha A dále pokračovat.
real time systems syst my re ln ho asu
REAL-TIME SYSTEMS(Systémy reálného času)
 • RT systém je takový systém, kde časové požadavky (odezva systému) je nezbytnou součástí jeho specifikace.
 • Příklady RT systémů
  • Operační systémy (pro řízení)
  • Telekomunikace
  • Objednávání letenek
paraleln syst my
Paralelní systémy
 • Jsou speciální systémy, které obsahují velké množství procesorů. Na těchto systémech probíhají paralelně některé algoritmy.Jedná se o speciální počítačové architektury.
 • Příklad:TRANSPUTER (firma Inmos) & jazyk OCCAM
slide24
TASK SWITCH (přepnutí úlohy)Jedná se o způsob jakým je právě vykonávaná úloha pozastavena a jiná úloha odstartována.
 • SCHEDULING (plánování)Je algoritmus, který rozhoduje o tom KDY dojde k přepnutí úlohy a JAKÁ další úloha bude odstartována.
shrnut
Shrnutí
 • Základní informace o předmětu
 • Specifika řídicích systémů.
 • Co je to multitásk.
 • Co je to proces, úloha, vlákno.
 • Co je to reálný čas.
 • Další potřebné pojmy.
finito
FINITO

Ještě se nerozsvítilo?

Nevadí, tak snad příště 

ad