sz nhidrog nforr sok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szénhidrogénforrások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szénhidrogénforrások

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Szénhidrogénforrások - PowerPoint PPT Presentation

giulia
84 Views
Download Presentation

Szénhidrogénforrások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Szénhidrogénforrások KÉMIA 9. osztály Mgr. Gyurász Szilvia Balassi Bálint MTNYAI Ipolynyék

  2. Szénhidrogének Három forrásból nyerhetők: • Szén - szilárd halmazállapotú • Kőolaj - folyékony halmazállapotú • Földgáz- gáz halmazállapotú Biogén eredet- az élőlények lebomlásával keletkeztek, a földkéregben találhatóak

  3. K ő s z é n • Lignit • Barnakőszén • Feketekőszén • Antracit

  4. F e k e t e k ő s z é n • A karbon korból származik • Fa termetű páfrányok oxigénmentes felbomlásával keletkezett • Fűtő- és tüzelőanyagként az elmúlt évszazadokban nagy volt a jelentősége • Ma hőerőművekben és vasművekben hasznosítják • Megfelelő hőkezeléssel KOKSZ készíthető belőle • Égetésével sok káros anyag kerül a levegőbe – a szén, a kén és a nitrogén oxidjai, pernye

  5. K ő o l a j • Sűrűn folyó, barna színű, jellegzetes szagú folyadék • Szerves eredetű ásvány: elhalt tengeri (növényi és állati) egysejtű élőlények, plankton anaerob (levegőtől elzárt) bomlásterméke • Különféle forráspontú szénhidrogének alkotják, ezért szakaszos lepárlással (frakcionált desztillálással) dolgozzák fel

  6. T e r m é k e k A lepárlótoronyban keletkező frakciók: • Nyersbenzin, petróleum – C5 – C10, oldószer, sebbenzin, motorbenzin • Világítóolaj (petróleum, kerozin) – C11 – C12, traktor, repülőgép, rakéta hajtóanyag • Gázolaj (dízelolaj) – C13 – C20, autók, traktorok, hajók és teherautók hajtóanyaga • Kenőolaj, vazelin, paraffin– C20 – C30, gőzmozdony, tüzelés,gyógyszerek, kozmetikai ipar • Aszfalt (bitumen) – utak felületkezelése, szigetelés

  7. F ö l d g á z • 90 – 95% - át METÁN alkotja • Színtelen, szagtalan gáz • Az élőlények lebomlásával keletkezett a kőolaj felett • Égésénél nem keletkezik pernye • Szivárgása rendkívül veszélyes, mert a levegővel robbanóelegyet alkot • Földgázvezetékeken szállítják • Fűtésre, főzésre használják

  8. A világ földgázkitermelése (m3/év)

  9. Környezetszennyezés