Maslinarstvo i domaće životinje - PowerPoint PPT Presentation

giulia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maslinarstvo i domaće životinje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maslinarstvo i domaće životinje

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Maslinarstvo i domaće životinje
329 Views
Download Presentation

Maslinarstvo i domaće životinje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maslinarstvo i domaće životinje Irena Vrhovnik Split 2012 Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 2. Održiva poljoprivreda – ravnoteža u rotaciji hranjiva u ekosustavu maslinika Krogotok hranil:

 3. Životinje Najjeftiniji način žetve Izmet i mokraća plodnost tla

 4. Suživot

 5. Teška ili nemoguća obrada mehanizacijom Životinje -njegovateljice krajolika(CRES)

 6. ispaša najbolje utječe na stanje i zdravlje životinja, najjeftiniji je način proizvodnje mlijeka, jaja i mesa

 7. Proizvodi životinja na ispaši su vrlo zdravi ! ?

 8. Meso životinja na ispaši: • Sadrži polovicu manje masnoća • bitno manje kalorija • više vitamina E, A, D i beta-karotina • meso ovaca sadrži dva puta više luteina (antioksidant) Debele životinje = debeli ljudi

 9. Maslinici uspjevaju na terenima sa različitim biljnim pokrovom Različiti biljni pokrov po količini i kvaliteti

 10. Na osnovi potencijala biljnog pokrova u masliniku, odlučimo se za vrstu životinja i njihov broj.

 11. Ograđivanje farmerskim pletivom i (ili) elektoogradom Ograda štiti od divljači

 12. - 4 ili više pašna polja • životinje pasu u svakom pašnom polju najviše 10 dana (bolje 5) • -prije berbe životinje premjestiti

 13. Prekomjerno izgaženo tlo U slučaju obilne kiše životinje premjestiti

 14. Mlade masline moramo obavezno zaštititi

 15. Autohtone pasmine • Prilagođene na ekstenzivni uzgoj • svojevrstan ukus • očuvanje tradicije • otpornost na bolesti • očuvanje agro biodiverzitete

 16. Istarska pramenka - istrijanka • avtohtona mlečna pasma • izhaja iz področja Krasa in Istre • velik trup, dolge noge in pramenasta volna • prilagojena razmeram skromnega okolja (kraška kamnita tla, suho in vroče podnebje) • 1,28 jagnjeta/gnezdo • v povprečju 152 kg mleka - bogato na sestavinah -> dober izplen pri sirjenju • primerna za ekološko in ekstenzivno rejo

 17. izrazito prilagojene na skromne razmere • pri paši doseže tja kjer večje živali ne dosežejo • 40 – 100 kg telesne teže • 1-2 jagenjčka letno • 150 -300 kg mleka/laktaciji • 2,5-3 kg volne • pozorni pri oskrbi nasadov s fitofarmacevtskimi sredstvi Za ovce je bakar toksičan u manjim količinama

 18. Oštećena stabla -nedostatak hrane (prekomjerna ispaša) -nedostatak minerala i vitamina

 19. Kopitari (konji, poniji, magarci) u masliniku -izrazito ispašne životinje

 20. Govedo u masliniku

 21. Kokoši u masliniku

 22. opasnosti

 23. hrane se kukcima, biljkama i otpalim plodovima korisne za uništavanje štetnika

 24. Mlado lišče biljaka je odlična hrana, poželjno je imati veliki dio bijele deteljine (Trifolium repens) ispašu kokoši je dobro kombinirati s ispašom ovce, koja stvara primjerenu visinu i gustoću travnog pokrova

 25. Potreba dodatne krme minimalna, ca. 30 kg mjesečno za 20-25 kokoši Mješanica pšenice i/ili ječma, mljeveni kukuruz, eventualno s dodatkom jake krme za nesilice u razmerju 1:1:1:1

 26. 100 kokoši - 6 ton svježega gnoja godišnje • Sadržaj osnovnih hranjiva u navedenoj količini gnoja • - 75 kg N (dušik) • 70 kg P2O5 (fosfor) • 50 kg K2O (kalij) Za gnojenje 1 ha 120 -150 kokoši.

 27. Guske u masliniku Izrazito ispašna perad Povoljno ako je voda u blizini

 28. Za maslinike je za ispašunajboljaperad i ovca.

 29. Hvala na pažnji! www.zoob-oljke.si