Ny skolereform august 2014
Download
1 / 31

NY SKOLEREFORM August 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

NY SKOLEREFORM August 2014. Informationsmøde for forældre maj/juni 2014. Aftenens program. Velkomst og formål med mødet v/ Torben Jensen Information om reformens rammer Information om de beslutninger, der er truffet på GAM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NY SKOLEREFORM August 2014' - gittel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ny skolereform august 2014

NY SKOLEREFORM August 2014

Informationsmøde for forældre maj/juni 2014


Aftenens program
Aftenens program

 • Velkomst og formål med mødet v/ Torben Jensen

  • Information om reformens rammer

  • Information om de beslutninger, der er truffet på GAM

  • At give mulighed for at stille spørgsmål til skolebestyrelse, pædagogiske medarbejdere og ledelse

  • At udtrykke forventninger til forældre i forbindelse med at implementere Folkeskolereformen

 • Fakta om folkeskolereformen v/ Pia Guttorm

 • Folkeskolereformen på Gammelgaardsskolen v/ TJE

 • SFO i en ny kontekst v/ Leif Braad

 • Skolebestyrelsen har ordet

 • Spørgsmål og kommentarer fra salen

Gammelgaardsskolen


O verordnede m l
Overordnede mål

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Gammelgaardsskolen


O verordnede resultatm l
Overordnede resultatmål

 • Min.80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

 • Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

 • Elevernes trivsel skal øges

Gammelgaardsskolen


Overordnede indsatsomr der
Overordnede indsatsområder

 • En længere og mere varieret skoledagmed mere og bedre undervisning og læring.

 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.

 • Få klare mål og regelforenklinger.

Gammelgaardsskolen


Konkrete tiltag
Konkrete tiltag

En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring:

 • 30 timer for 0. – 3. klasse

 • 33 timer for 4. – 6. klasse

 • 35 timer for 7. – 9. klasse

Gammelgaardsskolen


Konkrete tiltag 2
Konkrete tiltag (2)

En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring:

 • Flere timer i fagene – fx styrkelse af fagene dansk og matematik

 • Styrkelse af fremmedsprog:

  • engelsk fra 1.klasse

  • 2.Fremmedsprog fra 5.klasse

Gammelgaardsskolen


Konkrete tiltag 3
Konkrete tiltag (3)

En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring:

 • Fagopdelt undervisning

 • Understøttende undervisning

 • Bevægelse – 45 minutter i gennemsnit hver dag

 • Faglig fordybelse (obligatorisk at tilbyde lektiehjælp)

 • ”Den åbne skole” – inddragelse af lokalt musik-, idræts- og kulturliv

Gammelgaardsskolen


Underst ttende undervisning
Understøttende undervisning

 • Understøttende undervisning indgår i den fagopdelte undervisning

 • Understøttende undervisning skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning

 • Understøttende undervisning læses således:

  • 0.-4.klasse: lærere og pædagoger

  • 5.-9.klasse: lærere (evt. FU-pædagoger)

Gammelgaardsskolen


Idr t motion og bev gelse hver dag
Idræt, motion og bevægelse hver dag

 • På alle klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 min. dagligt

 • Motion og bevægelse kan indgå i

  • den fagopdelte undervisning (idræt)

  • den understøttende undervisning

  • obligatoriske emner

Gammelgaardsskolen


Faglig fordybelse
Faglig fordybelse

 • Obligatorisk tilbud – inden for undervisningstiden

 • Frivilligt at deltage

 • Placeres i ydertimerne

  Faglig fordybelse varetages af lærere og understøttes af pædagoger i 0.-4.kl

Gammelgaardsskolen


Den bne skole
Den åbne skole

 • Det skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur og foreningsliv i skolen

 • Folkeskolen forpligtes på et gensidigt samarbejde med fx de kommunale musikskoler

Gammelgaardsskolen


Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling

Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere

 • Afsat midler til at styrke efteruddannelse af lærere og pædagoger

 • Kompetenceudvikling af ledere gennem skolelederforløb

 • Nationalt korps af læringskonsulenter

 • Mærsk Familiefond

Gammelgaardsskolen


F klare m l og regelforenklinger
Få, klare mål og regelforenklinger

 • Fælles Mål præciseres og forenkles

 • Mere fleksible rammer om klasselærerfunktionen

 • Forenkling og forbedring af afgangsprøver

 • Fortsat mulighed for holddannelse

 • Fortsat elevplan / uddannelsesplan

Gammelgaardsskolen


Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere

Undervisningsministeriet:

 • http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole

  Aarhus Kommune:

 • http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Skolereformen.aspx

Gammelgaardsskolen


Reformen p gammelgaardsskolen
Reformen på Gammelgaardsskolen

Tre grundlæggende præmisser:

 • At bygge på den velfungerende nuværende struktur

 • At prioritere det fællesskabsskabende læringsmiljø

  • elevpauser og aktiviteter

  • samarbejdsstrukturer for de pædagogiske faggrupper

 • At prioritere høj faglighed på alle områder

Gammelgaardsskolen


Skoledagen indskolingen
Skoledagen - indskolingen

Gammelgaardsskolen


Skoledagen mellemtrin
Skoledagen - mellemtrin

Gammelgaardsskolen


Skoledagen udskolingen
Skoledagen - udskolingen

Gammelgaardsskolen


Skole hjemsamarbejde
Skole-hjemsamarbejde

 • Bevægelse/ ikke gymnastiktøj

 • Madpakker / pauser

 • Læsebånd

 • Klasselæreropgaven i en ny kontekst

 • Valgfag for 7. – 9. klasse obligatorisk

 • Faglig fordybelse - lektie/ikke lektier

 • Skole-hjemsamtaler

Gammelgaardsskolen


Sfo i en ny kontekst
SFO i en ny kontekst

Fortsat holde en høj kvalitet

 • alle skal være en del af fællesskabet

 • finder venner på tværs af årgange, klasser og interesser

 • SFO’en er en stor del af børnenes personlige, sociale og kulturelle udvikling

 • ferieåben i de 2½ mdr. hvor der ikke er undervisning

 • 4. klasse har aftenåbning hver anden torsdag

 • 4. klasse på festivalen ”Vilde Vulkaner”

Gammelgaardsskolen


Sfo i en ny kontekst1
SFO i en ny kontekst

Inklusion:

 • inklusion set i et større perspektiv

 • klassepædagogerne bliver en gennemgående voksen i alle klasser i indskolingen

 • det tætte samarbejde vil understøtte det profylaktiske arbejde ved, at der er en klassepædagog og en lærer til stede i hovedparten af børnenes hverdag

Gammelgaardsskolen


Sfo i en ny kontekst2
SFO i en ny kontekst

Gammelgaardsskolen


Sfo i en ny kontekst3
SFO i en ny kontekst

Forældrebetalingen 2014 - 2015

- 0.-3. klasse 1625,- kr. (nu 1997,- kr.)

- 4. klasse 1092,- kr. (nu 1330,- kr.)

Gammelgaardsskolen

Skolebestyrelsen har ordet
Skolebestyrelsen har ordet

 • - Populær skole - god trivsel

 • - Vi gør det allerede

 • - Stor opbakning til SFO 

 • - Hjælp os til at blive bedre

Gammelgaardsskolen


Sp rgsm l
Spørgsmål

Spørgsmål til og uddybning v/ panelet

Gammelgaardsskolen


Afslutning p aftenen
Afslutning på aftenen

Formålet med aftenen var følgende

 • Information om reformens rammer

 • Information om de beslutninger, der er truffet på GAM

 • At give mulighed for at stille spørgsmål til skolebestyrelse, pædagogiske medarbejdere og ledelse

 • At udtrykke forventninger til forældre i forbindelse med at implementere Folkeskolereformen

Gammelgaardsskolen


Hvad nsker vi at i g r hjem med
Hvad ønsker vi, at I går hjem med ?

 • betydningen af jeres opbakning til implementeringen af folkeskolereformen - f.eks. de 45 minutters bevægelse

 • at vi ønsker, at alle børn og unge deltager i faglig fordybelse

 • at I kan se betydningen af en velfungerende SFO med alle børn indmeldt – herunder værdien for inklusionsopgaven

 • at I har forståelse for omvæltningen i at gå fra ”megen” ene forberedelse til megen fælles forberedelse og teamsamarbejde

 • respekt for undersøgelseår, afprøvningsår og implementeringsår

 • AT VI GLÆDER OS TIL AT SAMARBEJDE MED JER OM DE NYE MULIGHEDER SOM FOLKESKOLEREFORMEN MEDFØRER, OG VI TROR PÅ, AT DET KOMMER TIL AT GØRE EN POSITIV FORSKEL 

Gammelgaardsskolen