Download
ace electronic publication project n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ACE ELECTRONIC PUBLICATION PROJECT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ACE ELECTRONIC PUBLICATION PROJECT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ACE ELECTRONIC PUBLICATION PROJECT

121 Views Download Presentation
Download Presentation

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ACE ELECTRONIC PUBLICATION PROJECT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ACE ELECTRONIC PUBLICATION PROJECT ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΕΣ: Γιδαροκώστα Ιουλία Αρ. μητρώου Β00051 Κορέντη Αγγελική Αρ. μητρώου Β00049 Σκόνδρα Αικατερίνη Αρ. μητρώου Β0017 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κος Καπιδάκης ΕΞΑΜΗΝΟ:Ζ Κέρκυρα, Ιανουάριος 2004

 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • Τι σημαίνει Ace Electronic Publication Project; • Στόχος του Project • Προοριζόμενο κοινό • Πρόσβαση στο ACE • Η Πρόκληση • Συνέπειες • Η Απάντηση • Προετοιμασία του περιεχομένου • Εκδόσεις της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης ACE • Τεχνικές Πληροφορίες

 3. Τι σημαίνει ACE Electronic Publication Project Eίναι το Administration and Cost of Elections Electronic Publication Project και σημαίνει: πρόγραμμα διοίκησης και κόστους της ηλεκτρονικής δημοσίευσης εκλογών. Περιέχει πληροφορία σχετικά με όλες τις πτυχές που αφορούν την οργάνωση εκλογών. Η πληροφορία αυτή χωρίζεται σε 12 θεματικές περιοχές: • Εκλογικά συστήματα • Νομοθετικό πλαίσιο • Εκλογική Διαχείριση • Οριοθέτηση ορίου • Εκπαίδευση ψηφοφόρων • Εγγραφή ψηφοφόρων • Διαδικασίες ψηφοφορίας • Συμβαλλόμενοι και υποψήφιοι • ΜΜΕ και εκλογές • Διαφάνεια εκλογών • Εκλογές και τεχνολογία • Μέτρηση ψήφων

 4. ΤΟ ACE PROJECT: • αντιπροσωπεύει την αρχική προσπάθεια ώστε να παρέχεται μια προσιτή πηγή πληροφοριών στη διοίκηση εκλογών • παρέχει πληροφορίες φιλικές προς το χρήστη σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες που συνδέονται με την οργάνωση εκλογών Τρεις κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί είναι οι συνεργάτες του Project: • International Foundation for Election Systems • International Institute for Democracy and Electoral Assistance • United National Department of Economic and Social Affairs

 5. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ PROJECT • να διευρυνθεί η σειρά των επιλογών, διαθέσιμων στους σχεδιαστές και στους διοικητές εκλογικής πολιτικής • να παρέχει ολοκληρωμένη και συστηματική εκλογική πληροφόρηση • να υποστηρίξει εκείνους που παρέχουν συμβουλευτική βοήθεια γύρω από το θέμα ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ • Συμβαλλόμενα μέρη πολιτικών κομμάτων • Αντιπροσώπους καναλιών • Ιδρύματα • Ακαδημαϊκούς και σπουδαστές • Κυβερνητικούς

 6. Η ηλεκτρονική δημοσίευση ACE προορίζεται δια βίου. Γίνεται προσιτή και πιο σφαιρική: - με τη μετάφραση της δημοσίευσης σε πολλές γλώσσες, με τη συνεχή συλλογή πληροφοριών, με το να ζητά ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση μπορεί να γίνεται: • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο • με FAX • με κανονικό ταχυδρομείο Έτσι οι χρήστες θα μοιράζονται τις σκέψεις τους και θα προβάλουν προτάσεις ώστε να γίνει το προϊόν πιο εύχρηστο. Η πρόσβαση στο ACE γίνεται: • μέσω του διαδικτύου στο sitehttp://www.aceproject.org/ • μέσω μιας έκδοσης του σε cd Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: η πληροφορία που ήδη υπάρχει σχετικά με το θέμα των εκλογών σπάνια διανέμεται ευρέως

 7. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η έλλειψη της εύκολα διαθέσιμης πληροφορίας έχει οδηγήσει: • σε χαμένες ευκαιρίες για τη βελτίωση των εκλογικών πρακτικών • στο να δίνεται εμπιστοσύνη σε ειδικούς • Στην υιοθέτηση και συνεχή χρήση ακριβών προσεγγίσεων Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το ACE PROJECT σχεδιάστηκε για: • να παρέχει ολοκληρωμένη και συστηματική πληροφορία στην οργάνωση εκλογών • να παρουσιάζει το κόστος και τις επιπτώσεις των εκλογών • να παρέχει συμβουλευτική βοήθεια σε οργανισμούς διοίκησης εκλογών

 8. Οι συνεργάτες του Project δημιούργησαν μια καλά δομημένη και φιλική προς το χρήστη βάση πληροφοριών. • Η διαθεσιμότητα του υλικού της ηλεκτρονικής δημοσίευσης ACE στο www το κάνει εύκολα προσιτό με χαμηλό κόστος και γρήγορο. Η δομή της συλλογής ACE σχεδιάστηκε να είναι: • λογική και συνεπής • σύντομο το κείμενο και σε απλή γλώσσα συμπεριλαμβάνονται υπερσυνδέσεις για καλύτερη πλοήγηση.

 9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΣΤΑΔΙΑ) 1. Η διαδικασία τεκμηρίωσης άρχισε με το προσδιορισμό του συγγραφέα για τις 9 πρώτες θεματικές περιοχές ( κράτησε 6 μήνες) 2. Το υλικό δόθηκε έπειτα στους σε ειδικούς να το βελτιώσουν και μετά οι προτάσεις τους εστάλησαν στους αρχικούς συγγραφείς (κράτησε 3-4 μήνες) 3. Όταν οι θεματικές περιοχές τεκμηριώθηκαν, η συλλογή δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ACE PROJECT • Έκδοση 0 στις 22 Οκτωβρίου 1998 • Έκδοση 0.1 στις 9 Απριλίου 1999 (αναθεωρημένη έκδοση του γνήσιου σχεδίου) • Η τωρινή 1.0 που περιλαμβάνει τις 12 θεματικές περιοχές (είναι υπό εξέλιξη)

 10. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ PROJECT - με συνεχή ενημέρωση μέρα παρά μέρα - με ανατροφοδότηση ώστε να ενθαρρύνονται οι χρήστες να παρέχουν στους εκδότες σχέδια και προτάσεις Η οικονομική ενίσχυση και ενθάρρυνση προέρχεται: • από τη USAID (United States Agency for International Developments) • το United Nations Developments Programme (πρόγραμμα ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών) • το SIBA • τα κράτη μέλη του IDEA (διεθνής ανάπτυξη)

 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ιστοχώρος του ACE Project αποτελείται από σύνθετη συλλογή εγγράφων που παράγεται σε συνεργασία με 12άδες ατόμων ανά τον κόσμο. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποδεκτοί από όλους. Γι’αυτό υιοθετήθηκε το πρότυπο HTML. Η λύση αυτή χαρακτηρίζεται από 3 χαρακτηριστικά: 1. Ανάπτυξη ενός σχεδίου επιφάνειας εργασίας που θα επιτύχει το συμβιβασμό μεταξύ της ανάγκης να παρασχεθεί μια περιεκτική άποψη και της ανάγκης να προστατευθεί ο χρήστης από το ‘καταιγισμό πληροφοριών’. 2. Υιοθέτηση μιας βάσης δεδομένων που να διαχειρίζεται το κείμενο, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση διάφορων εργασιών 3. Υιοθέτηση της φόρμας Adobe Acrobat “PDF”ως πρότυπο “ηλεκτρονικού εγγράφου” Η “PDF” μορφή επιτρέπει στα ηλεκτρονικά έγγραφα να τα βλέπουν και να τα τυπώνουν με συνεπή αποτελέσματα σε πολλά διαφορετικά είδη υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας το λογισμικό “Acrobat Reader”.