Mājražošana Latvijā- jā, tas ir iespējams!!! - PowerPoint PPT Presentation

gita
m jra o ana latvij j tas ir iesp jams n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mājražošana Latvijā- jā, tas ir iespējams!!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mājražošana Latvijā- jā, tas ir iespējams!!!

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Mājražošana Latvijā- jā, tas ir iespējams!!!
210 Views
Download Presentation

Mājražošana Latvijā- jā, tas ir iespējams!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mājražošana Latvijā- jā, tas ir iespējams!!! 2009. gada novembris/decembris

 2. Kāpēc esam šeit? • Kas ir Mājražošana? • Kas ir Mājražošana Latvijā? • Kās traucē Mājražošanai attīstīties? • Kas veicina Mājražošanai attīstīties? • Kāda ir citu valstu pieredze? • Kādai un vai ir jābūt Mājražošanai Latvijā?

 3. Kas pētīja situāciju? • Biedrība “Latvijas Lauku Sieviešu apvienība” • Biedrība “Latvijas Lauku forums” • Lietuvas lauku kopienu asociācija

 4. Kas palīdzēja? • Valsts Reģionālās Attīstības Aģentūra • Norvēģijas valdības divpusējā grantu shēmā • Pārtikas un Veterinārais Dienests • LR Zemkopības ministrija • Atbalstītāji un brīvprātīgie

 5. Kāpēc mēs aicinājām Jūs uz semināru? • Lai dalītos tajā, ko esam noskaidrojuši • Lai rosinātu nodarboties ar Mājražošanu • Lai rosinātu kļūt par reģistrētu Mājražotāju • Lai runātu par to, ko mēs saprotam ar Mājražošanu • Lai runātu par to, kas varētu veicināt Mājražošanu nacionālā mērogā • Lai vienotos par to, kādai jābūt Mājražošanai Latvijā

 6. Ko mēs šodien darīsim? • Noskaidrosim, cik gatavas ir mūsu mājas pārtikas ražošanai • Noskaidrosim, kāda ir situācija Latvijā ar Mājražošanas nozari un kāda normatīvā bāze šo jomu regulē • Noskaidrosim kā darbojas Sīkražotāji Lietuvā • Dzirdēsim reģistrēta Mājražotāja pieredzi • Uzzināsim, pie kā griezties pēc informācijas • Runāsim par reālu iespēju nodarboties ar ražošanu un noskaidrosim neskaidros jautājumus no PVD • Runāsim par to, kam ir jābūt Latvijas tradicionālajam produktam

 7. Ceram, ka no šī semināra Jūs līdzi paņemsiet: • Zināšanas • Kontaktus • Pētījumu prezentācijas materiālus • Metodisko materiālu ”Mājražošana Latvijā- Jā, tas ir iespējams” • Pārliecību, ka Mājražošana Latvijā ir iespējama!

 8. Ekspertu prezentācijas Mājražošana Latvijā- normatīvā bāze, prasības un iespējas. Latvijas situācija salīdzinājumā ar Lietuvas sīkražotājiem.

 9. Anketu aizpildīšana!!!

 10. Mums kaimiņos ir cilvēki, kas nodarbojās ar Mājražošanu!

 11. Kur gūt konsultācijas? VLT un PVD konsultatīvais atbalsts Mājražotājiem

 12. Mājražošana • Mājražošanas darbības modelēšana • Kavējošo faktoru identifikācija • Latvijas tradicionālā Latvijas produkta identifikācija

 13. Esi aktīvs laukos!!! LLF birojs Rīga, Stabu iela 11- 18 info@llf.partneribas.lv 28855427