Bir bilgisayar nas l al r
Download
1 / 63

- PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Bir Bilgisayar Nasıl Çalışır?. Bit & Byte. Bir Bilgisayarı Neler Oluşturur ?. Bilgisayar gibi düşündüğümüzde ilgilenmemiz gereken 3 alan bulunur Hardware: Bilgisayarın fiziksel kısmı System Software: Donanımı kullanmak ve kontrol etmek için kullanılan genel program (OS / İşletim Sistemi)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bir bilgisayar neler olu turur
Bir Bilgisayarı Neler Oluşturur?

 • Bilgisayar gibi düşündüğümüzde ilgilenmemiz gereken 3 alan bulunur

  • Hardware: Bilgisayarın fiziksel kısmı

  • System Software: Donanımı kullanmak ve kontrol etmek için kullanılan genel program (OS / İşletim Sistemi)

  • Application Software: Bilgisayarı çalıştıran veri ve uygulamalar


Bilgisayar ana nitesi indeki bile enler
Bilgisayar Ana Ünitesi İçindeki Bileşenler

 • Processor (İşlemci)

 • Memory (Hafıza)

 • Anakart

 • Adaptör Kartları

  • Ses Kartı

  • Ekran kartı

 • Portlar

 • Sabit disk veya optik sürücülerve yuvaları

 • Power Supply (Güç kaynağı)

Drive Bays

Power Supply

Processor

Ports

Memory

Sound Card

Video Card


Lemci processor
İşlemci / Processor

 • CPU bilgisayarın beynidir

  • Tüm aritmetik işlemler

  • I/O birimleri yönetimi

  • Hafıza ve HDD üzerindekibilgi akışının organizesi

  • Kontrol işaretlerini üretme

  • Komutları yorumlama

  • Komutları işleme

 • CPU 2 ana bölümden oluşur

  • Control Unit

  • Arithmetic Logic Unit (ALU)

İşlemci

KontrolBirimi

Aritmetik Birim (ALU)

KomutlarVeriBilgi

Hafıza(Bellek)

Veri

Bilgi

Giriş

Aygıtları

Çıkış

Aygıtları

Komutlar VeriBilgi

Depolama

Aygıtları


Lemcinin a na al ma d ng ler i
İşlemcinin Ana Çalışma Döngüleri

Bellek (RAM)

4. Evre: StoreSonuçlarhafızayageriyazılır

1. Evre: Fetch Veri yada programkomutlarıhafızadan alınır

İşlemci

İşlem Birimi (ALU)

Kontrol Birimi

3. Evre: ExecuteKomutlarişlenir

2. Evre: DecodeAlınan komutlar yorumlanır


System kristali saati clock
System Kristali / Saati (Clock)

 • Tüm bilgisayar işlemlerinin zamanlamasını kontrol eder

 • Sistemde çalışan parçaların senkron bir şekilde çalışması için düzenli elektronik pulse yada tick oluşturur

 • Sistem saatinin hızı clock speed ile ifade edilir

 • Genellikle saat hızları gigahertz’ler (GHz) seviyesindedir

 • 1 GHz, saniyede sistem saatinin bir milyar darbe oluşturmasıdır


Veri g sterimi kili sistem ve bit kavram
Veri Gösterimi, İkili Sistem ve Bit Kavramı

 • Bilgisayarda veriler “digital” şekilde, yani ikili tabanda gösterilir

 • Bilgisayarlar yanlızca 1 ve 0 değerleri üzerinde işlem yaparlar

 • 1 ve 0, “on/off” veya “açık/kapalı” durumlarını tanımlar

 • Bu iki durumu tanılamak için ikili (binary) sistem kullanılır

 • İkili sistem 1 ve 0 sayılarındanoluşan matematiksel bir sayma sistemidir.

 • Her sayıya “binary digits”kelimelerinin kısaltılmışı olan “Bit” denir


Byte kavram
Byte Kavramı

 • 8 Bit’in gruplanması ile oluşturulan birimdir

 • Veriler Byte ve Byte’ın katları olarak depolanır (KB, MB, GB)

 • 256 farklı karakterin gösterimi için “1” ler ve “0” lardan oluşan yeterli farklı kombinasyonu sağlar

  • Numaralar

  • Büyük ve küçük harfler

  • Noktalama işaretleri


Onlu decimal g sterim
Onlu (Decimal) Gösterim

 • Her basamak için 10 olası değer (0-9)

  • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ???

 • Sonra ne yaparız?

  • En sağdaki basamak birler basamağı (0’dan 9’a),

  • Sonraki onlar basamağı (10’dan 90’a),

  • Sonraki yüzler basamağıdır (100 den 900 e)

  • vb...

  • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …, 98, 99, 100, vb.

 • Örneğin, 506

  • 6 bir, 5 yüz

  • (6 x 100) + (0 x 101) + (5 x 102) = 506

  • (6 x 1) + (0 x 10) + (5 x 100) = 506


Kili binary g sterim
İkili (Binary)Gösterim

 • Her basamakta sadece 2 olası değer (0 veya 1)

  • 0, 1, ???

 • Sonra ne yaparız?

  • En sağdaki basamak birler basamağı (0 ve 1),

  • Sonraki ikiler basamağı (1’den 2’ye),

  • Sonraki dörtler basamağı (1’den 4’e)

  • vb...

  • 0, 1, 1 0, 1 1, 1 0 0, 1 0 1, …, 1 1 0 1, 1 1 1 1, vb.

 • Örneğin, 1 1 0

  • 1 iki, 1 dört

  • (0 x 20) + (1 x 21) + (1 x 22) = 1 1 0

  • (0 x 1) + (1 x 2) + (1 x 4) = 1 1 0


Binary ikili 2 taban nda sistem
Binary (ikili – 2 tabanında)Sistem


Veri g sterimi input output
Veri Gösterimi (Input/Output)

Bir harf nasıl ikili sisteme çevrilir ve geri döndürülür

Adım 2.“D” harfi için elektronik sinyal sistem ünitesine gönderilir

Adım1.Kullanıcı klavyeden “D” (shift+D) tuşuna basar

Adım 3.“D” harfi için sinyal ASCII ikili koda (01000100) dönüştürülür ve işlenmek için hafızada saklanır

Adım4. “D” harfinin ikili kodu üzerindeişlem yapıldıktan sonra kod görüntüye çevrilir ve çıkış aygıtında gösterilir


Ascii nedir
ASCII Nedir?

 • ASCII: American Standard Code for Information Interchange

 • Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter setidir

 • ANSI X3.110-1963 adıyla bir standart olmuştur

 • Sembolleri gösterebildiğimiz tekyolun bu olmadığına dikkat edin

Symbol DecimalBinary

7 55 00110111

8 56 00111000

9 57 00111001

: 58 00111010

; 59 00111011

< 60 00111100

= 61 00111101

> 62 00111110

? 63 00111111

@ 64 01000000

A 65 01000001

B 66 01000010

C 67 01000011


Ebcdic nedir
EBCDIC Nedir?

 • EBCDIC: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

 • IBM tarafından kullanılan bir karakter kümesi ailesidir

 • Daha çok OS/360 işletim sistemi ve S/390 sunucularında kullanılır

 • Harf, rakam, işaretleri karşılayan 256 farklı sembolü kodlayabilir

ASCII Symbol EBCDIC

00110000 0 11110000

00110001 1 11110001

00110010 2 11110010

00110011 3 11110011


Ram nedir
RAM Nedir?

 • RAM = Random Access Memory

 • İşlem sırasında kullanılacak verilerin saklandığı alandır

 • Kalıcı depolama amacıyla kullanılmaz

 • Performans ve yazılım desteği açısından yeterli ve kaliteli RAM’e sahip olmak kritiktir derecede önemlidir


Program komutlar ve ram
Program Komutları ve RAM

İşletim Sistemi

Komutları

İşletim Sistemi

Arayüzü

Adım 1: Windows’u

açmak

Web Tarayıcı Ekranı

Web Tarayıcı

Program Komutları

Adım 2: Internet

tarayıcı yazılımını

açmak

Word Yazılımı

Program Komutları

Word Yazılımı veWeb Tarayıcı Ekranı

Adım 3: Word

yazılımını açmak

Web Tarayıcı

Program Komutları

Adım 2: Internet

tarayıcı yazılımını

kapatmak

Kelime İşlemProgramı Ekranı


Yar letken haf za
Yarı İletken Hafıza

 • Uçucu: RAM (Random Access Memory)

  • Her hafıza alanına eşit hız ile ulaşabilir

   • İsim yanıltıcıdır, ROM da aynı şekilde çalışır

  • Static (SRAM) vs. Dynamic (DRAM) güç tüketimine ve hıza etki eder

   • SRAM genellikle düşük güç tüketimi, hızlı

   • DRAM genellikle sistem hafızası olarak kullanılır

   • Birçok DRAM türü günümüzde kullanılmaktadır: SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM, vb.

 • Kalıcı: ROM (Read Only Memory)

  • Her hafıza alanına eşit hız ile ulaşabilir

  • İçindeki verileri güç kesilse de koruyabilir


Salt okunur haf za rom
Salt Okunur Hafıza (ROM)

 • ROM: Read-Only Memory

 • Kalıcı veri ve komutları depolayan hafıza çipidir

 • ROM’lar üzerinde bulunan veri özel işlemler uygulanmadan değiştirilemez

 • Veriyi elektrik bağlantısı kesilse de saklar

 • Firmware: Kalıcı yazılmış veri, komut yada bilgiden oluşur


Haf za l m birimleri
Hafıza Ölçüm Birimleri

 • Byte (B) = 8 bit

 • Kilobyte (KB) = 1024 Byte

 • Megabyte (MB) = 1024 KB = 1,048,576 Byte

 • Gigabyte (GB) = 1024 MB = 1,073,741,824 Byte

 • Terabyte (TB) = 1024 GB = 1,099,511,627,776 Byte


Basit bilgisayar nas l al r
Basit Bilgisayar nasıl çalışır ?

 • 1. Adım: Komut sayacının değerine bakmak (Program Instruction Counter)

 • 2. Adım: Sayacın gösterdiği konuma bakarak program komutunu okumak

 • 3. Adım: İlgili işlemi gerçekleştirmek

 • 4. Adım: Komut sayacını 1 arttırmak

  • Bunun için kamut sayacı increment komutunu kendi üstünde yürütür

  • Bazı komutlar için bu adım atlanır

  • Branch’lar (dallanmalar) daha sonra tanıtılacak)

 • Dur denene kadar tekrarlama


Rnek cpu komutlar
Örnek CPU Komutlar

 • İşlem komutları

  • Add (Hafıza konumunda belirtilen sayıları topla)

  • Subtract (Hafıza konumunda belirtilen sayıları çıkar)

 • Hafıza komutları

  • Store (Hesap Makinesi Sonucu  Hafıza Alanı)

  • Load (Hesap Makinesi  Hafıza Alanındaki Değer)

 • Giriş / Çıkış komutları

  • Get (Giriş Değeri  Hesap Makinesi)

  • Put (Hesap Makinesi  Çıkış Alanı)

 • Dur


Makine dilinde rnek bir program
Makine Dilinde Örnek Bir Program

 • Programlar, çok basit bir şekilde sıralanmış komutlardır

 • Dikkatli küçük bir çocuk bile komutları takip edebilir.

 • İki sayıyı toplayan makine dilinde örnek bir yazılım:

Get 2

Girdi aygıtından 2 değeri okunur

Add 2

Okunan değerin, yani 2’nin üzerine 2 eklenir

Put

Elde edilen 4 değeri çıktı aygıtına gönderilir

Stop

Döngü bitirilir


Ak emas ndan program a
Akış Şemasından Programa

 • Add

  • Hafıza Konumunda Belirtilen Sayıları Topla

 • Subtract

  • Hafıza Konumunda Belirtilen Sayıları Çıkar

 • Store

  • İşlemcideki Kaydedici > Hafıza Alanı

 • Load

  • İşlemcideki Kaydedici < Hafıza Alanındaki Değer

 • Get

  • Giriş değeri > Kaydedici

 • Put

  • Kaydedici > Çıkış Alanı

Get 2

Add 2

Put

Stop


Program n g zden ge irilmesi

0. Get İlk sayıyı al

1. Store 06 ilk sayıyı 6. konuma kaydet

2. Get ikinci sayıyı al

3. Add 06 6. Hafıza gözündeki ikinci sayıyı akümülatördeki değerle topla

4. Put Sonucu geçici alana yaz; buradan çıkışa aktar

5. Stop

Programın Gözden Geçirilmesi


Branch dallanma komutlar
Branch (Dallanma) Komutları

 • Branch komutları program sayacının değerini değiştirir

  • Unconditional / Koşulsuz Branch: Program sayacına koşulsuz yeni bir değer yükler

  • Branch Zero: Program sayacını sadece akümülatördeki sonuç “0” ise değiştirir

  • Branch Positive: Program sayacını sadece akümülatördeki sonuç pozitif ise değiştirir

 • Branch Zero ve Branch Positive’de koşullar sağlanmıyorsa komut sayacı 1 arttırılır


Pippin basit bilgisayar
PIPPIN Basit Bilgisayarı

Doğrudan adresleme biti ( # )


Pippin basit bilgisayar1
PIPPIN Basit Bilgisayarı

Örnek (Toplama): İlk programın adı toplama. Bu program iki bellek bölgesinde konumlanmış verileri toplamaktadır. Matematiksel olarak bu programın gösterdiği formül x+y=z şeklindedir. x=2, y=5 olacak şekilde değerleri baştan vermekte bunları 13 ve 14 adresli hafıza gözlerine saklamakta ve sonra da bunları toplamaktayız. Aşağıda bu programın 2'li düzende ve mnemonic'ler ile makina dilinde yazılmış halini görmekteyiz.Pippin basit bilgisayar2
PIPPIN Basit Bilgisayarı

İkinci programın adı sayaçtır. Bu program programcının ilk komutla belirttiği sayıya kadar sayar. Programın JUMP ve EQUAL komutları ile döngü yapısı içerdiğine dikkat edin. Her zaman accumulator içindeki değer azaltılarak istenilen miktara ulaşıp ulaşmadı denenir. Aşağıda bu programın da 2'li düzende ve mnemonic'ler ile makine dilinde yazılmış halini görmekteyiz.


Kontrol fonksiyonlar
Kontrol Fonksiyonları

 • Pek çok işlem belirli bir şartın doğrulanmasına bağlı olarak icra edilir

 • Yüksek seviyeli programlama dilinde bu durum “if” ifadelerine (statement)karşılık gelir

 • Dijital Sistemlerde bu ifade, kontrol fonksiyonu adı verilen kontrol işaretleri yardımıyla sağlanır

  • Kontrol işareti 1 ise, işlem gerçeklenir

  • RTL kullanılarak; aşağıdaki gibi yazılabilir

   if (P=1) then R2  R1

   P: R2  R1

  • P = 1 ise, register R1 içeriğinin register R2 ye transfer işlemi gerçeklenir


Transferin donan msal ger eklenmesi
Transferin Donanımsal Gerçeklenmesi

 • Saat işareti, hem hedef registeri hem de kontrol işaretini üreten devreyi kontrol eder.

 • Registerler pozitif kenar tetiklemeli flip floplardan oluşmaktadır.

Kontrol İşareti P P: R2 R1

Load

Control

Circuit

P

Blok Diyagram

R2

Clock

n

R1

t

t+1

Clock

Zamanlama Diyagramı

Load

Transfer burada gerçekleşir.


Haf za alu ve kontrol devresi
Hafıza / ALU ve Kontrol Devresi

 • Kontrol devresi aritmetik işlem komutunu algılar

 • Toplanacak sayı B kaydedicisine alınır

 • B kaydedicisindeki veri akümülatördeki veri ile Logic devreler (Toplam işleminde bir Full Adder) ile toplanır ve sonuç tekrar akümülatörde saklanır

 • Akümülatördeki veribir sonraki işlemlerde kullanılmak için saklanır veya daha sonra tekrar yeni bir hafıza gözüne alınır

Akümülatör + Yazıcı › AkümülatörDemo kili toplama full adder devresi
Demo: İkili Toplama Full Adder Devresi

Örnek: Temel devreler.circ


Demo alu aritmetic logic unit devresi
Demo: ALU Aritmetic Logic Unit Devresi

Örnek: 6bit_ALU.circ


Aritmetik lojik birim1
Aritmetik & Lojik Birim

Çıkartma: 710 – 510

710 0 1 1 1 0x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20

510 0 1 0 1 0x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20

1.Adım: Sayının Tersini al

510 1 0 1 0 1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20

2.Adım: Bir arttır

510 +1 1 0 1 1 1x23 + 0x22 + 1x21 + 1x20

3. Adım Topla 0 1 1 1

+ 1 0 1 1

Sonuç : 210 0 0 1 0 0x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20


Alu aritmetic logic unit devresi
ALU Aritmetic Logic Unit Devresi

Örnek: 6bit_ALU.circ


Analog ve digital aretler
Analog ve Digital İşaretler

 • Analog işaret zaman içinde süreklidir

 • Sayısal işaret ise ayrık “0” ve “1” lerden oluşur

1101100010111011001


Analog say sal d n m
Analog / Sayısal Dönüşüm

 • ADC (Analog Digital Converter)

Sayısal İşaret

Analog İşaret

111

110

101

100

011

010

001

000


Analog say sal d n m1
Analog / Sayısal Dönüşüm

 • Analog bilginin 1 Bit, 2 Bit ve 3 Bit sayısala dönüşümünü görmek için tıklayınız


Analog say sal d n m2
Analog / Sayısal Dönüşüm

Analog İşaret

Analog İşaret

Analog İşaretAnalog say sal d n m3
Analog / Sayısal Dönüşüm

 • SAR art arda ikili tabanda sayılar üretir (en ağırlıklı haneden başlayarak) daha sonra bu sayı aynen bizim yaptığımızgibi 128’den büyük mü diye DAC’den tekrar analog işarete çevirir ve karşılaştırma devresinde tahmin doğrumu karar verir. Daha sonra bir sonraki haneye geçilir.

Successive

Approximation

Register

Digital Analog

Converter

Karşılaştırma Devresi

Analog GirişAnalog arete rnek ses
Analog İşarete Örnek: Ses

 • Bizim ses olarak algıladığımız şey gerçekte bizim sensor sistemimizin kulak zarımızdaki çok hızlı titreşimleri yorumlamamızdır

 • Ses dalgalar halinde iletilir, dalgalar bir elastik ortam yardımıyla iletilir

 • Örneğin, ses kulak zarımıza hava yada suda seyahat ederek ulaşır


Ses olu umu ve kayd
Ses Oluşumu ve Kaydı

Mikrofon

Analog SinyalSesin grafiksel g sterimi
Sesin Grafiksel Gösterimi

 • X ekseni: zaman

 • Y ekseni: basınç

 • A: genlik (volume)

 • λ : dalga uzunluğu (frekansın tersi, ses perdesini belirler)


Sesin grafiksel g sterimi1
Sesin Grafiksel Gösterimi

Düşük frekans (kayıt aygıtında çalan)

Baskın frekansın bir çevrimi

High Frequency (kayıt aygıtında çalan)

Baskın frekansın bir çevrimi


Sesin say salla t r lmas
Sesin Sayısallaştırılması

 • Encyclopedia Brittanica’daki Analog-Digital Conversion makalesine bakabilirsiniz

Bu noktada genliği yakala

Veri noktaları arasındaki tüm değişimler kaybolur

Yaklaşılmış Düşük Frekanslı Sinyal


Sesin tekrar retimi
Sesin Tekrar Üretimi

 • Bu noktaları içeren bir dalga oluşturulur

 • Noktalar ne kadar sıksa, ne kadar sık örnekleme yapılmışsa ve bunun için ne kadar çok bit kullanılmışsa tekrar üretim o kadar kaliteli olur


Sesin say salla t r lmas1
Sesin Sayısallaştırılması

Bazı frekanslarda

örnekleme

(saniyede x kere)

Ne kadar sıklıkla?

Her örnek için, n-bit

kodlama genliği

Her örnek için kaç bit?

Örnekleme Teoremi ve Spektrum


Periyodik rnekleme
Periyodik Örnekleme

 • Nyquist örnekleme teoremine göre örnekleme oranı en yüksek ses frekansının iki katı olmalı

 • Saniyedeki örnekleme sayısı tekrar kodlanabilecek ses tınısını belirler

 • İnsanlar 20 – 20,000 Hz (or 20KHz) arasını algılar

 • Audio CD’lerde örnekleme sıklığı 44 KHz

 • Audio CD’lerde 16 Bit örnekleme kullanılır


1000 kelime de erindeki resim
1000 Kelime Değerindeki Resim?

 • Bu bilgi bu bilgisayarda gösteriliyor, ama nasıl?


Resmin g sterimi
Resmin Gösterimi

 • Resim üzerinde dikdörtgenlerden oluşan bir ızgara çizin

 • Her hücreyi (piksel), hücrenin renklerini ifade eden bit dizisi ile gösterin


Rnek daha k k resim
Örnek: Daha Küçük Resim

Soldan Sağa (6x5)

010011111101001010010111100000

Yukarıdan Aşağıya (5x6)

010000111110010010010010111110


Standardiza syon
Standardizasyon

Eğer gösterim şekli

standard değilse,

bilgi bozulur!

6x5 oranında

göster

3x10

Şeklinde

göster

01001111101001010010111100000

01001111101001010010111100000


B t nl k
Bütünlük

Eğer verinin bütünlüğü korunmamışsabilgi

bozulmuştur!

01001111101001010010111100000

10111111101001010010000000000


Renkler nas l g sterilir
Renkler nasıl gösterilir?

 • 2-bits pixel başına

 • 4=22seçim

  • 00 (off, off)=beyaz

  • 01 (off, on)=açık gri

  • 10 (on, off)=koyu gri

  • 11 (on, on)=siyah

=

Beyaz

0

0

=

Açık Gri

0

1

=

Siyah

1

1

=

Koyu Gri

1

0


Ne d n rs n z
Ne düşünürsünüz?

 • 256 colors,kaç bit gerekli?

  • Hesaplama için ip ucu

   • Belirli bir aralıktaki sayıyı ifade etmek için kaç bit gerekli olduğunu bulmak için, iki üzeri minimum bit sayısı aralıktaki sayılardan yada sınırdan büyük seçilmelidir. Bu sayı kaç bit gerektiğini gösterir.

   • 2 x => 256 bu denklemde en küçük x çözümdür

 • 24 Bit ile kaç renk gösterilebilir?

  • Hesaplama için ip ucu

   • 210 (10 bit) yaklaşık 1000

   • 220 = 210 x 210

   • 224 = 24 x 220


Resmin g sterimi i mage
Resmin Gösterimi: Image

 • Resmin küçük bir kısmını genişletirsek kare pikseller tarafından gösterildiğini görebiliriz

 • 200 genişlik…300 uzunluğa …

 • ….piksel başın 256 renk yoğunluğu ile (8 bit; 28 = 256)

 • İnç başına düşen piksellere göre gerçek boyut nedir?

 • 200 x 300 x 8 bit = 480,000 bit (fakat sıkıştırılabilir)


Hareketli resim
Hareketli resim

 • Hareketli resimler video olarak gösterilir

 • Resimlerin sıklığı her 10 tanede 1 gösterim

 • Nasıl sıkıştırılır?


Bilgisayar mimari katmanlar
Bilgisayar Mimari Katmanları

Daha fazla bilgi için

kaynaklar bölümüne bakabilirsiniz…