guvernarea liberal guvernarea dezvolt rii investi ii modernizare bun stare n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GUVERNAREA LIBERAL Ă – GUVERNAREA DEZVOLTĂRII - Investiţii, modernizare, bunăstare -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

GUVERNAREA LIBERAL Ă – GUVERNAREA DEZVOLTĂRII - Investiţii, modernizare, bunăstare - - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

GUVERNAREA LIBERAL Ă – GUVERNAREA DEZVOLTĂRII - Investiţii, modernizare, bunăstare -. Raport asupra guvernării PNL. 2005 – 2008. 2007 – România – membr ă a Uniun ii Europen e. România este pe locul doi în Europa la creştere economică!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GUVERNAREA LIBERAL Ă – GUVERNAREA DEZVOLTĂRII - Investiţii, modernizare, bunăstare -' - giselle-barrera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
guvernarea liberal guvernarea dezvolt rii investi ii modernizare bun stare

GUVERNAREA LIBERALĂ – GUVERNAREA DEZVOLTĂRII- Investiţii, modernizare, bunăstare -

Raport asupra guvernării PNL

2005 – 2008

2007 rom nia membr a uniun ii europen e
2007 – România – membrăa Uniunii Europene
 • România este pe locul doi în Europa la creştere economică!
  • deşi au fost inundaţii şi secetă, creşterea economică medie în perioada 2005 – 2007 a fost de 6,0%
  • în activităţile neagricole creşterea medie a fost de 7,8%
  • în primul trimestru 2008, creşterea PIB a fost de 8,2%, iar pentru semestrul I se estimează la circa 8,5% - recorduri absolute după 1990
  • economia României are şanse de creştere cu 8-9% în 2008 potrivit estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză
cre tere sus inut a pib
Creştere susţinută a PIB

mld. Euro

O guvernare liberală - o economie solidă

pib pe locuitor de peste dou ori mai mare dec t n 2004
PIB pe locuitorde peste două ori mai mare decât în 2004

Euro / locuitor

O guvernare liberală - o economie solidă

cele mai mari sporuri investi ionale de dup 1990
Cele mai mari sporuri investiţionale de după 1990!
 • În perioada 2005-2008investiţiile străine în România au fost în valoare de 30 mld. euro, mai mult decât în întreaga perioadă 1991-2004
 • Corespunzător, investiţiile totale din economie şi-au dublat ritmul mediu anual de creştere, de la mai puţin de 10% în perioada 2001-2004 la circa 20% în perioada 2005-2008.
rom nia a c tigat ncrederea investitorilor str ini
România a câştigat încrederea investitorilor străini

Investiţii străine directe

mld. Euro

În primul semestru din 2008 investiţiile străine directe au reprezentat 4,8 mld. Euro.

În România înregistrarea unei firme se face în maxim 3 zile, faţă de 10 zile în 2004.

O guvernare liberală - o economie solidă

rom nia pe primul loc n ue n 2007 dup ce n 2006 a ocupat locul doi

Dinamica investiţiilor

România pe primul loc în UE în 2007, după ce în 2006 a ocupat locul doi
 • Anul 2007 poate fi considerat un nou record al investiţiilor private
 • Investiţiile din sectorul majoritar privat au înregistrat o creştere cu 44,5% faţă de anul 2006, acest spor fiind cel mai mare din ultimii ani (în anul 2005 mai fusese consemnat un record de 24,9%).

2007

venituri bugetare duble ca urmare a introducerii cotei unice
Venituri bugetare duble ca urmare a introducerii cotei unice!
 • Guvernul liberal a realizat cea mai amplă reformă fiscal-bugetară, caracterizată de o reducere fără precedent a impozitelor
 • reducerea cotei impozitului pe profit şi pe venit de la 25% la 16%.
  • veniturile bugetare din impozitul pe profit au fost în anul 2007 cu 62,8% mai mari decât cele din 2004;în primul semestru 2008acestea s-au majorat cu 27,5%
  • veniturile bugetare din impozitul pe venit au fost în anul 2007 mai mult decât dublul veniturilor din această sursă încasate în anul 2004; în semestrul I 2007au crescut cu 35%;
 • reducerea cotelor de contribuţii sociale cu 10 puncte procentuale
cre tere economic mai mul i bani pentru buget
Creştere economică – mai mulţi bani pentru buget

mld. lei

Datorită creşterii economice, veniturile bugetului general consolidat pentru 2008 sunt apropiate de nivelul întregului PIB al României din anul 2003.

O guvernare liberală - o economie solidă

rom nia nu mai are omeri
România nu mai are şomeri!
 • în cei trei ani de guvernare, un spor mediu net de salariaţi de 585 mii persoane faţă de o reducere a numărului mediu de salariaţi în perioada 2001 – 2004 cu 154 mii persoane.
 • rata şomajului înregistrat a ajuns la cel mai scăzut nivel de după 1990, respectiv 3,8% în iunie 2008 faţă de 6,3%în decembrie 2004
sc dere puternic a omajului
Scădere puternică a şomajului

Existăîn prezent un număr de şomeri mai mic decât la începutul perioadei de tranziţie, respectiv 355 mii şomeri faţă de 386 mii şomeri în ianuarie 1992, când a inceput să se înregistreze statistic acest fenomen.

Creştere economica susţinută, somaj redus

aproape 600 mii noi locuri de munc n perioada 2005 2008
Aproape 600 mii noi locuri de muncăîn perioada 2005 - 2008

Soldul net al numărului mediu de salariaţi

mii persoane

În perioada 2005 – 2008, numărul mediu net de salariaţi a crescut cu 585.000.

În schimb, în perioada 2001-2004 numărul mediu net de salariaţi a scăzut cu 154.000.

Creştere economica susţinută, mai multe

locuri de muncă

liberalii au crescut salariile i pensiile
Liberalii au crescut salariile şi pensiile!
 • câştigul salarial mediu neteste în 2008 dublu faţă de nivelul mediu din 2004
 • creşterea puterii de cumpărare a salariilor cu 55,5%în perioada 2005-2008;
 • pentru eliminarea inechităţilor, pensiile au fost recalculate şi majorate substanţial
  • punctul de pensie - 581,3 lei, mai mult decât dublu decât în decembrie 2004
programul de guvernare prevedea o cre tere a salariilor de 60 int dep it n numai 2 ani
Programul de guvernare prevedea o creştere a salariilor de 60%, ţintă depăşită în numai 2 ani

Cota unică de impozitare a salariilor îi încurajează pe cei care doresc să lucreze mai mult.

Reducerea fiscalităţii i-a determinat pe majoritatea patronilor să renunţe la munca la negru.

Câştigul salarial mediu brut şi net lunar/Lei

Media inflaţiei

2001 – 2004 a fost de 20,8%

2005 – 2008 a fost de circa 7%

Creştere economica susţinută, salarii mai mari

n 3 ani valoarea punctului de pensie s a dublat
În 3 ani, valoarea punctului de pensie s-a dublat

Economie prosperă –

pensii mai mari pentru părinţii noştri

Valoare punct de pensie / lei

În acelaşi timp, liberalii au introdus în sistemul de pensii noi componente: fondurile de pensii administrate privat şi pensiile facultative private.

dec. 2004

ian. 2006

sep. 2006

sep. 2007

nov. 2007

ian. 2008

angajamentul politic de a m ri pensiile cu 30 a fost cu mult dep it
Angajamentul politic de a mări pensiile cu 30% a fost cu mult depăşit

Pensia medie de asigurări sociale de stat / lei

Succesul măsurilor economice liberale şi prosperitatea economică au generat resurse bugetare suplimentare, folosite pentru majorarea pensiilor.

Pentru eliminarea inechităţilor din sistemul de pensii au fost recalculate pensiile din 3.554.474 dosare.

decembrie 2004

Iunie 2008

Economie prosperă–

pensii mai mari pentru părinţii noştri

pensia pentru agricultori a crescut de aproape 3 ori
Pensia pentru agricultori a crescut de aproape 3 ori

Pensia medie a agricultorilor / lei

Creşterea economică a favorizat reducerea ratei sărăciei severe de la 5,9% în 2004 la 4,1% în 2006.

Alocaţia de stat pentru copii a crescut de la 21 lei în 2004, la 23 lei în 2005,la 24 lei în 2006 şi la 40 lei în 2008.

O economie prosperă–

pensii mai mari pentru părinţii noştri

mai multe locuin e noi pentru rom ni
Mai multe locuinţe noi pentru români

Numărul locuinţelor terminate în fiecare an

Guvernare liberală, o viaţă mai bună pentru

fiecare familie

din 2005 sute de mii de familii au cump rat o ma in nou
Din 2005, sute de mii de familii au cumpărat o maşină nouă

In 2007 s-a înamatriculat pentru prima dată acelaşi număr de autoturisme ca în întreaga perioadă 2001-2004.

In perioada 2005-2008 numărul de noi înmatriculări de autoturisme a fost de aproape 1,6 milioane bucăţi.

Inmatriculări noi de autoturisme, bucăţi

Guvernare liberală, o viaţă mai bună pentru

fiecare familie

f iscalit ate mai mic dar bugete sociale mai mari
Fiscalitate mai mică, dar bugete sociale mai mari

Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială

mld. Lei

Bugetele sociale gestionate de guvernul PNL depăşesc cu mult alocările realizate în timpul guvernării PSD.

Economie prosperă–

pensii mai mari pentru părinţii noştri

pentru prima dat cheltuielile sociale au dep it 10 din pib
Pentru prima dată, cheltuielile sociale au depăşit 10% din PIB

Cotele de contribuţii sociale s-au redus cu 10 puncte procentuale

Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială

Procent din PIB

Economie prosperă–

pensii mai mari pentru părinţii noştri

cre tere rapid a bugetului educa iei na ionale
Creştere rapidă a bugetului educaţiei naţionale
 • Au fost realizate:
 • - lucrări de alimentare cu apă la un număr de 428 unităţi şcolare din mediul rural
 • pentru 1.384 unităţi şcolare au fost realizate proiecte tehnice pentru alimentare cu apă, grupuri sanitare, instalaţii electrice şi termice
 • au fost dotate cu mobilier 1.467 unităţi şcolare din mediul rural.

Cheltuieli pentru educaţie

mld. Lei

Nu există localitate în România în care să nu se fi renovat o şcoală sau o grădiniţă.

Educaţia şi sănătatea – promisiuni onorate

pentru prima dat procentul de 6 din pib este alocat educa iei
Pentru prima dată procentul de 6% din PIB este alocat educaţiei

Cheltuieli pentru educaţie

8.000 de şcoli din mediul rural au primit mijloace de învăţământ de bază, iar4.000 de şcoli au beneficiat de materiale didactice tipărite.

Deasemenea, s-au făcut dotări cu 80.000 de bucăţi echipament sportiv.

Procent din PIB

Educaţia şi sănătatea – promisiuni onorate

reforma s n ta ii se bazeaz pe o finan are generoas
Reforma sănătaţii se bazează pe o finanţare generoasă

Cheltuieli pentru sănătate

mld. Lei

Serviciile de urgenţă au fost dotate cu 1.520 de ambulante noi.

Camerele de urgenţă, au primit aparatură nouă în valoare de 167,7 milioane euro.

Educaţia şi sănătatea – promisiuni onorate

fonduri suficiente pentru o nou genera ie de spitale n rom nia
Fonduri suficiente pentru o nouă generaţie de spitale în România

În cursul anului 2007 au fost finanţate: 1 spital nou, consolidări la 15 clădiri de spital, lucrări de reparaţii capitale la 373 unităţi.

Totodată au fost realizate studiile necesare pentru proiectarea şi construcţia unui număr de 8 spitale regionale de urgenţă şi a 20 de spitale judeţene de urgenţă.

Cheltuieli pentru sănătate

Procent din PIB

Educaţia şi sănătatea – promisiuni onorate

fonduri mai mari de la an la an pentru agricultur
Fonduri mai mari de la an la an pentru agricultură

Bugetul Ministerului Agriculturii

mld. Lei

Ponderea în PIB a fondurilor bugetare alocate agriculturii s-a majorat de la 1,4% în 2004 la 2,7% în 2008

Investiţii masive în agricultura românească

cre tere continu a sprijinului financiar acordat pentru produc ia agricol
Creştere continuă a sprijinului financiar acordat pentru producţia agricolă

Investiţii masive în agricultura românească

Sprijin financiar direct pentru producţia agricolă

mld. Lei

fonduri substan iale pentru infrastructura rural
Fonduri substanţiale pentru infrastructura rurală

De fondurile pentru proiectare au beneficiat 1.737 de comune. Dintre acestea, 1.110 au beneficiat şi de fonduri pentru execuţie.

Programul va continua şi în 2009.

Fonduri alocate conf. OG 7/2006

2006 - 2007

mil. Lei

Cea mai rapidă modernizare din istorie pentru satul românesc

n sute de sate au fost introduse re elele de alimentare cu ap
În sute de sate au fost introduse reţelele de alimentare cu apă

La acestea se adaugă reţelele finalizate în cadrul Programului HG 687/1997: 192 de localităţi în 2005-2006 şi 122 de localităţi în 2007.

În aceste programe au fost investite 734 mil. Lei.

În cadrul acestor programe, în perioada 2005 – 2006 s-au desfăşurat lucrări în 841 de sate, iar în 2007 în 906 sate.

Număr de localităţi cu reţele finalizate – Program HG 577/1997

Cea mai rapidă modernizare din istorie pentru satul românesc

drumuri comunale mai bune
Drumuri comunale mai bune

Investiţii în drumuri comunale – Program HG 577/1997

La aceste investiţii se adaugă 25 mil. USD, fonduri provenite dintr-un credit extern şi utilizate în 2005.

În total, au fost construiţi sau reabilitaţi 952 km drumuri comunale.

mil. Lei

Cea mai rapidă modernizare din istorie pentru satul românesc

ad