inwestycje z z akresu bezpiecze stwa przeciwpowodziowego realizowane w latach 2011 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INWESTYCJE Z Z AKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INWESTYCJE Z Z AKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2014

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 42
Download Presentation

INWESTYCJE Z Z AKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2014 - PowerPoint PPT Presentation

gisela-kirby
143 Views
Download Presentation

INWESTYCJE Z Z AKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INWESTYCJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2014 PRZEZ KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Kwiecień 2014

 2. BUDŻET JEDNOSTKI 2011 ROK

 3. BUDŻET JEDNOSTKI 2012 ROK

 4. BUDŻET JEDNOSTKI 2013 ROK

 5. BUDŻET JEDNOSTKI 2014 ROK

 6. WYDATKI INWESTYCYJNE

 7. WYDATKI INWESTYCYJNE

 8. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Wały wymagające modernizacji wg. stanu na 2011 r. – 82,1 km Ogółem na lata 2011 – 2014 planowana jest modernizacja 46,47 km wałów przeciwpowodziowych, w tym:

 9. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Wartość ogółem inwestycji planowanych na lata 2011 – 2014 wynosi 164 333,7 tys. zł, w tym: * Wartość kosztorysowa

 10. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Planowane do realizacji w ramach PROW na lata 2007 - 2013:

 11. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Planowane do realizacji w ramach środków WFOŚIGW oraz budżetu państwa:

 12. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Planowane do realizacji w ramach środków rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi:

 13. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 zakończone w trakcie realizacji planowane

 14. Przeciwpowodziowe stacje pompw latach 2011 - 2014 Ogółem na lata 2011 – 2014 planowana jest modernizacja 5 przeciwpowodziowych stacji pomp, w tym:

 15. Przeciwpowodziowe stacje pompw latach 2011 - 2014 Wartość ogółem inwestycji planowanych na lata 2011 – 2014 wynosi 10 456,9 tys. zł, w tym:

 16. Przeciwpowodziowe stacje pompw latach 2011 - 2014

 17. Przeciwpowodziowe stacje pompw latach 2011 - 2014

 18. Przeciwpowodziowe stacje pompw latach 2011 - 2014

 19. Przeciwpowodziowe stacje pompw latach 2011 - 2014 zakończone planowane

 20. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Ogółem na lata 2011 – 2014 planowane jest kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego 127,0 km rzek, w tym:

 21. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Wartość ogółem inwestycji planowanych na lata 2011 – 2014 wynosi 46 807,3 tys. zł, w tym:

 22. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Planowane do realizacji w ramach PROW na lata 2007 - 2013:

 23. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Planowane do realizacji w ramach Programu dla Odry – 2006:

 24. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Planowane do realizacji w ramach środków WFOŚIGW oraz budżetu państwa:

 25. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 zakończone w trakcie realizacji

 26. Pozostałe inwestycje realizowane w latach 2011 - 2014

 27. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 28. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 INWESTYCJE ZREALIZOWANE: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od km 10+600 do km 16+000, gm. Dragacz Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 5,400 km

 29. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 21+250 – 43+890, gm. Chełmno, Grudziądz Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 8,055 km

 30. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo - Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500 - 26+595, Etap I od km 22+500 - 23+857, gm. Świecie Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 1,357 km

 31. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 - 25+000, Etap I, gm. Zławieś Wielka Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 2,600 km

 32. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych: • Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 10+000-12+000, gm. Aleksandrów Kujawski.Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 2,000 km • Zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe w km 18+480 - 18+820, gm. Dragacz.Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 0,340 km

 33. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 Usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych: • Wielki Wełcz w km 1+200 - 3+100 gm. Grudziądzwał przeciwpowodziowy 0,300 km • Parski - Zakurzewo w km 0+000 - 2+700 gm. Grudziądzwał przeciwpowodziowy 1,250 km • Niziny Toruńskiej w km 18+200 - 23+831 gm. Zławieś Wielkawał przeciwpowodziowy 1,250 km • Miejskiej Niziny Chełmińskiej, miasto Chełmnował przeciwpowodziowy 0,433 km

 34. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI: • Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od ok. 0+000 do km 10+600 - realizacja od km 0+000 do km 5+500, gm. Dragacz, ŚwiecieModernizacja wału przeciwpowodziowego – 5,500 km • Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180 - 21+150, gm. Chełmno, miasto Chełmno Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 4,970 km

 35. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014 INWESTYCJE PLANOWANE DO ROZPOCZĘCIA W 2014 ROKU: • Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 - 10+320, gm. Wielka Nieszawka.Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 4,715 km • Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km 5+500 do km 10+600, gm. Dragacz Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 5,100 km • Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 6+800 -10+000, gm. Aleksandrów Kujawski.Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 3,200 km

 36. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 INWESTYCJE ZREALIZOWANE: Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz przebudowa i naprawa budowli na rzece Okalewka w km 0+000 – 15+850, gm. Skrwilno, ŚwiedziebniaRegulacja rzeki – 15,8 km Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego Wielkiego Kanału Brdy wraz z budowlami na odcinku od km 0+000 - 9+670, gm. TucholaRegulacja rzeki – 9,7 kmBudowle hydrotechniczne – 7 szt.

 37. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Regulacja rzeki Fryby w km 13+632-27+095, gm. Chełmża Regulacja rzeki – 13,5 km Regulacja rzeki Lutryny w km 8+500 - 19+000 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej, gm. Świecie n/Osą, Jabłonowo Pom.Regulacja rzeki – 10,5 km

 38. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Regulacja rzeki Młynówki w km 0+000 do 8+400 (realizacja w km 2+485 - 8+400), gm. Grudziądz. Regulacja rzeki – 5,9 km Regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676 - 26+186 na terenie gminy Lubicz, Łysomice, Chełmża, miasta Toruń. Regulacja rzeki – 18,5 km

 39. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Regulacja rzeki Wełny na odcinku od km 69+000 do km 78+026 wraz z budowlami piętrzącymi, gm. Janowiec WielkopolskiRegulacja rzeki – 1,2 kmBudowle hydrotechniczne – 3 szt. Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami, gm. Sępólno Krajeńskie Regulacja rzeki – 11,3 kmBudowle hydrotechniczne – 2 szt.Budowle komunikacyjne – 11 szt.

 40. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km 10+057 do km 21+302, gm. Kcynia Regulacja rzeki – 11,2 km Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 - 20+890 (przebudowa), gm. Topólka, Lubraniec, Izbica Kujawska Regulacja rzeki – 11,4 kmBudowle hydrotechniczne – 7 szt.Budowle komunikacyjne – 22 szt.

 41. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 Przebudowa Kanału Parchańskiego od km 14+540 do km 19+747, gm. Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław Regulacja rzeki – 5,2 km

 42. Regulacja rzek w latach 2011 - 2014 INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI: Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 - 14+790, gm. Więcbork, Sępólno Krajeńskie Regulacja kanału – 12,8 km Budowle komunikacyjne –18 szt. Budowle hydrotechniczne – 10 szt.