הפיקוח הציבורי על השידורים המסחריים - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הפיקוח הציבורי על השידורים המסחריים PowerPoint Presentation
Download Presentation
הפיקוח הציבורי על השידורים המסחריים

play fullscreen
1 / 22
הפיקוח הציבורי על השידורים המסחריים
116 Views
Download Presentation
giovanni-lynagh
Download Presentation

הפיקוח הציבורי על השידורים המסחריים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. הפיקוח הציבורי על השידורים המסחריים

 2. הפקה מקומית קנויה הפקה מקומית הזכיין 69% 40.5% טלעד 89% 42.9% רשת 87% 44.6% שידורי קשת 45.5% 55.2% טח"י בשל בקשת המועצה לשידור התכנית “חוצה ישראל”. הפקה מקומית 40.5% מכלל השידורים (טח"י50%), מתוכם 50% הפקותמקומיותקנויות. ערוץ 2 תכניות הפקה מקומית: תכנית ישראלית למעט חדשות, ספורט וענייני היום. עמ’ 13

 3. בשנת 2001 שודרו 7,698 שעות בערוץ 2 מתוכן: 126 שעות דרמה למבוגרים 96 שעות תעודה (ללא שידורי רשות) שידורי קשת רשת טלעד הדרישה המכסה 42:27 40:42 40:54 40 דרמה למבוגרים 24:05 29:16 31:55 21 תעודה 14 22 13 13 דרמה לילדים ולנוער מכסות הז'אנר ערוץ 2 תכניות עמ’ 14

 4. שודר בפועל הדרישה בשעות הזכיין 427:49 403 טלעד 440:30 359 רשת 238:49 330 שידורי קשת שידורי קשת מחוייבת להשלים את המכסה בשנת 2002. שודר בפועל הדרישה בשעות הזכיין 10 112 טלעד 88:50 100 רשת 81 92 שידורי קשת כל הזכיינים מחוייבים להשלים את המכסה בשנת 2002. דרישות מיוחדות 18% תרגום לערבית ערוץ 2 5% תרגום לרוסית תכניות עמ’ 24

 5. שודר בפועל הדרישה בשעות הזכיין 381:49 160 טלעד 169:10 148:50 רשת 184:10 120 שידורי קשת 104:30 129 טח"י טח"י מחוייבת להשלים את המכסה במשך שנת 2002. דרישות מיוחדות חוק הקלות לחרש: יש לכלול כתוביות ברבע מכלל השידורים בעברית ובערבית שאינם בשידור חי ערוץ 2 תכניות עמ’ 34

 6. 1,607 תשדירי פרסומת חדשים – 4 פרסומות חדשות בכל יום. 526 מתוכם, 33% - הוגשו לאישור הרשות. 500 תשדירים, 31% - נבדקו באופן אקראי לאחר שידור. 50 תשדירים מתוכם, נדרשו להבהרות, תיקונים או מגבלות. 84% מהתשדירים בהפקה מקומית. בשל אירועים ביטחוניים ושידורי חדשות נרחבים, ביטלו הזכיינים 15 שעות פרסום, שהוחזרו באמצעות מנגנון פיצוי. פרסומות ערוץ 2 פרסומות עמ’ 37

 7. סיבות אי האישור: 44 הטעיה 18 רמיזות מיניות ופגיעה ברגשות הציבור 15 מוצר רפואי בו טענות אסורות 10 המעטת ערך מוצר מתחרה 8 התנהגות בלתי בטיחותית 20 שונות פרסומות 115 תשדירים לא אושרו בגרסתם המקורית: 81 - תוקנו ושודרו בגרסה מתוקנת. 34 תשדירים (2%) - לא שודרו בגרסה מתוקנת. ערוץ 2 פרסומות עמ’ 47

 8. המפרסמים הגדולים תנובה, P & G, אוסם, שטראוס, פרטנר-אורנג' המותגים המובילים פרטנר-אורנג', פלאפון, YES, סלקום, בזק משרדי הפרסום המובילים קשר בראל, שלמור אבנון עמיחי, גיתם BBDO, באומן בר רבנאי, אדלר חומסקי ורשבסקי ערוץ 2 פרסומות עמ’ 52

 9. כ- 11 מיליון ₪ למעלה מ- 2 מיליון ₪ לקרנות "תיבת תעודה" – 40 סרטים בני 30 דקות קרן סנונית לעידוד יוצרים צעירים "דוח אינטימי” "נספח תרבות" הקרן לפיתוח תסריטים "מבחן בד" – 25 תכניות הקרן החברתית "אלפא ואומגה” הקרן לסרטי ילדים "2 דקות" הקרן על שם שרון עמרני ז"ל "תיבת ההצעות" פיתוח הפקות לימים מיוחדים 2002 הפקות הרשות - כ- 1% מכלל השידורים ערוץ 2 הפקות הרשות עמ’ 62

 10. לוויין LMI Up Link (אנלוגי) רשת מש"ב ערוץ 2 (אנלוגי) חדשות 2 שידורי קשת חינוכית 2 טלעד לוויין עמוס ערוץ 2 Up Link (ספרתי) ישראל 10 מש"ב רב ערוצי (ספרתי) עד 8 ערוצים עד 6 ערוצים חינוכית 10 חדשות 10 הרשות השנייה מרשם הפצת שידורי ערוץ 2 + ערוץ 10 (שידור אנלוגי וספרתי) טלוויזיה הנדסה עמ’ 77

 11. לווייןLMI Down Link (אנלוגי) תחנות שידור קרקעיות - UHF בתים פרטיים קליטת UHF סיב אופטי בתים פרטיים ביישוב מקש"מים (ישובים) לוויין עמוס Down Link (ספרתי) חברות הכבלים והלוויין (yes) סיב ספרתי מש”ב רב ערוצי ערוץ 2 +ערוץ 10 בתים פרטיים (קליטה לוויינית) מרשם הפצת שידורי ערוץ 2 + ערוץ 10 (שידור אנלוגי וספרתי) טלוויזיה הנדסה עמ’ 77

 12. שינוי 2001 2000 שנה -7.3% 694 749 עיתונות -7.3% 242 261 טלוויזיה 4.1% 102 98 רדיו 0 3 3 קולנוע -7.7% 72 78 חוצות 133.3% 7 3 אינטרנט 11.8% 19 17 דיוור ישיר -5.8% 1,139 1,209 סה"כ שוק הפרסום (במיליוני דולרים) ערוץ 2 כספים נתוני איגוד המפרסמים עמ’ 87

 13. התפתחות חודשית של הכנסות ערוץ 2 בין השנים 1998 - 2001 ערוץ 2 כספים (במיליוני ש”ח, מחירי 12/01) עמ’ 89

 14. רדיו אזורי רדיו אזורי

 15. תיקון 16 לחוק הרשות - צמצום בעלויות צולבות אפשרות לתקופת זיכיון שלישית הסדרת שיתוף פעולה בחדשות ארציות הכנת מכרז לשידורי רדיו באזורים מורחבים - שידורי רדיו דתי שידורים בשפה הערבית אגרת תדרים - תמיכה במחיקת חובותיהן של התחנות האזוריות. אפשרות לפיצול שידורים לתחנה המשדרת ביותר מתדר אחד. יוזמות וסיוע לחקיקה ולהסדרה כלפי התחנות האזוריות - רדיו אזורי מדיניות ובקרה עמ’ 103

 16. התנגדות לשידור תעמולה בתחנות פיראטיות בתקופת הבחירות. התנגדות להצע"ח לשידורים תורניים תחת רשות שלישית. ליווי הליכים משפטיים נגד תחנות פיראטיות. תמיכה בהצע"ח לאיסור פרסום/השמעה של שידורים פיראטיים. יוזמות וסיוע לחקיקה ולהסדרה כלפי שידורי הרדיו בכלל - רדיו אזורי מדיניות ובקרה עמ’ 103

 17. פיקוח על פי תלונות סה"כ - 50 רדיו אזורי מדיניות ובקרה עמ’ 116

 18. חלוקת התלונות הקשורות לתכניות לפי נושאים רדיו אזורי פגיעה ברגשות הציבור - 5 פגיעה בשם הטוב - 8 הוגנות ויחס למאזין - 5 אחריות ציבורית - 3 עיסוק חריג במין - 4 מדיניות ובקרה אחר - 4 פגיעה בפרטיות - 3 עמ’ 125

 19. רדיו אזורי רדיו אזורי רשת ג’ * גלגל”צ גלגל”צ גל”צ גל”צ רשת ב’ רשת ב’ רשת ג’ * לא הומצאו נתונים שיעור האזנה בממוצע ביום חול לתחנות רדיו בשפה העברית בגילאי 18 - 45 שיעור האזנה מכלל האוכלוסיה רדיו אזורי סקרי האזנה עמ’ 129

 20. הכנסות שנתיות נטו של תחנות הרדיו האזורי רדיו אזורי כספים (במיליוני ש"ח, מחירי 12/01) עמ’ 136