hvordan bliver anvendelsen af e l ring p virket af forankringsinitiativer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer? - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer?. Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af organisationens projektstyringspraksis?. Indhold. TYPISK EVALUERINGS- FOKUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer?' - giona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan bliver anvendelsen af e l ring p virket af forankringsinitiativer

Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer?

Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af organisationens projektstyringspraksis?

indhold
Indhold

TYPISK

EVALUERINGS-

FOKUS

 • Hvad forankringsarbejdet handler om og hvad vi får øje på med en…
  • en strategisk-funktionel arbejdsramme
  • en kontekstuel arbejdsramme
 • Cases
 • Implikationer for evaluering af forankringsarbejde

MIT FOKUS

 • Læringsudbytte
 • Viden
 • Kursus
 • Adfærd
 • Organisation
 • Samfund

Projektstyrings-praksis

Forankrings-arbejdet

EVALUERING

en strategisk funktionel arbejdsramme
En strategisk-funktionel arbejdsramme

Typisk e-læringsprojektforløb

 • Lineært projektledelsesperspektiv
 • Antagelse
  • Projektplanlægning, -ressourcer og -ledelsesevne bidrager positivt til anvendelsesgraden og udbyttet
  • Evaluering er oftest en slutaktivitet

Koncep-tualisering

Design

Anvendelse

Evaluering

Ressourcer

Forberedelse

Gennemførsel

Opfølgning

Organisatorisk forankring

forankringsarbejdet 1
Forankringsarbejdet (1)
 • Arbejdet i konceptualiseringsfasen
  • Sikre budget og projektdeltagere til en tidlig og vedholdende organisatorisk markedsføring
 • Arbejdet i designprocessen
  • Bidrage til relevans, genkendelighed og målgruppeorientering i e-læringskurserne
  • Sikre mulighed for brugerstatistik mhp opfølgning
  • Sikre nødvendig deltagerinvolvering i produktudviklingen
  • Forberede kommunikationsaktører til forestående kursuslancering
 • Arbejdet i den organisatoriske kontekst
  • Deltage i konkurrencen ml projekter om opmærksomhed
  • Bearbejde interessekonflikter ml stab og linjeorganisation
  • Sikre kompenserende teknologi, hvis e-læring er ny læringspraksis
  • Sikre ledelsesopbakning og -opfølgning
en kontekstuel arbejdsramme
En kontekstuel arbejdsramme
 • Betingelserne for strategisk forankringsarbejde varierer i hht. et situationelt og relationelt perspektiv
 • Store situations- og organisationsforskelle i
  • Det digitale produkts natur
  • Læringsformålet
  • Projektdeltagerkredsen
  • Den politiske og organisationskulturelle kontekst
  • Mål for anvendelsesgrad og retning
aktionsforskning som forankrings og evalueringsredskab
Aktionsforskning som forankrings- og evalueringsredskab
 • Formål
  • Forbedre koblingen mellem organisationens selvoplevede problemer og modeller der kan beskrive og afhjælpe problem
  • Styrke læring via faciliterede opgaver og refleksionsprocesser
 • Evaluators funktion
  • faciliterer projektforløb og erkendelsesprocesser
  • leverer teori og læringsstrategier
  • Modelekspert/aktivist/ proceskonsulent

Kontekst og formål

Moni-toring

Coughlan & Coughlan (2002)

fire eksempler
Fire eksempler

Uddannelses-

orienteret

Udviklerdrevet

Praksis-

orienteret

Brugerdrevet

eksempel 1 kommunikationskampagne i en f devarekoncern
Eksempel 1 - Kommunikationskampagne i en fødevarekoncern
 • Identitetskampagne
  • Indhold: Mission/vision, produktkendskab, konkurrence
  • Medarbejdere og B2B-kunder
  • Flere kommunikationsmedier i brug (e-læring, brochurer, avisannoncer, besøg)
  • E-læringsprodukt: Entydig afsender, instruktivistisk, test og konkurrence
  • Etablering af ny arbejdsgruppe med afsæt i IT- og HR-afdeling
  • Etablering af nyt LMS og lokale pc-lokaler i datterselskaber
eksempel 2 kollaborativt l ringsmilj p botilbud
Eksempel 2 - Kollaborativt læringsmiljø på botilbud
 • Vidensdeling og –udvikling om arbejdspraksisser
  • Indhold: Brugerdrevet indholdsproduktion i wiki
  • Indholdsproduktion støttet op ad intern interviewer-gruppe der udarbejder metodeartikler pba. medarbejderinterview
  • Etablering af arbejdsgruppe, forstander og afdelingsleder tovholdere
  • Bred arbejdsgruppe der designer e-arkitektur, kompetence-temaer og artikeloplæg
eksempel 3 tr ningsprodukt p et universitet
Eksempel 3 - Træningsprodukt på et universitet
 • Simulationsredskab
  • Indhold: Småholdsundervisning, vejledning, mundtlig eksamen
  • Eksterne undervisningsassistenter og lektorer
  • E-læringsprodukt: CD-rom baseret, entydig afsender, instruktivistisk, simulation
  • Fondsfinansieret udviklingsprojekt med pædagogiske konsulenter, undervisere, studerende, eksternt e-læringsleverandør
eksempel 4 uddannelsesforl b ml seminarium og botilbud
Eksempel 4 - Uddannelsesforløb ml seminarium og botilbud
 • Learning Management System
  • Indhold: Læremidler, paneldebat, grupperum
  • Deltagere, undervisere, vejledere, botilbud
  • 10 ugers efteruddannelsesforløb heraf 5-ugers gruppeprojekt
  • E-læring: Ugentlig debat med bostedets ledelse via panel, distribution af læremidler, vejledning og lagring af gruppeprojekter
  • Faglig følgegruppe der evaluerer forløb samt justerer program og e-arkitektur
forankringsarbejdet 2
Forankringsarbejdet (2)
 • Overraskelser
  • emergerende anvendelsesretninger
  • uforudsete forankringsproblemstillinger
  • alternative aktørbetragtninger om lærings/projektudbytte
 • Skiftende omverdensaktører og projektprioriteringer overrasker den systematiske interessentovervågning og -involvering
 • E-læring bliver katalysator /prøveballon for andre udviklingsprocesser i organisationen
 • Lokal medlæring er ofte ganske værdifuld, men figurerer som regel ikke blandt succeskriterierne
organisatorisk praksis legitimerer en s rlig type forankrings og evalueringsarbejde
Organisatorisk praksis legitimerer en særlig type forankrings- og evalueringsarbejde
 • Hvilken projektstyringspraksis dominerer i organisationen?
 • Hvilke forankrings- og evalueringsstrategier praktiseres?
 • Er organisationen indstillet på alternative evalueringsmodeller?