post powania nadzwyczajne n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Postępowania nadzwyczajne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

Postępowania nadzwyczajne - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Postępowania nadzwyczajne . Opr. na podstawie Komentarza. M. Jaśkowska, A. Wróbel . . Typologia postępowań nadzwyczajnych . Postępowania nadzwyczajne służące do usunięcia wad decyzji . Postępowania nadzwyczajne – skutek . Zbieg przesłanek nieważności i wznowienia .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Postępowania nadzwyczajne' - giolla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
post powania nadzwyczajne

Postępowania nadzwyczajne

Opr. na podstawie Komentarza. M. Jaśkowska, A. Wróbel.

slide20

Polega na rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji, w sytuacji wskazanej w art. 100 § 2, gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, a organ załatwia sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie.

  • Dotyczy to tez sytuacji z art. 100 § 3, gdy strona mimo wezwania nie wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, albo gdy zawieszenie mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla stron.
  • Wznowienie zachodzi jednak, gdy te rozstrzygnięcia są odmienne. Muszą więc one zawierać istotne różnice i wpływać na treść decyzji
po rednie stanowisko
Pośrednie stanowisko
  • E. Śladkowska: rażące naruszenie prawa jako naruszenie oczywistego przepisu, ale także dopuszcza błąd w wykładni. Żeby mówić o rażącym naruszeniu prawa, trzeba najpierw rozważyć zaistnienie 5 przestanek:
  • a) decyzja, której zarzuca się, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa, posiada podstawę prawną do jej wydania,
  • b) wadliwość, która zarzucana jest decyzji, nie wyczerpuje jednocześnie znamion innych wad nieważności oraz wad stanowiących podstawę do wznowienia postępowania,
  • c) decyzji zarzucana jest sprzeczność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  • d) w zakresie objętym decyzją administracyjną obowiązywał niewątpliwy stan prawny,
  • e) sprzeczność treści rozstrzygnięcia zawartego w decyzji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego jest bezsporna.

Te przesłanki mogą spowodować nienależytą treść decyzji, tj., wydania decyzji o treści, której nie można wyinterpretować z żadnej normy prawnej. Decydująca dla oceny, czy doszło do wydania decyzji z "rażącym naruszeniem prawa", powinna być obiektywna sprzeczność treści decyzji z prawem. Nie stanowi natomiast kryterium rozmiar owej rozbieżności. Do "rażącego naruszenia prawa" dojść może także w wyniku wadliwej wykładni przepisów (E. Śladkowska, Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX 2013, Wnioski końcowe)

ad