patienten i eget hjem anno 2025 er teknikeren vigtigere end klinikeren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren ?

play fullscreen
1 / 21

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren ?

70 Views Download Presentation
Download Presentation

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Patienten I egethjem anno 2025Erteknikerenvigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt

 2. Agenda Bevægelserisundhedssektoren. Paradigmeskifteognye roller. Kultur, hvadgør vi?

 3. Hvorfor sundhedsteknologi? Brændende platform • Et voksende behov for alternative sundhedstjenester • Øget ældrebefolkning med livsstils,- kroniske og aldersrelaterede sygdomme • Begrænset personale • Patienter/borgere ønsker i tiltagende grad at have indflydelse på egen behandling

 4. Fremtidens SuperSygehuse = Fremtidens SuperSundhedssystem? Sygehuse med for lav kapacitet – er krisen startet? Måske skal krisen skabe forandringen? Sygehus med enestuer, hvorfor? (Phd viser at 18 ud af 20 adspurgte kræftpatienter ønskede fleresengsstuerpga samspillet). Lene Søndergaard Larsen. Accelererede forløb – for hvis skyld? Hvor kommer patienten hen? Hvem får ansvaret?

 5. Nye supersygehuse bygges ikke til fremtidens patienter
De nye supersygehuse, der kommer til at koste 42 milliarder kr., er ikke tilpasset fremtidens ændrede patientbehov. Det vurderer toneangivende eksperter over for Mandag Morgen. Dermed risikerer den hidtil største modernisering af det danske sundhedsvæsen at være forældet fra begyndelsen. Antallet af danskere med kræft, hjertekarsygdomme og diabetes vokser eksplosivt. Og langt størstedelen af de ældre patienter vil i fremtiden lide af flere sygdomme på en gang. Det sætter spørgsmålstegn ved hele organiseringen af sygehusvæsenet, der har udgangspunkt i de lægefaglige specialer snarere end patientens behov. ”Det fungerer ikke godt nok,” erkender formanden for Danske Regioner, Bent Hansen. Mandag Morgen, 22.april 2014.

 6. Er teknologi svaret eller er teknologiårsag? Ældre på plejehjem føler sig ensomme, Ældresagen 2009

 7. ”The Power of patient 3.0”:Patients arechanging the face of healthcare Empowerment: ”enablingindividuals to takecontrol of theirownhealth, wellbeing and disease management and participate in decisions affectingtheirhealth and care” European Network on Patient Empowerment (ENOPE) Patient 3.0 handler om at engagere borgere, patienter (og deres familier) og sundhedsprofessionelle i at undersøge hvilke fordele og betydninger eksempelvis sociale medier, teknologi og åbne databaser kan have for patientens sundhed og behandling.

 8. Health 2.0 - 3.0 Fokus flyttes væk fra kroppen og gadgets der supporterer fysiske aktiviteter. Body og mind er dybt forbundet. Psykisk velbefindende er lige så vigtigt som fysisk velbefindende. Balanceret liv – next step – Patient 4.0?

 9. Patient 3.0 Patientens egne ressourcer inddrages i sundhedsmæssige forhold. Vidensdeling. Peer to peer coaching/undervisning. Naturlig følelse af ansvar.

 10. Facebook og nye patient relationer:Patienter som mentors?

 11. Sociale Medier som mødested FB er der allerede. FB er fri for professionelle.

 12. Lægen 2025? Holistisk tilgang – matcher det?

 13. De pårørende 2025? Opgaver og ansvar? Singlekultur? Lange distancer? Hvad sker der når de pårørende bliver omsorgsgiver?

 14. Hvem er fremtidens sygeplejersker? Hvilken rolle på sygehuset? Hvilken rolle i kommunen? Er der brug for sygeplejersker i 2025? Og hvordan uddanner vi dem?

 15. Sygdomsfokuseret Patientfokuseret Specialiseret behandling Holistisk behandling (udvidet betydning af sundhed) Industriel struktur Serviceminded struktur Medicinsk dagsorden Personlig dagsorden ”One size fits all” Individuel serviceydelser Patient passivitet Patient ressourcer Monolog Dialog Kvantitativ belønningssystem Wellness drevent belønningssystem Støjende, koldt og stressende Sanser, empati og oplevelse Behandling Forebyggelse Sygdomsorienteret Holistisk løsningsorienteret Change of Mindset skal skabe et Nyt Sundheds Paradigme

 16. Forandringer i kulturen? ”At flytte en kultur er som at flytte en kirkegård ved hjælp af dem, der ligger under jorden”!”No onelikeschange but a wet baby” ”Never everthinkoutside the box!”

 17. Teknologi:Nyt, Nyttigt, Nyttiggjort • Teknologi er bare et redskab! • 80/20 • Brugerdreven forskning og innovation • Nyt: Ny teknologi eller gammel teknologi anvendt på nye måder. • Nyttigt: Skal løse et praktisk problem. • Nyttiggjort: Skal kunne implementeres og skabe værdi for såvel praksis som erhvervsliv.

 18. 3 Budskaber og nej, teknikeren bliver aldrig vigtigst Opmærksomhed på sundhedsvæsenets grundstruktur/kultur mere end nye Teknologier - paradigmeskifte skal lede til et nødvendigt ”Change of Mind-set”. Teknologi er bare et redskab Ting tager tid