1 / 44

Gőzmozdonyok I.

Gőzmozdonyok I. 7. előadás Dr. Csiba József igazgató, c. egyetemi docens MÁV ZRt. Vasúti Mérnöki- és Mérésügyi Szolgáltató Központ H-1045 Budapest, Elem u. 5-7. Tel.: 511-8105, E-mail: csibaj@mav.hu. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.). A 6. előadás témakörei -A kazán hatásfoka

gino
Download Presentation

Gőzmozdonyok I.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gőzmozdonyok I. 7. előadásDr. Csiba Józsefigazgató, c. egyetemi docensMÁV ZRt. Vasúti Mérnöki- és MérésügyiSzolgáltató KözpontH-1045 Budapest, Elem u. 5-7.Tel.: 511-8105, E-mail: csibaj@mav.hu

 2. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A 6. előadás témakörei -A kazán hatásfoka -A kazán hőveszteségei -A kazán összhatásfoka -A legnagyobb rostély-hőterhelés meghatározása -A fűtőfelület megválasztása -A fűtőfelület és a rostélyfelület viszonya alapján -Az effektív teljesítmény és a fűtőfelület viszonya alapján -A fűtőfelület egységére eső gőztermelés alapján -A túlhevítő felület megválasztása -A túlhevítő felület megválasztása -Hőközlés a hosszkazánban túlhevítéssel

 3. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A 7. előadás témakörei Számpéldák, számítások a gőzmozdonyok kazánméretezésével kapcsolatban

 4. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) 1.) 424 sor. mozdony ellenállásának meghatározása különböző eljárásokkal Adatok: - v=80 km/h - A mozdony és szerkocsi teljes (szolgálati) súlya Ge=139.87 t - A mozdony adhéziós súlya Ga=56.5 t - A mozdony és szerkocsi futó tengelyére eső súly Gf=83.37 t - A hajtókerék átmérője D=1606 mm - A mozdony legnagyobb keresztmetszete F=10 m2 - Hajtott tengelyek számától függő kísérleti állandók: a=8, b=2.8 - Hengerek és a hajtott tengelyek számától függő állandó c=8.4

 5. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A 424 sor. gőzmozdony fajlagos ellenállása Sanzin-szerint A mozdony ellenállása Sanzin-szerint

 6. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A 424 sor. gőzmozdony ellenállása Strahl-szerint

 7. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A 424 sor. gőzmozdony fajlagos ellenállása Borise-szerint A mozdony ellenállása Borise-szerint

 8. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Mennyi a Qf=3200 kcal/kg fűtőértékű rostált aknaszén egyenértéke (Ek)

 9. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Mennyi a Qf=3200 kcal/kg fűtőértékű borsodi rostált aknaszén műszaki egyenértéke (Em), ha az a mozdonykazánban ηk=65 %-os hatásfokkal tüzelhető el?

 10. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A kazánban átadott összes hőmennyiségnek hány százalékát teszi ki a 424 sor. mozdonynál a túlhevítőben a túlhevítendő gőznek átadott hőmennyiség? Adatok: - a tűzcsövek száma: ntü=157 - a tűzcsövek átmérője: dtü=46/52 mm - a burokcsövek száma: nb=32 - a burokcsövek átmérője: db=125/133 mm - a túlhevítő elemek száma egy burokcsőben: 4 - a túlhevítő elemcső átmérője: dtul=38 mm Meghatározandók: - egy burokcső szabad keresztmetszete: fb1 - az összes burokcsövek szabad keresztmetszete: fb

 11. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) - egy tűzcső szabad keresztmetszete ftü1 - az összes tűzcső szabad keresztmetszete ftü - a hosszkazán összes szabad keresztmetszete fö - a burokcsövek és a kazán összes szabad keresztmetszeteinek viszonya - a burokcső hidraulikai rádiusza rb

 12. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) - a hosszkazán egész szabad keresztmetszetére vonatkoztatott hidraulikai rádiusz rö - a gőzmegoszlási tényező φ - a túlhevítésre fordított hőmennyiségnek a kazánban átadott összes hő-mennyiséghez való viszonya

 13. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Összes hőmennyiségből: 12%: túlhevítés 88%: gőzfejlesztés Ha a tápvíz hőmérséklete 95 °C→tü=322 °C.

 14. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Mennyi a 424 sor. gőzmozdony tűzszekrényében közölhető összes hőmennyiség a következő adatok mellett: - a fajlagos rostély-súlyterhelés: u=500 kg/m2h, - a szén fűtőértéke: Qf=5000 kcal/kg, - a rostélyfelület: R=4.46 m2, - a tűzszekrény fűtőfelülete: Hd=17.9 m2, - a gőz nyomása: p=14 kg/cm2, - a tűzszekrénylemez átlagos hőmérséklete: tdk=280 °C, - a füstgázok fajhője: cpf=0.27 kcal/kg°Ch, - a tüzelés hatásfoka: ηé=0.9, - a légfelesleg tényező: m=1.5, - a kazánvíz elgőzölögtetési hőfoka: ts=197.4 °C.

 15. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) - az elméleti levegőszükséglet G’lo - az égés hőfoka té - a sugárzási állandó C - a sugárzással közölt hőmennyiség Q’s

 16. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) - a tűzszekrényfelület hőátszármaztatási tényezője kd - a tüzeléskor keletkező füstgázmennyiség Gf - a füstgázok hőmérséklete a tűzszekrény csőfalnál tfc - a füstgázok hőfokváltozása tfk

 17. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A hőátszármaztatással közölhető hőmennyiség Q’k A mozdony tűzszekrényében a kazánvízzel közölt összes hő Qd

 18. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A kazán elrendezése (I.)

 19. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A kazán elrendezése (II.) A kazán részei

 20. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Állókazán típusok (kazánrendszer-jellemző) -síktűzszekrényes -vízcsöves

 21. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Rostélyszélesség-áramlási gondok

 22. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Tűzszekrény mennyezet kialakítások: -félköralakú -ívelt (Crampton) -Belpair

 23. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Sík tűzszekrény és félkör alakú állókazán mennyezetű, keretek közé behú- zott állókazán

 24. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Sík tűzszekrény és ívelt állókazán mennyezetű, a hátsó kerékpárok fölött elhelyezett állókazán

 25. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Belpair - rendszerű állókazán

 26. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) Sík tűzszekrényes állókazán részei

 27. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.) A tüzelőajtó-nyílás kialakítása

 28. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 29. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 30. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 31. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 32. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 33. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 34. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 35. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 36. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 37. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 38. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 39. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 40. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 41. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 42. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 43. Gőzmozdonyok I. (7. előadás, 2008. 04. 02.)

 44. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

More Related