SET rozšíření terapeutického spektra praktického lékaře - PowerPoint PPT Presentation

ginger-bass
set roz en terapeutick ho spektra praktick ho l ka e n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SET rozšíření terapeutického spektra praktického lékaře PowerPoint Presentation
Download Presentation
SET rozšíření terapeutického spektra praktického lékaře

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
SET rozšíření terapeutického spektra praktického lékaře
122 Views
Download Presentation

SET rozšíření terapeutického spektra praktického lékaře

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SETrozšíření terapeutického spektra praktického lékaře MUDr. Ludmila Kouhoutová praktická lékařka Frenštát pod Radhoštěm

  2. Wobenzym: • v terapeutickém rejstříku 10 let • nutná ochota pacienta podílet se aktivně na výsledku léčby

  3. Nejčastější indikace: • poúrazové stavy • postižení pohybového aparátu netraumatického původ • degenerativní postižení • záněty šlach • revmatismus měkkých tkání • chronické záněty dýchacích a močových cest

  4. Nejčastější indikace: • roztroušená skleróza • při atakách zhoršení choroby • v období zvýšeného výskytu viróz ke zvýšení odolnosti • pacienti s malignitami • při chemoterapii a radioterapii • při komplikacích základní onkologické léčby • pro zlepšení celkového stavu

  5. Pacientka 54 r., roztroušená skleróza: • WE užívá jako doplňkovou léčbu od doby stanovení diagnózy v r. 1992 • krizové období vždy na konci zimy - změny mobility DK, změna nálady - skleslost, plačtivost - při medikaci WE rychlé zlepšení • WE kúra 2 ročně po 20 dnech - 3 x 4 tbl - počátkem podzimu a začátkem jara

  6. Pacientka 50 let, sarkom předloktí: • řešeno rozsáhlou kožní plastikou s autotransplantáty • dlouhodobá kanylace v. subklavie • radioterapie + chemoterapie • po vynětí kanyly otok krku, bolest hlavy • WEzařazen do komplex. léčby této komplikace (diuretika, antiflogistika, antitrombotika, kortikoidy) - část. úhrada ZP

  7. Pacient 23 let, záněty Achil. šlach: • sportovec, potíže opakované, léčen NSA s klidovým režimem • při plné sportovní zátěži se obtíže vracejí • po dohodě s ortopedem nasazen Phlogenzym 3x 1 tbl. + lokální NSA, omezení trénink. dávek • po týdnu bez obtíží schopen plné zátěže, pokračuje však v medikaci 2x 1 tbl (do100 tbl)