fortikashon di famia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fortikashon di famia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fortikashon di famia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Fortikashon di famia - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Fortikashon di famia. 25 i 26 di februari 2010 J.Juliet-Pablo. Fortifikashon di famia. Het Gezin in 2020. Sterk beïnvloed door globale ontwikkelingen Concentratie van(werk)activiteiten in en om de directe leef en woonomgeving Invloed van informatie technologie (computer,internet,media)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fortikashon di famia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fortikashon di famia

Fortikashon di famia

25 i 26 di februari 2010

J.Juliet-Pablo

het gezin in 2020
Het Gezin in 2020
 • Sterk beïnvloed door globale ontwikkelingen
 • Concentratie van(werk)activiteiten in en om de directe leef en woonomgeving
 • Invloed van informatie technologie (computer,internet,media)
 • Studeren vanuit de woonkamer
 • Weinig mobilisatie
reflectie
Reflectie
 • Functies van het gezin/ de familie zullen vervangen,aangepast of totaal nieuw zijn.
 • Andere taken en verantwoordelijkheden zullen er bij komen
 • Tijd zal anders ingevuld worden
reflectie1
Reflectie
 • Zullen wij meer tijd hebben en maken voor elkaar?
 • Betekent dit meer thuis, meer tijd en meer investering in een gezonde leefstijl?
 • Zullen gezinleden een a-sociale houding kweken jegens het gezin,familie en buurt?
wat nu
Wat nu???
 • Als wij dit reeds anticiperen dan is het aan ons om de ontwikkelingen en processen die hiermee gepaard gaan te sturen.
 • Wat voor type samenleving willen wij en wie vormen samen deze samenleving?
soorten gezinnen families
Soorten gezinnen/families
 • Kerngezinnen (nuclear family/ twee generaties)
 • Meerkerngezinnen (extended family/ meer generaties)
 • Gemengde gezinnen (blended gezinnen / hertrouw na scheiding of dood van een partner en nieuwe generatie kinderen)
soorten gezinnen families1
Soorten gezinnen/families
 • Een ouder gezinnen ( meestal vrouw aan het hoofd)
 • Gezin bestaande uit alleen kinderen(door afwezigheid van ouder(s)
 • Homohuwelijk/leefverband(same sex parents)
 • Concubinaat/samenwonen
kenmerken gezinnen families
Educatieve rol

Bepaalde grootte

Kernpositie

Gedeelde verantwoordelijkheid

Sociale regulering en normering

Blijvend en onderhevig aan veranderingen

Het meest universeel

Het oudst (institutie)

Het meest duurzaam

Het meest fundamenteel

Het meest ambivalent

Emotionele basis

Kenmerken gezinnen / families
definitie van een gezin
Definitie van een gezin
 • Elk leefverband van één of meer volwassen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen
een andere definitie
Een andere definitie:
 • Het gezin is een verzamelplaats van maatschappelijke functies,zoals ontplooiing,ontwikkeling,zorg voor elkaar,zorg voor anderen buiten het gezin,zorg voor de samenleving, ontspanning,debat en dialoog
jaar van het gezin 1995 dso
Jaar van het gezin 1995(DSO)

Een entiteit van personen die:

 • Duurzaam met elkaar samenwonen
 • Een affectieve relatie met elkaar hebben
 • Zich als gezineenheid beschouwen
 • Een economische eenheid vormen
 • Een gezamenlijke huishouden voeren
 • Verantwoordelijkheid dragen voor elkaar
 • Een socialisatie functie hebben
 • Bezig zijn met opvoedingsprocessen van hun kinderen
 • Warmte en geborgenheid aan elkaar geven
een systeem met functies
Een systeem met functies
 • Economische functie

(Perkura pa nesesidat material basiko,trabou pa genera entrada)

 • Seksuele functie

(Regula relashon seksual den komunidat)

 • Reproductieve functie

(Reprodukshon di e rasa humano)

 • Sociale functie

(Kuido,formashon,sosialisahon)

 • Berscherm functie

(Protekshon/seguridat)

wat zijn onze problemen disfunctioneren
Wat zijn onze problemen/ disfunctioneren
 • Geen eensgezindheid
 • Geen/weinig communicatie
 • Langdurige werkloosheid
 • Relationeel geweld
 • Uitsluiting van bepaalde groepen
 • Huisvestingsproblemen
 • Chronisch zieken
 • Psycho sociale problemen
 • Tienermoederproblematiek
 • Schuldenproblematiek
 • Drugsgebruik en verkoop
wat zijn onze problemen
Wat zijn onze problemen…
 • Geen of onvoldoende inkomen
 • Onveilige woon en leefomgeving/situatie
 • Geen liefde,geen affectie
 • Deviant gedrag(moreel)
 • Geen respect voor zichzelf noch voor de ander
 • Geen begeleiding of ondersteuning
 • Geen aanpak conflicten
 • Analfabetisme
de samenleving heeft er baat bij
De samenleving heeft er baat bij….
 • De meeste kinderen worden in een gezin/familie groot gebracht.
 • Een gezonde ontwikkeling van een kind ontwikkelt bij hem,haar vertrouwen en eigenwaarde
 • Normen dienen gebaseerd te zijn op de universele rechten van de mens.
 • Een goed functionerend gezin levert ook een positieve bijdrage aan de samenleving.
uitgangspunten
Uitgangspunten
 • Eerst degelijke analyse maken van structurele en conjuncturele aspecten
 • Economische,sociale,culturele,religieuze en politieke analyse
 • De familie nooit los zien van het geheel
 • Het geheel geldt ook voor het beleid en de uitvoering.
gezins en familiebeleid
Gezins- en familiebeleid
 • Versterking van bestaande organisaties
 • Uitbreiding naar een integrale zorgaanbod
 • Meer betrokkenheid en participatie van het gezin,de familie en de buurt
 • Preventie,vroegsignalering en verwijzing
 • Upgrading van de participerende organisaties
 • Openstaan voor vernieuwingen
gezins familiebeleid
Gezins-/familiebeleid
 • De essentiële randvoorwaarden moeten aanwezig zijn.
 • Het gezinsbeleid dient gericht te zijn op ondersteuning,versterking,begeleiding maar ook directe interventie bij kwetsbare gezinnen of gezinsleden.
 • Interventie is nodig in gevallen waar er sprake is van bedreiging van rechten en ontwikkelingsmogelijkheden van elk gezinslid.
 • Om deze redenen moet hulpverlening zowel een vrijwillig als een gedwongen karakter hebben.
van vrouwenzaken naar familiezaken
Van Vrouwenzaken naar familiezaken
 • Doel van de Dienst Familiezaken is het opstellen en uitvoeren van het overheidsbeleid gericht op:
 • het functioneren van de familie in de Curaçaose maatschappij;
 • de zelfredzaamheid en ontplooiing van de gezinsleden (empowerment);
 • het streven naar gelijkheidwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheden tussen man en vrouw (emancipatie).
specifieke streven
Specifieke streven…….
 • Het beleid van de Dienst Familiezaken is onderdeel van het grotere sociaal welzijnsbeleid met inbegrip van de vigerende en nog te introduceren wet- en regelgeving.
 • Specifiek streeft de dienst de volgende resultaten na:
   • Er is sprake van empowerment binnen de familie.
   • De vader participeert binnen de familie.
   • Er is gelijkwaardigheid binnen familie en daarbuiten van man en vrouw.
   • Er is sprake van sociale integratie en acceptatie in de Curaçaose samenleving (gender).
   • Er is sprake van toenemend verantwoordelijkheidsbesef binnen de familie;
   • Het beschikken over objectieve onderzoeksresultaten en monitoringsuitkomsten met de nadruk op families, sociaal zwakkeren en de positie van de sociaal zwakkeren binnen de familie.
   • Het kwantificeren en kwalificeren van de vraag naar sociaal-maatschappelijk zorg.
aandachtspunten
Aandachtspunten ……
 • Empowerment binnen het gezin: zelfredzaamheid, harmonie en welzijn
 • De familie wordt gezien als aangrijpingspunt voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en empowerment waarbij zoveel mogelijk het beleid en de zorg op geënt wordt.
aandachtspunten1
Aandachtspunten…
 • Opvang van risicogroepen in de Curaçaose samenleving
 • Er is opvang in pleeggezinnen, voor adolescenten, tienermoeders, daklozen, e.a.
 • Er zijn goed functionerende NGO’s (die het beleid voor de overheid uitvoeren) t.b.v. ondersteuning en begeleiding van families evenals t.b.v. de opvang van risicogroepen
aandachtspunten2
Aandachtspunten…….
 • Sociaal-maatschappelijke ketenzorg: er bestaat een 1e lijns opvang en professionele 2e lijns zorg
 • Het realiseren van een 1e lijns sociaal maatschappelijke opvang met doorverwijsmogelijkheid naar de 2e lijns heeft een dermate hoge prioriteit dat het is opgenomen als doel voor de dienst. Terzijde wordt hier opgemerkt dat dit doel samen met andere diensten bereikt moet worden. De zorg is bestemd voor alle gezinnen en sociaal zwakkeren die niet of niet voldoende bereikt worden.
aandachtpunten
Aandachtpunten….
 • Het bestaan van goed functionerende NGO’s die sociaal-maatschappelijk zorg leveren.
 • De overheid koopt zorg in bij de NGO’s die op haar beurt de zorg leveren aan de daartoe aangewezen zorgbehoeftige. Daartoe beschikt de overheid over een voldoende groot budget.
beleidspunten
Beleidspunten
 • Beleidscoördinatie en beleidsmonitoring
 • Aandachtpunten voor beleidscoördinatie zijn o.a.:
 • Preventie op het terrein van de sociaal-maatschappelijke zorg
 • Familie coaching en –begeleiding
 • Ouderenbeleid
 • Gehandicaptenzorg
 • Immateriële hulpverlening
 • Tijdelijk residentiële opvang voor jong adolescenten (m/v), mishandelde partners in centra en pleegkinderen bij pleeggezinnen
 • Facilitering van emancipatiebewegingen door het helpen en ondersteunen van zelfhulporganisaties
 • Het registreren en monitoring van de beleidsuitvoering
producten diensten
Producten/diensten
 • Onderzoek verrichten
 • Sociaal maatschappelijk beleid formuleren
 • Beleidscoördinatie en monitoring
 • Participatie,overleg lokaal en internationaal/verdragen
 • Aansturing beleidsuitvoering
 • Projectmanagement
 • Sociaal maatschappelijke zorg
 • Organisatie ontwikkeling
famia

Famia

Na kaminda pa rediskubri su luga den nos komunidat