UKEPLAN 6.KLASSE - PowerPoint PPT Presentation

gin
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UKEPLAN 6.KLASSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
UKEPLAN 6.KLASSE

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
UKEPLAN 6.KLASSE
109 Views
Download Presentation

UKEPLAN 6.KLASSE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UKEPLAN 6.KLASSE • Uke 49 • 2.-6 .desember

  2. Mål uke 49 Norsk: Kunne skrive førsteutkast til fortelling, med innledning, hoveddel, avslutning. Matte: Kunne sette opp mattestykker ryddig og oversiktlig. Engelsk: Kunne lære engelsk rim utenatog fremføre det. Samf.fag: Kunne gi eksempler på hvordan klima og landskap påvirker folks levesett i Europa. Naturfag: Vite hva som er spesielt med bartrær/barskog. Sosialt: Rydde etter deg.

  3. LEKSER UKE 49 Step 1,2,3: Gloser s 55 i textbook

  4. TIL HJEMMET Hei! Takk for flott innsats og oppmøte på Prøysen-forestilling. Dette ble flott takket være dere alle. Om noen ønsker å kjøpe DVD fra forestillingen i 2012, gi beskjed til skolen. Årets forestilling vil være klar for salg om en stund. Vi er inne i adventstiden og vi vil fokusere på å gi i stedet for å få, »Den omvendte julekalender». Det blir mulighet for å gi en slant hver dag, og pengene går til organisasjonen «Barn hjelper barn». Elevene ønsker også å ta med ei lita pakke hver til en intern julekalender. Dette høres hyggelig ut.((Ca kr 20) Vi har tatt skolebilde. De som ønsker å bestille dette, kan gå inn på lonestol.no R6SDCDP2. Klassekontaktene ber dere holde av mandag 16.desember. Da blir det elevkveld for 6.klassinger med foreldre/pårørende. Med vennlig hilsen Brita Mob 92899230