K nyvt rmenedzsment
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Könyvtármenedzsment. Informatikus-könyvtár szak Baja, EJF Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes dardai@lib.pte.hu. Főbb témakörök. A stratégiai tervezés általános jellemzői (okt.6.) Szervezeti magatartás és vezetés (okt.6.) Személyzeti és emberi erőforrás menedzsment (nov.10)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gillian-haverty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K nyvt rmenedzsment

Könyvtármenedzsment

Informatikus-könyvtár szak

Baja, EJF

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

dardai@lib.pte.hu


F bb t mak r k
Főbb témakörök

 • A stratégiai tervezés általános jellemzői (okt.6.)

 • Szervezeti magatartás és vezetés (okt.6.)

 • Személyzeti és emberi erőforrás menedzsment (nov.10)

 • A változások menedzselése, szervezetfejlesztés (nov.10.)

 • Kultúramenedzsment/könyvtári és információs szervezetek menedzsmentje (nov.17.)

 • Minőségmenedzsment a könyvtárakban (TQM) – dec.1.


Defin ci s k rd sek
Definíciós kérdések

 • Szervezet

  Azon emberek csoportja, akik közös cél érdekében együtt dolgoznak.

  2.Menedzsment = vezetés, szervezés

  „menedzsment, menedzser, menedzselni”

  to manage = valaki valamit sikerrel megold

  A szervezeti munka tervezése, szervezése, vezetése azért, hogy

  a szervezet elérje a kívánt célt. A menedzsment feladata az

  ehhez szükséges erőforrások előteremtése.

  3. Stratégia = a célok megvalósításához vezető út kijelölése


Defin ci s k rd sek1
Definíciós kérdések

4. Tervezés = a stratégiai döntések megalapozását és végrehajtását szolgáló tevékenység

5. Stratégiai menedzsment = erőforrások menedzselése a szervezet hatékony működése érdekében.


A strat giai tervez s ltal nos jellemz i 1
A stratégiai tervezés általános jellemzői 1.

Hadművészet: stratégia – taktika – akció

(célok, elvek, prioritások, megvalósítás, cselekvés)

A sikeres stratégia két alapszabálya

Erőfölény Jó időben, jó helyen

Offenzív – defenzív stratégia


A strat giai tervez s ltal nos jellemz i 2
A stratégiai tervezés általános jellemzői 2.

Stratégiai tervezés és kockázatvállalás

 • Kockázatvállalási hajlandóság (várható siker, tét nagysága, a szervezet életkora)

 • Kockázat kezelési módok (feltétlenül vállalandó, vállalható, nem vállalható)

  Stratégiai tervezés és társadalmi felelősség

 • Nem légüres térben!

 • Önös versus társadalmi érdek

 • Értelmes munka

 • Fogyasztók, használók jogai és szempontjai

 • Társadalmi-természeti környezet védelme

  FELADAT: példák a tervezés társadalmi felelősségére


A strat giai tervez s ltal nos jellemz i 3
A stratégiai tervezés általános jellemzői 3.

Stratégiai gondolkodás:

Környezetelemzés, stratégiaválasztás, stratégia megvalósítás, mérés-ellenőrzés

Stratégiai vezető: FELADAT!

széles tudás, intelligencia, állandó tanulás

erős, határozott értékrend

kockázatvállalás, rugalmasság, problémaérzékenység

alternatív, innovatív, kreatív gondolkodás

jó emberismeret, empátia, kommunikáció, optimizmus, humor

döntésképesség (centralizáció, decentralizáció)

jövőépítés képessége és eltökéltsége

erős érdekérvényesítő képesség


Vezet i st lusok
Vezetői stílusok

 • Utasító(a vezető meghozza a döntést, majd kihirdeti)

 • Elfogadtató

 • Tesztelő (ötlet, majd véleménykérés)

 • Javasoló (a vezető megoldási javaslatai)

 • Megbeszélő (feladat ismertetése, vélemények alapján dönt)

 • Együttműködő (csoport dönt, vezető egy a többi között)

 • Delegáló (megszabott keretek között a beosztottak döntenek)

  FELADAT: előnyök – hátrányok. Könyvtárban? Minisztériumban? Vállalatban?


A strat giai tervek t pusai s hierarchi ja
A stratégiai tervek típusai és hierarchiája

1. Minőségi tervek

– stratégiai célmeghatározás

2. Középtávú tervek

– str. céloknál konkrétabb, 1-5 év

3. Operatív tervek

– az évesnél rövidebb, feladatok,

programok


A strat gia szintjei
A stratégia szintjei

I. Társasági/intézményi szint (önkormányzat, felsőoktatás, egyetem)

II. Egység/divízió szint (megyei, városi, kari, központi könyvtár)

III. Funkcionális szint (könyvtári munkafolyamatok, személyzeti, pénzügy, marketing)


A strat giai tervez s folyamata 1
A stratégiai tervezés folyamata 1.

 • A lehetőségek és feltételek azonosítása

 • A szolgáltatást igénybe vevő környezet elemzése

 • A jelenlegi szolgáltatások értékelése

 • A fejlesztési feltételek megfogalmazása

 • Források felderítése

 • Célok megfogalmazása

 • Stratégiai modellezés (alternatívák meghatározása, értékelése, kiválasztása)

 • Tervkészítés

 • A terv értékelése


A strat giai tervez s folyamata 2
A stratégiai tervezés folyamata 2.

Jövőkép (vízió): a jövőbeli állapot

Átfogó cél (misszió): az a küldetés, amit el akarunk érni

Alapvető célok: irányok kijelölése

szándék-célok: miért vagyunk, mi a dolgunk?

irány-célok: merre tartunk, merre menjünk?

feladat-célok: hogyan teljesítsük?

eredmény-célok: mit értünk el?

Kulcsterületek: szerepek, tevékenységek


A strat giai tervez s kivitelez se
A stratégiai tervezés kivitelezése

A stratégiai terv készítése

- munkacsoport létrehozása

- a terv tartalmi és módszertani elemeinek

meghatározása

- folyamatábra elkészítése

- Cselekvési terv elkészítése

A stratégiai terv kontrollja, értékelése

A stratégiai terv megvalósítása

FELADAT: folyamatábra elkészítése bármely könyvtári tevékenységről, főiskolai (munkahelyi) munkafolyamatról


A strat giai tervez s m dszerei 1
A stratégiai tervezés módszerei 1.

1. A külső környezet elemzése

(piaci környezet, beszerzés, értékesítés, munkaerőpiac, tudományos-technikai, politikai-intézményi, kulturális környezet stb.)

2. Belső erőforrások és képességek elemzése

(anyagi, pénzügyi, tárgyi, emberi, szervezeti, technológiai, innovációs, hírnév stb.)

3. Funkcionális elemzések

(szervezeti struktúra, szervezeti kultúra, funkciók)


A strat giai tervez s m dszerei 2
A stratégiai tervezés módszerei 2.

1. Diagnózis módszerek:

SWOT-analízis, PEST-analízis, portfólió-elemzés, értéklánc elemzés

2.Módszerek a stratégiai alternatívák meghatározására:

rangsoroló módszerek, döntési fák, szcenárió-elemzés


Szervezeti magatart s s vezet s 1
Szervezeti magatartás és vezetés 1.

Fő kérdés: mit tesznek az emberek a szervezetben, és ez hogyan befolyásolja a szervezet teljesítményét? Mit tesz a vezetés, hogy a szervezet minél hatékonyabb legyen?

A vizsgálat egysége: egyén, csoport, nagyobb részegységek, a szervezet egésze, szervezeti populációk

Feladat: Mit tesz az intézmény vezetése, hogy minél hatékonyabb legyen a munka? Mit tesz az egyén?


Szervezeti magatart s s vezet s 2
Szervezeti magatartás és vezetés 2.

Egyén és szervezet közötti szerződés

 • Milyen feltételekkel lép be az egyén, és mi motiválja, hogy erőfeszítéseket tegyen a szervezet érdekében?

 • Milyen feltételekkel veszi fel a szervezet az egyént, és mi motiválja, hogy erőfeszítéseit ellentételezze?

 • Mi a két fél érdeke? – eltérő motivációs és célrendszer

 • Megoldás, a két érdek metszéspontja:

  - munkaszerződés

  - „pszichológiai szerződés” (szerep elvárások)

  Példák!


Szervezeti magatart s s vezet s 3
Szervezeti magatartás és vezetés 3.

Milyen a sikeres szervezeti egyén? (a vezető szemszögéből)

 • Képességek

 • Személyiség (érett: független és aktív)

 • Értékrend (végső értékek, instrumentális értékek)

 • Beállítódás (gondolati, érzelmi, magatartási)

 • Tanulás (képesség a magatartás tartós megváltozására)

 • Problémamegoldás

 • Döntésképesség

 • Motiváció


Szervezeti magatart s s vezet s 4
Szervezeti magatartás és vezetés 4.

Motiváció

Kielégítetlen szükséglet

Belső feszültség

Hajtóerő

Kereső magatartás

Kielégített szükséglet

Belső feszültség csökkenése


Szervezeti magatart s s vezet s 5
Szervezeti magatartás és vezetés 5.

Maslow szükséglet-hierarchiára alapozott motivációelmélete

 • Fiziológiai (élettani) szükségletek

 • Biztonsági szükségletek

 • A szeretet (másokhoz tartozni, befogadottnak lenni szükséglete

 • 4. Az elismerés, a megbecsülés szükséglete

 • Az önmegvalósítási szükséglet


Szervezeti magatart s s vezet s 6
Szervezeti magatartás és vezetés 6.

A szükséglet-hierarchia a munkahelyen, iskolában

Fiziológiai:

Biztonsági

Szeretet:

Megbecsülés:

Önmegvalósítás:

Példák!


Irodalom
Irodalom

 • Bobokné Belányi Beáta: Kulturmenedzsment könyvtári és információs szervezetek vezetőinek. Typotex, 2001.

 • Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt, 2001.

 • Barakonyi K.-Lorange, P.: Stratégiai menedzsment. Közgazdasági és Jogi K., 1993.

 • Antal-Mokos – Balaton K. et al.: Stratégia és szervezet. Közgazdasági és Jogi K., 1997.

 • Csepeli György: A szervezkedő ember. Osiris, 2001.

 • Farkas M., Charles – De Backer, Ph.: Született vezetők. Az öt legsikeresebb vezetői stratégia. KJK KERSZÖV, 2002.

 • Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 KFT, 2002.


ad