Download
sanalistoja sanastoja tesauruksia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sanalistoja, sanastoja, tesauruksia… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sanalistoja, sanastoja, tesauruksia…

Sanalistoja, sanastoja, tesauruksia…

75 Views Download Presentation
Download Presentation

Sanalistoja, sanastoja, tesauruksia…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sanalistoja, sanastoja, tesauruksia… Matri-seminaari 14.5.2007 Liisa Siipilehto, Viikin tiedekirjasto

  2. Sanastot, joita käytetään • YSA – yleinen suomalainen asiasanasto • Agriforest - maatalous, metsä- ja puuala, elintarvikeala, kotitalous- ja kuluttaja-ala ja ympäristöala • Muut erikoissanastot (Agrovoc, EKS,valtioneuvoston sanasto) • Organisaatioiden omat asiasanat (mm. Syke, Metla, Lusto, RKTL…) • Vapaat asiasanat

  3. Toimialojemme kv-sanastoja • Agrovoc (FAO) • NALT (National Agriculture Library Thesaurus, amerikkalainen) • CAB Thesaurus (tietokannan yhteydessä, ei vapaasti verkossa, brittiläinen)

  4. Sanastoportaaleja • FAO:n Knowledge Organization Systems (KOS):By type: Dictionaries, Glossaries, Taxanomies, Terminologies, Thesauri, Ontologies • Taxonomy Warehouse Over 660 Taxonomies, Classified by 73 subject domains, Produced by 261 publishers, In 39 languages, 65% produced in digital media, 100 directly licensable • Terminology Collection Anita Nuopponen, Department of Communication Studies, University of Vaasa, Finland

  5. Matri-alan muita sanastoja • Sanastoja on olemassa paljon sekä painettuna että verkossa, kotim./eng.kielisiä • Osa pelkkiä listoja - osassa myös määritelmiä • Voi olla käännöksiä (yksi tai monta eri kieltä) • Paljon päällekkäisiä (mm. metsäala) • Runsaasti eri toimijoita (luotettavuus, ylläpito) • Erilaisia käyttötarkoituksia (mm. www-sivujen asialistat, puhelinluettelot)

  6. Lajisanastoja mm. • Welanderin lajisanasto (fin-swe) • Maailman lintujen suomenkieliset nimet (BirdLife) • Puuvartisten kasvien nimiluettelo (Metla) • Metsätuhotermit (Metla)

  7. Aiheen mukaisia sanastoja • Paikkatietotekniikan sanasto (fin-eng) • Biotekniikan sanasto (fin-swe-eng + selitys) • Bioenergian sanasto (mu) • Aistinvaraisen arvioinnin sanasto (fin-eng +selitys) • Geosanasto (mu) • Kalatalousalan asiasanasto (RKTL)

  8. Lisää sanastoja • Ravitsemustieteen perusteita –sanasto (fin+selitys) • Matkailualan sanasto (asiasanasto) • Itämeri-sanakirja (Itämeriportaali) • Ympäristösanakirja EnDic • Euroopan metsäinstituutin EFI:n sanasto • Forestry dictionary (mu, Forestryfairs)

  9. TEPA-termipankki • TEPA on erikoisalojen sanastoista koostettu monikielinen termipankki • Haku monesta eri sanastosta yhtä aikaa Esim. metsätalous  (Lähde: Metsä- ja puutalouden kaupan sanaluettelo) metsätalous(Lähde: Vesiensuojelun sanakirja) maa- ja metsätalous   (Lähde: Grönvall: Finsk-svensk ordförteckning för stadsplane- och byggnadsplanearbete) metsätalous puutavara  (Lähde: Startel: Kompass-yrityshakemisto) kestävä metsätalous  (Lähde: Ympäristösanasto)

  10. Lopuksi • Tavoitteena koota toimialojemme sanastojen linkkejä Matri-sivustolle (jotain jo on) • Miten voisi yhdistää voimavarat? • Onko YSO ja erikoisalojen ontologiat ratkaisu?