grammatikk og praktisk tiln rming n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grammatikk og praktisk tilnærming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grammatikk og praktisk tilnærming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Grammatikk og praktisk tilnærming - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Grammatikk og praktisk tilnærming. ¿ Dos caras de la misma moneda? Workshop 26.10.2007 Ingunn Hansejordet, Institutt for framandspråk, UiB. Plan for dagen. To typar språkkunnskap: kunnskap OM språket og det vi gjer MED språket Kva er grammatikk? Reseptiv og produktiv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grammatikk og praktisk tilnærming' - gilda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grammatikk og praktisk tiln rming

Grammatikk og praktisk tilnærming

¿Dos caras de la misma moneda?Workshop 26.10.2007Ingunn Hansejordet, Institutt for framandspråk, UiB

plan for dagen
Plan for dagen
 • To typar språkkunnskap: kunnskap OM språket og det vi gjer MED språket
 • Kva er grammatikk? Reseptiv og produktiv
 • Rammevilkår for framandspråkundervisning
 • Fokus på form: grammatikkdikt
 • Input og intake jf. arbeidsgang om ser og estar (eige dokument)
deklarativ kunnskap
Deklarativ kunnskap
 • Eksplisitt kunnskap OM språket
 • Verbparadigme/bøyingsmønster
 • Pronomenskjema
 • Grammatiske reglar
 • Uttalereglar
 • Orddanning
 • Osb.
prosedural kunnskap
Prosedural kunnskap
 • Det vi kan gjere MED språket
 • Språkbruk
 • Kommunikasjon
 • Språkleg samhandling
 • Fem dugleikar/ferdigheter
m let er kommunikativ kompetanse treng vi grammatikk d
Målet er kommunikativ kompetanse – treng vi grammatikk då?
 • Ingen automatisk samanheng mellom deklarativ og prosedural kunnskap
 • Deklarativ kunnskap er likevel nyttig for å kunne bruke språket og kommunisere
 • Deklarativ kunnskap aukar medvitet om form, gir oss auge å sjå med og øyre å høyre med
 • Arbeid med grammatikk bør auke forståinga for at form og innhald heng saman
grammatikk er ikkje berre drill
Grammatikk er ikkje berre drill
 • Reseptiv grammatikk: grammatikk for å forstå det vi høyrer og/eller les
 • Førebuande fase: møte grammatikken først når vi lyttar eller les
 • Seinare lære grammatikken for eigen produksjon, for å snakke eller skrive
 • Jf innlegget til Erik Kwakernaak
engelsk vs framandspr k
Engelsk:

tidleg start

mykje input

fritidsengelsk

lettare overgang til bruk og kommunikasjon

Framandspråk:

sein start

lite input

skulefaget einaste møte med språket

vanskelegare overgang til bruk og kommunikasjon

drill og styrte øvingar

Engelsk vs. framandspråk
grammatikk dikt
Grammatikk-dikt
 • Fokus på form
 • Verbparadigme kan verke meiningslause i seg sjølv – vanskeleg å kople til språk som kommunikasjon og meining
 • Verbdikt viser fram formene og set dei samstundes inn i ein meiningsfylt samanheng
ni os de somalia
Niños de Somalia

Yo como

Tú comes

Él come

Nosotros comemos

Vosotros coméis

¡Ellos no!

Gloria Fuertes: Mujer de verso en pecho. Madrid: Cátedra, 1996

oraciones gramaticales
Oraciones gramaticales

Yo tengo esperanza.

El perro tiene hambre.

El banco del jardín respira mal.

La niña se peina.

La vaca se lame.

Las cosas me miran,

es peor si me hablan.

[…]

Gloria Fuertes: Obras incompletas, 1981, Madrid: Cátedra

indefinido imperfecto to d me ved ingunn hansejordet
Reunión

Yo hablaba

Tú hablabas

Ella hablaba

Nosotros hablábamos

Vosotros hablabais

Ellos gritaron ¡Silencio!

Fiesta

Yo bailaba

Tú comías

Él bebía

Nosotros charlábamos

Vosotros fumabais

Ellos se besaron por primera vez

Indefinido/imperfectoto døme ved Ingunn Hansejordet
skriv vidare p dikta 1 set inn bindeord som
Skriv vidare på dikta 1 Set inn bindeord som

Pero

Y

Cuando

Mientras

Aunque

Sin embargo

Porque

A pesar de que

De todas formas

Osb. alt etter nivå og lærestoff forøvrig

skriv vidare 2 set inn minst eitt slikt element p kvar line
Skriv vidare 2: Set inn minst eitt slikt element på kvar line

Ein plass eller retning

(en el metro, al centro)

ein måte

(rápido, lentamente, con alegría, sin miedo)

eit tidspunkt

(mañana, siempre),

… mat, farge, yrke, klesplagg, språk, tal… i samband med tema og ordtilfang forøvrig

oppsummering grammatikkdikt
Oppsummering grammatikkdikt
 • Gramatikk først
 • Meining etterpå

> Fokus på form og på kva forma har å seie for tydinga

input
Input

All informasjon om og alle døme på språket som eleven blir utsett for

Eleven legg ikkje merke til all input

Eleven forstår ikkje alt ho legg merke til

Eleven lærer ikkje alt ho møter av input (som vi alle har merka)

intake
Intake

Det eleven legg merke til, medvite

 • Og forstår
 • Og koplar til eigen kunnskap (konstruktivistisk læringssyn)

Noko dette blir til deklarativ kunnskap, i eit slags ”venterom”

Deklarativ kunnskap kan hjelpe oss i bruk av språket, når vi fokuserer og har tid

arbeidsgang om ser estar og hay sj eige ark
Arbeidsgang om ser, estar og haySjå eige ark
 • Prosess for å gjere elevane medvitne om former i språket
 • Induktiv tilnærming til grammatikk: frå døme til regel
 • Elevane må formulere med eigne ord: må bearbeide informasjonen og kople til tidlegare kunnskap
 • Hypoteseprøving: lukeøving og formulering av eigne døme
atterhald
Atterhald
 • Alle opplegg og oppgåver må tilpassast den aktuelle elev-/studentgruppa
 • Denne arbeidsgangen er laga for vaksne studentar i spansk vidareutdanning
 • Føremålet er todelt: å la dei styrke spansk-kunnskapane (både deklarative og prosedurale)
 • - og å gje dei eit døme på ei didaktisk tilnærming til grammatikk