1 / 7

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mluvnice jazyka českého na 1. stupni ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mluvnice jazyka českého na 1. stupni ZŠ Abeceda VY_32_INOVACE_20 Sada 3 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracovala: Jitka Perníková, 08 - 2011. Anotace: Předmět: český jazyk Ročník: 2.

gil
Download Presentation

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mluvnice jazyka českého na 1. stupni ZŠ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mluvnice jazyka českého na 1. stupni ZŠ Abeceda VY_32_INOVACE_20 Sada 3 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracovala: Jitka Perníková, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  2. Anotace: Předmět: český jazyk Ročník: 2. Využití materiálu: řazení slov podle abecedy Forma výuky: pracovní list, procvičování nové látky, podrobnější metodika viz. poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, interaktivní tabule Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  3. 1.Seřaď (očísluj) a napiš podle abecedy: Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  4. 2. Seřaď (očísluj) podle abecedy slova na řádku: smrk, borovice, jedle modřín, bříza banán, jablko, pomeranč, mrkev, ananas stůl, židle, lampa, vidle, pohovka Co nepatří mezi slova na řádku: Škrtni. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  5. 3. Doplň abecedu tak, aby v každém políčku bylo jedno písmeno. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  6. Řešení: úkol 1. chobotnice, jelen, kočka, medvěd, slepice, slon, žába úkol 2. borovice, bříza, jedle, modřín, smrk ananas, banán, jablko, mrkev, pomeranč lampa, pohovka, stůl, židle, vidle Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  7. Citace: http://office.microsoft.com/ Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

More Related