1 / 9

C2ENET: Közép-Európai Környezetvédelmi Hálózat

Az Európai Unió által támogatott projekt. Európai Regionális Fejlesztési Alap. C2ENET: Közép-Európai Környezetvédelmi Hálózat ERFA, Interreg III.B. Cadses, európai uniós támogatással (2007. január – 2007. március). Dr. Zongor Gábor, főtitkár Önkormányzati megyei fórum, 2007.

gil
Download Presentation

C2ENET: Közép-Európai Környezetvédelmi Hálózat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Az Európai Unió által támogatott projekt Európai Regionális Fejlesztési Alap C2ENET: Közép-Európai Környezetvédelmi Hálózat ERFA, Interreg III.B. Cadses, európai uniós támogatással (2007. január – 2007. március) Dr. Zongor Gábor, főtitkár Önkormányzati megyei fórum, 2007.

  2. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt Célok • Önkormányzatok segítése a környezetvédelem területén • EU szabályozások összegyűjtése, köztudatban emelése • Jó környezetvédelmi példák összegyűjtése • Környezetvédelem területén technikai, szervezési, pénzügyi problémák és lehetséges megoldásaik feltérképezése

  3. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt Partnerek • Vezető partner: Vsetin város • Cseh Városok és Községek Szövetsége • Osztrák Városok Szövetsége • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége • Szigetszentmiklós Önkormányzata • Nagyvárad önkormányzata

  4. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt Tervezett tevékenységek • 2 konferencia • 5 munkacsoport ülés • 5 mintaprojekt • 3 olvasó • 1 gyakorlati útmutató

  5. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt Témák • Agenda 21 gyakorlati megvalósítása • Megújuló energiaforrások • Szennyvíztisztítás • Energiahatékonyság • Hulladékgazdálkodás • Vízgazdálkodás • Lakossági tájékoztatás

  6. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt TÖOSZszerepe • Projektről való kommunikáció, projekt népszerűsítése: • Folyamatos tájékoztatás a tevékenységek folyamatáról, eredményeiről az ÖNkormányzat hasábjain, Hírlevélben, E-hírlevélben, honlapon • Részvétel az olvasók és a záró kiadvány lefordításában és a tagönkormányzatok részére történő eljuttatásában • A TÖOSZ ily módon segíti tagönkormányzatai fejlesztéseinek tervezését, megvalósítását, környezetvédelmi stratégiájának megfogalmazását

  7. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt Eddigi eredmények 1. • 2 db. képes cikk az ÖNkormányzat című újságban: „A hulladék korlátosan szelektív bécsi szele” (2005. december), „Megújuló Energiák „ (2006. április), és egy Hírlevél cikk (2005. december) • Részvétel a C2ENET által Linzben szervezett energetikai fórumon, 2 önkormányzati szakértő delegálása • 44 energetikai szakértőből, önkormányzati döntéshozóból álló delegáció tanulmányútja Innsbruckban (2006. május 8.-12.) a C2ENET energetikai konferencia keretében, 2 magyar előadás: 1. Szegedi Városi kórház energetikai korszerűsítéséről, 2. veszprémi panelprogramról

  8. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt Eddigi eredmények 2. • Beszámoló a C2ENET programról a TÖOSZ 2006-2007-es megyei rendezvényein, 2005-2006-2007-es elnökségi ülésein • Részvétel a C2ENET vsetin-i rendezvényén, komplex előadás megtartása a magyarországi hulladékgazdálkodás rendszeréről • A C2ENET „Az önkormányzatok álláspontja környezetvédelmi kérdésekben, Vsetín város példája” című 1. olvasó magyarra fordítása, és az önkormányzatok körében történő terjesztése

  9. Európai Regionális Fejlesztési Alap Az Európai Unió által támogatott projekt További információk: Krausz Veronika, nemzetközi titkár: krausz@toosz.hu Pozsgai Péter, nemzetközi titkár: pozsgai@toosz.hu Telefon: 1-321-24-96, Fax: 1-413-0482

More Related