A k znevel si rendszer v ltoz sai
Download
1 / 47

A köznevelési rendszer változásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

A köznevelési rendszer változásai. „Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!” Lk 17,5. RPI Tanévkezdő Országjáró 2013. aug. 28. RPI, Miskolc. Márkus Gábor, RPI. Tartalomjegyzék. Változások 16 óra Életpálya-modell Egyházi intézmények finanszírozása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A köznevelési rendszer változásai' - gil-kim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k znevel si rendszer v ltoz sai

A köznevelési rendszer változásai

„Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!”

Lk 17,5.

RPI Tanévkezdő Országjáró

2013. aug. 28.

RPI, Miskolc

Márkus Gábor, RPI


Tartalomjegyz k
Tartalomjegyzék

 • Változások

 • 16 óra

 • Életpálya-modell

 • Egyházi intézmények finanszírozása

 • Munkaidő-számítás, nyilvántartás

 • Hit- és erkölcstanoktatás


Egy kis tud spr ba
Egy kis tudáspróba

 • A 2013/2014-es tanévre 96.881 gyermek iratkozott be első osztályba az állami fenntartású intézményekbe.

 • Tavaly országosan 100.195 tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait (a nem állami iskolákat is beleszámítva), ebből 84.101 az azóta államivá vált intézményekben.

 • Tavaly: 16.000 tanuló a nem állami intézményekben.


Egy kis hitpr ba
Egy kis hitpróba…

 • Az állami iskolákban az elsősök 52%-a jelentkezett hit- és erkölcstanra. (50378 tanuló)

 • A nem állami intézmények nagyobb része egyházi. A legtöbb egyházi iskolában a hittan tantervi tantárgy. Kb. 12.000 tanuló.

 • Beiratkozott kb. 110.000 tanuló.

 • Hittanra jár legalább 62.000.

 • Min. 55 %.


Hat lybal p s
Hatálybalépés

 • 2012. szeptember 1.– Törvény. Testnev.

 • 2012. december 31. – HPP. 10 MK.

 • 2013. január 1. – Állami fenntartás. AOI

 • 2013. szeptember 1. – Humánerőforrás, HTT

 • 2014. szeptember 1. – 3 éves kor

 • 2015. augusztus 31. – NyEK, 2 TNy

 • 2016. január 1. – Új vizsgaszabályzatok

 • 2017. augusztus 31. – 6, 8 oszt. kritérium


A k znevel si t rv ny 7 legfontosabb v ltoz sa
A köznevelési törvény 7 legfontosabb változása

 • 2013-tól új humánerőforrás-gazdálkodás

 • Az iskolák államosítása, egyházi iskolák helyzetének megerősítése

 • Egész napi iskola

 • Közösségi nevelés

 • A nevelőtestület jogainak kiszélesítése

 • NAT

 • Kötelező etika

 • Mindennek mi a célja?


K znevel si int zm ny
Köznevelési intézmény

Nevelési – oktatási intézmény

Pedagógiai szakszolgálati intézmény

Pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó intézmény

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

Óvoda

Iskola

Kollégium

Alapfokú művészeti iskola

Általános iskola

Középfokú iskola

Szakképző iskola

Középiskola

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola


CXC

 • 2012. évi CXXIV tv.

 • 2012. évi CLXXXVIII. törvény

 • 2013. évi LV. tv. (Máj. 10.)

 • 2013. évi CXXIX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények

 • 2013. évi CXXXIII. tv (Aug. 1.)vallási közösségek jogállása

 • 2013. évi legalább CXXXVII törvény


Emmi rendeletek
EMMI-rendeletek

 • 59. a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

 • 58. az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

 • 54. az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

 • 50. a nemzetiségi nevelési … kiegészítő támogatás…

 • 49. egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek


Emmi rendeletek1
EMMI-rendeletek

 • 47. tanév rendje

 • 46. az Arany János Tehetséggondozó Program

 • 44. a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

 • 45. egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása

 • 37. EMMI ágazatába tartozó szakképesítések (ped. asszisztens?)

 • 17. nemzetiségi óvodai nevelés


EMMI

 • 16. tankönyv

 • 15. a pedagógiai szakszolgálati intézmények

 • 8. a tanári felkészítés közös követelményeiről

 • 4. két tanítási nyelvű


2013 vi cxxix mk 116
2013. évi CXXIX. (MK 116)

 • Szakközépiskola, szakiskola definíciója

 • A köznevelési intézmény jogi személy, amely – az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével – a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.


2013 vi cxxix
2013. évi CXXIX.

 • A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója.

 • ÁIK intézményben a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

 • ÁIK intézmény vezetője az adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat.

 • ÁIK intézmény vezetője az e bekezdésben meghatározottak szerint gyakorolhatja a munkáltatói jogot azok tekintetében is, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így dönt.”


N p k nemzeti pedag gus kar
NPK Nemzeti Pedagógus Kar

 • Állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete.

 • Tagjai…

 • A Kar tisztségviselője, az ügyintéző testületek tagja nem lehet:

  • a) párt tisztségviselője,

  • b) bármely országos kamara tagja,

  • c) bármely pedagógus szakmai és érdek-képviseleti szervezet tisztségviselője.


N p k feladatai
NPK feladatai

 • a) ell. a közösségi szolgálat szervezését,

 • b) véleményezési jogot jogszabályok megalkotása során,

 • c)[Tárgyalhat a KLIK-kel…]

 • d) vezetői pályázathoz szakmai ajánlást adhat,

 • f) megalkotja a Pedagógus Etikai Kódexét

 • g) tagjával szemben etikai eljárást folytathat,

 • h) konferenciákat, szakmai napokat szervez

 • i) díjat alapíthat,

 • j) tagjai számára jóléti … szolgáltatásokat nyújthat.


N p k szakmai tagozatai
NPK szakmai tagozatai

 • 2. magyar nyelv és irodalom,

 • 3. nemzetiségi,

 • 4. idegen nyelvek,

 • 5. matematika,

 • 6. ember és társadalom,

 • 7. ember és természet,

 • 8. földünk, környezetünk,

 • 9. művészetek,

 • 10. informatika,

 • 11. életvitel és gyakorlati ismeretek,

 • 12. testnevelés és sport,

 • .

 • 1. óvodai,

 • 13. kollégiumi,

 • 14. szakképzési,

 • 15. fejlesztő- és gyógypedagógusi,

 • 16. intézményvezetői.

 • (8) Alapszabály további


N p k
NPK …

 • … és mi?

 • Hogyan hallatszik a hangunk?

 • „A Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokat ellátó szervezeteivel.”

 • Ez a szervezet az ORTE lesz vagy…?


2013. szeptember

 • 8 gyerek

 • 16 óráig

 • 32 óráig

 • Életpályamodell és bérezés

 • Létszámok (vez., ped, segítők, kieg.)

 • Új finanszírozás, csoportszámok

 • 2 H, 3 H

 • Etika,

 • PSzSz,

 • Tankönyv


Letp lya modell kiterjeszt se
Életpálya-modell kiterjesztése

 • középfokú végzettségű pedagógusok

 • a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,

 • b) a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező,

 • c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben

 • foglalkoztatott tekintetében is.”


Vodai v ltoz sok
Óvodai változások

 • Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.”

A tanul k 16 r ig lesznek az iskol ban
A tanulók 16 óráig lesznek az iskolában

 • Jogszabály

 • Felmentés

  • Mi alapján?

  • RPI: gyerek érdeke. Felügyelet, feltételrendszer.

 • Tevékenységháló

  • Egész napos vagy egész napi?

  • Büntetés vagy lehetőség?

  • Mi a célunk?

  • RPI: Iskolaélményes iskola.

  • (és legyen otthonos)


A tanul k 16 r ig lesznek az iskol ban1
A tanulók 16 óráig lesznek az iskolában

 • Tantárgyfelosztás többszöri módosítása

  • Ez már nem tabu.

 • Pedagógiai program más átmeneti szabályai

Letp lya modell

Szakmai fejlődés, előremenetel

Életpálya modell

Támogató

rendszerek

Feladatkörök

Ellenőrzési lehetőségek

Munkairányítás

Bérezés, juttatások


Pedag gus munkaid rasz m
Pedagógus munkaidő, óraszám

 • 62. §. (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

 • (6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

 • (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.


Pedag gus munkaid rasz m1
Pedagógus munkaidő, óraszám

 • Heti teljes munkaidejének 40 óra

 • nyolcvan százaléka: 32 óra

 • A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százaléka: 22-26 óra

 • A kötött munkaidő fennmaradó része: 6-10 óra

 • A pedagógus nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.


Munka gyi k rd sek
Munkaügyi kérdések

 • Elrendelés

 • Nyilvántartás

 • Túlmunka

 • SzabadságNyilv ntart s
Nyilvántartás

 • A munkáltató kötelessége

 • 22 – 26 óra:

  • Osztálynapló

  • Csoportnaplók

 • 6-10 óra:

  • Beszámoló v. feladatelrendelés teljesítése

 • 8 óra:

  • szabadon felhasználható munkaidő

  • MUNKAIDŐ.


K t egyszer matekp lda a
Két egyszerű matekpélda A)

 • A pedagógus évi szabadsága:

 • Pótszabadsággal 45 nap.

 • Július: idén 23 munkanap.

 • ? Őszi // téli // tavaszi szünet?

 • ?? Akkor mi marad augusztusra?

 • ??? Mit csinál ekkor?

 • ???? Ki rendeli el és ki ellenőrzi?

 • ????? Egyházi ajánlás

 • ?????? Egyházi ünnepek


K t egyszer matekp lda b
Két egyszerű matekpélda B)

 • Munkaidő 8 óra / nap.

 • Túlóra kérdése.

  • Egy év kb. 250 munkanap, 2000 munkaóra

  • Ebből pedagógus szabadság: 45 nap

 • Évi munkaidő 1640 óra.

 • Ha erre nem veszek fel külön embert, hanem túlórában fizetem ki, akkor kifizetek 2460 órát.

  • A kollégák jól járnak, csak fáradtak lesznek.

  • A munkáltató nem tud párhuzamos feladatokat adni, csak egymás után; az üzemidő megnő.


K t egyszer matekp lda b1
Két egyszerű matekpélda B)

 • Munkaidő 8 óra / nap.

 • Túlóra kérdése.

  • Egy év kb. 250 munkanap, 2000 munkaóra

  • Ebből pedagógus szabadság: 45 nap

 • Évi munkaidő 1640 óra.

 • Ha erre nem veszek fel külön embert, hanem túlórában fizetem ki, akkor kifizetek 2460 órát.

  • A kollégák jól járnak, csak fáradtak lesznek.

  • A munkáltató nem tud párhuzamos feladatokat adni, csak egymás után; az üzemidő megnő.

  • Termeltem 1 db munkanélkülit.

  • És nem elszámolható bérkiadásként.


M sk pp gondolni a tant rgyfeloszt sra
Másképp gondolni a tantárgyfelosztásra

 • Változtatható.

 • Vezetői eszköz.

 • Tili-toli.


Min s t vizsga min s t s
Minősítő vizsga, minősítés

 • Keretszámok alapján!

 • Bizottság (

 • Elnök: KH szakértő

 • Tagok: szakértő (felsőokt v. KH / RPI)

 • Esetleg: MTA.


Nat az egyes m velts gter letek v ltoz sai k rd sei
NAT --- Az egyes műveltségterületek változásai, kérdései

 • Új tantárgyak, tartalmak megjelenése

 • Tartalmak „átcsoportosítása”

 • Új szemléletmód, felépítés

 • Választás A- és B-változat között

 • Új módszerek, tanulásszervezési formák szükségessége

 • Óraszám-változásokból adódó kérdések


Tartalmi k rd sek
Tartalmi kérdések kérdései

 • NAT

 • Bevezetés 1,5, - és 6/7!

 • Kerettantervek

 • Helyi tantervek

 • Tanmenetek


ad