slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
งานนำเสนอเรื่องการฝึกงาน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

งานนำเสนอเรื่องการฝึกงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 416 Views
 • Uploaded on

งานนำเสนอเรื่องการฝึกงาน. นายอนรรฆ พรหมคุณ รหัส5212402161 คณะเกษตรศาสตร์ ( สัตว ศาสตร์). ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี. ประวัติการผสมเทียมของโลก. -  พ.ศ.1865 ผสมเทียมม้า (อาหรับ) -  พ.ศ.2323 ผสมเทียมสุนัข(อิตาลี) -  พ.ศ. 2473 ผสมเทียมในโคและแกะ(รัสเซีย)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'งานนำเสนอเรื่องการฝึกงาน' - gil-brady


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

งานนำเสนอเรื่องการฝึกงานงานนำเสนอเรื่องการฝึกงาน

นายอนรรฆ พรหมคุณ รหัส5212402161

คณะเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

slide2
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
slide3
ประวัติการผสมเทียมของโลกประวัติการผสมเทียมของโลก

-  พ.ศ.1865 ผสมเทียมม้า (อาหรับ)

-  พ.ศ.2323 ผสมเทียมสุนัข(อิตาลี)

-  พ.ศ. 2473 ผสมเทียมในโคและแกะ(รัสเซีย)

-  พ.ศ. 2492 ซี โพล และคณะ ชาวอังกฤษ ได้ทำการแช่แข็งน้ำเชื้อไดสำเร็จโดยเก็บน้ำเชื้อในน้ำแข็งแห้งอุณหภูมิ -79 องศาเซลเซียส

-  พ.ศ. 2495 เติมกลีเซอรอล ลงในสารเจือจางน้ำเชื้อจะช่วยให้อสุจิรอด ชีวิตจากการเก็บที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นจุดเริ่มใน การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง

slide4
ประวัติการผสมเทียมในประเทศไทยประวัติการผสมเทียมในประเทศไทย
 • - พ.ศ.2496 ศาสตราจารย์นีลล์ ลาเกอร์ลอฟ ชาวสวีเดน ผู้เชี่ยวชาญจากเอฟ.เอ.โอ. ได้เดินทางมาสำรวจการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย โดยทุนของ เอฟ.เอ.โอ. จากนั้นได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโครงการผลิตโคนมลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียม
 •           - พ.ศ. 2497 กรมปศุสัตว์ได้ส่งข้าราชการ ไปศึกษาอบรมนานาชาติ ณ ราชวิทยาลัยสัตวแพทย์ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลสวีเดน ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการสืบพันธุ์ รวมทั้งการผสมเทียมขึ้นเป็นรุ่นแรก
 •           - พ.ศ. 2499 กรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานีผสมเทียมแห่งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2499 ได้ผสมเทียมให้แม่โคตัวแรก
 •           - พ.ศ. 2501 สถานีผสมเทียมแห่งที่สองได้ตั้งขึ้นที่หน่วยผสมเทียมกลางในกรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานการเลี้ยงโคนมและการผสมเทียมในกรุงเทพมหานคร จนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
slide5
ภาระงานต่างๆที่ได้รับที่ได้รับมอบมายภาระงานต่างๆที่ได้รับที่ได้รับมอบมาย
 • 1.ดูแลสัตว์ทดลองและตรวจการเป็นสัด
 • 2.ให้อาหารทุกเช้า-เย็นเป็นหญ้าสดและหญ้าแห้ง และอาหารข้นช่วยเสริมด้านต่างๆของร่างกายสัตว์
 • 3.ออกผสมเทียมตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
 • 4.ดูแลและรักษาสัตว์ซึ่งมีอาการเจ็บเจ็บป่วยๆต่างๆในหมู่บ้าน
 • 5.บันทึกประวัติการผสมเทียมของโคและกระบือลงในระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันการผสมแบบเลือดชิด
slide6
เรียนรู้ระบบสืบพันธุ์ของโคเรียนรู้ระบบสืบพันธุ์ของโค
 • เพื่อให้ทราบถึงระบบสืบพันธุ์ภายในเพื่อให้รู้ถึงตำแหน่งที่เราจะจะสอดปืนเข้าไปในระบบสืบพันธุ์ว่าควรฉีดที่ไหนตำแหน่งใดและเรียนรู้ระบบสืบพันธุ์ต่างของโคแม่พันธุ์
 • อวัยวะสืบพันธุ์ของแม่โคที่สำคัญประกอบด้วย
  • 1.รังไข่ (ovary)
  • 2.ท่อนำไข่ (oviduct)
  • 3.ปีกมดลูก(uterine horn
  • 4.ตัวมดลูก (uterus)
  • 5.คอมดลูก (cervix)
  • 6.ช่องคลอด (vagina)7.
  • ปากช่องคลอด (vulva)

เพื่อเรียนรู้ให้ทราบถึงระบบสืบพันธุ์เพื่อให้ง่ายต่อการลงพื้นที่จริงโดยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานไปก่อน

slide7
เรียนรู้อุปกรณ์การผสมเทียมเรียนรู้อุปกรณ์การผสมเทียม
 • 1. ถังสนามใส่น้ำเชื้อ : เพื่อเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้ที่อุณภูมิ196องศาเซลเซียส
 • 2.ปืนผสมเทียม :เพื่อใช้สอดในการฉีดน้ำเชื้อแช่แข็งผ่านทางอวัยวะเพศของโคแม่พันธุ์ที่มีอาการเป็นสัด
 • 3.  ถุงมือล้วงตรวจ/สารหล่อลื่น:เพื่อใช้ในการหาระบบสืบพันธุ์ของโคแม่พันธุ์ที่มีการอาการเป็นสัด
 • 4. ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู้ท:เพื่อป้องกันจาการเปื้อนของมูลสัตว์หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
 • 5. กระดาษชำระ :เพื่อใช้ทำความสะอาดต่างๆจากการปนเปื้อนต่างทั้งก่อนและหลังการผสม
slide8
เรียนรู้อุปกรณ์การผสมเทียม(ต่อ)เรียนรู้อุปกรณ์การผสมเทียม(ต่อ)
 • 6.พลาสติกชีทกรรไกร: เพื่อใช้ในการบังคับหลอดน้ำเชื้อและป้องกันการติดเชื้อต่างๆจากภายนอกเข้าสู่ระบบสืบพันธุ์
 • 7.  ถุงอนามัย(sanitary sheath,doublesheath):เพื่อสวมใส่นอกปืนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภายนอกเพราะปืนอาจโดนสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ระบบสืบพันธุ์ของโคแม่พนธุ์
slide10
การออกพื้นที่ผสมเทียมตามหมูบ้านที่หน่อยผสมเทียมรับผิดชอบการออกพื้นที่ผสมเทียมตามหมูบ้านที่หน่อยผสมเทียมรับผิดชอบ
slide11
การลงบันทึกใบผสมเทียม9เพื่อป้องกันการผสมแบบเลือดชิดการลงบันทึกใบผสมเทียม9เพื่อป้องกันการผสมแบบเลือดชิด
slide12
แบบบันทึกข้อมูลประจำตัวสัตว์เพื่อเก็บข้อมูลการผสมในแต่ล่ะครั้งแบบบันทึกข้อมูลประจำตัวสัตว์เพื่อเก็บข้อมูลการผสมในแต่ล่ะครั้ง
slide13
เรียนรู้การฝังฮอร์โมนต่างๆที่ใช้ในสัตว์เรียนรู้การฝังฮอร์โมนต่างๆที่ใช้ในสัตว์
 • 1. ใช้เพื่อให้เกิดการเป็นสัดพร้อมๆกัน
 • 2.การสอดใส่ฮอร์โมน ณ ตำแหน่งใดเพื่อจะไม่ให้ฮอร์โมนหลุดออกมา
 • 3.อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝังฮอร์โมน
slide15
ออกพื้นที่ตามหมู่บ้านออกพื้นที่ตามหมู่บ้าน
 • ออกพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อไปฉีดยาและรักษาสัตว์โดยการฉีดยาพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวและแจกยาให้กับชาวบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บ้านกระโสก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กรมปศุสัตว์อำเภอเมือง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และแจกยาให้กับอาสาสมัครในแต่ล่ะชุมเพื่อเป็นตัวแทนในการป้องกันโรคและการแพร่กระจายของโรคต่างๆ
slide16
การทำหมันให้กับสนัขเพศเมียการทำหมันให้กับสนัขเพศเมีย
slide17
การทำหมันให้กับสนัขเพศเมียการทำหมันให้กับสนัขเพศเมีย
slide18
การทำหมันให้กับสนัขเพศผู้การทำหมันให้กับสนัขเพศผู้
slide19
การทำหมันให้กับสนัขเพศผู้การทำหมันให้กับสนัขเพศผู้
slide20
ปัญหาที่พบในการฝึกงานครั้งนี้ปัญหาที่พบในการฝึกงานครั้งนี้
 • 1.ขาดความสามัคคีในหมู่คณะทำให้งานสำเร็จไปได้ช้า
 • 2.สภาพดิน ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวยมากนัก เพราะการออกพื้นที่ผสมเทียมต้องให้แม่โคอยู่ในที่ร่ม อากาศเย็นสบาย มีน้ำให้กิน มีซองบังคับที่เหมาะสม
 • 3.ขาดความชำนาญและประสบการณ์ด้านต่างๆในการผสมเทียมทำให้การผสมทำได้ช้าลง
ad