VSO de Widdonckschool Weert - PowerPoint PPT Presentation

vso de widdonckschool weert n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VSO de Widdonckschool Weert PowerPoint Presentation
Download Presentation
VSO de Widdonckschool Weert

play fullscreen
1 / 9
VSO de Widdonckschool Weert
162 Views
Download Presentation
gianna
Download Presentation

VSO de Widdonckschool Weert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VSO de Widdonckschool Weert • Voortgezet Speciaal Onderwijs ( Cluster 4 ) • voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. • Leerlingen komen met name uit: • regulier onderwijs (B.O. en V.O.) • speciaal basisonderwijs (SBO) • speciaal basisonderwijs Cluster 4 • V.S.O.

  2. Maakt deel uit van Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg ( ASOJ ), Sector Limburg, samen met: SO Widdonckschool (Heibloem) SO Latasteschool (Horn) SO spoorzoeker (Roermond) VSO de Ortolaan Roermond / Heythuysen VSO de Widdonckschool Weert

  3. Doelstellingen • Jongeren leren omgaan met hun • gedragsproblemen • Jongeren voorbereiden op de overstap naar • een andere vorm van onderwijs (regulier) • Jongeren voorbereiden op de overstap naar • de arbeidsmarkt (regulier of beschermd) • Jongeren voorbereiden op de overstap naar • dagbesteding

  4. Aantal leerlingen Schooljaar 2012 – 2013 88 leerlingen, verdeeld over 8 groepen

  5. Op basis van perspectief Op basis van leeftijd / leerniveau Rekening houdend met de gedragsproblematiek Op basis van eerste ervaringen kan een andere groep gewenst blijken. Indeling groepen

  6. Groepsgrootte: + 11 leerlingen Elke groep heeft een vaste leerkracht ( mentor ) Individuele aanpak en plan De groepen

  7. Wie werken op VSO de Widdonckschool Weert • Leerkrachten ( mentoren ) • praktijkleerkrachten • Directeur • Intern Begeleider • Orthopedagoge • OOP

  8. Diplomagericht ( bijv. VMBO, MBO ) Arbeidsgericht ( regulier of beschermd ) Dagbesteding Drie uitstroomprofielen

  9. Contact Maikel Voss VSO de Widdonckschool Dr. Kuyperstraat 217 6004AK Weert 0495-453399