porezni postupak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POREZNI POSTUPAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
POREZNI POSTUPAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

POREZNI POSTUPAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 425 Views
 • Uploaded on

POREZNI POSTUPAK. ODNOS: POREZNI POSTUPAK – UPRAVNI POSTUPAK. Porezni postupak – vrsta upravnog postupka; ali – specifičnosti: neka prava poreznog obveznika naglašenija (npr., zaštita tajnosti podataka, zaštita dostojanstva),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POREZNI POSTUPAK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odnos porezni postupak upravni postupak
ODNOS: POREZNI POSTUPAK – UPRAVNI POSTUPAK
 • Porezni postupak – vrsta upravnog postupka; ali – specifičnosti:
 • neka prava poreznog obveznika naglašenija (npr., zaštita tajnosti podataka, zaštita dostojanstva),

- u poreznom postupku – neki specifični postupci: inspekcijski nadzor, ovrha

na ela poreznog postupka
NAČELA POREZNOG POSTUPKA
 • Načelo zakonitosti
 • Načelo zabrane retroaktivnosti
 • Načelo utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje
 • Načelo očitovanja poreznog obveznika
 • Načelo postupanja u dobroj vjeri
 • Načelo gospodarskog pristupa činjenicama bitnim za oporezivanje
za tita ljudskih prava i sloboda u poreznom postupku
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA U POREZNOM POSTUPKU
 • Pravo na nepovredivost osobnosti (obveza čuvanja porezne tajne)
 • Pravo na zaštitu ljudskog dostojanstva (oprost poreznog duga, izuzimanja od ovrhe)
 • Pravo na informiranje
sudionici poreznog postupka
SUDIONICI POREZNOG POSTUPKA
 • Porezno tijelo
 • Porezni obveznik
 • Druge osobe određene zakonom
sudionici poreznog postupka1
SUDIONICI POREZNOG POSTUPKA
 • Porezno tijelo
 • Porezni obveznik
 • Porezni jamac
zastupnici i pomaga i sudionika poreznog postupka
ZASTUPNICI I POMAGAČI SUDIONIKA POREZNOG POSTUPKA
 • Zastupnici:
 • opunomoćenik za primanje poreznih akata,
 • opunomoćenik,
 • zakonski zastupnici (fizičkih i pravnih osoba),
 • poslovodne osobe (npr., udruženih osoba)
 • po službenoj dužnosti (postavlja ih porezno tijelo).
 • Pomagači:
 • pomagač (u užem smislu),
 • porezni savjetnik (može biti i opunomoćenik).
zastara l 90 92 opz
ZASTARA (čl. 90. – 92. OPZ)

Što može zastarjeti:

 • pravo poreznog tijela: 1. na utvrđivanje porezne obveze i kamata; 2. na pokretanje prekršajnog postupka; 3. na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.
 • pravo poreznog obveznika: na povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.

Zastara: tri god., računajući od dana početka toka zastare (relativna zastara).

Prekid zastare: službena radnja poreznog tijela stavljena na znanje por. obv.; radnja por. obv. stavljena na znanje poreznom tijelu.

Nakon poduzetih radnji, zastara počinje ponovno teći.

Apsolutna zastara: šest godina od kada je zastara prvi put počela teći.

nadle nost poreznih tijela
NADLEŽNOST POREZNIH TIJELA
 • Stvarna nadležnost – stvarni (materijalni) obuhvat – određenje vrste poslova koje je ovlašteno obavljati određeno porezno tijelo (čl. 43, 44. OPZ);
 • Mjesna nadležnost – prostorni obuhvat – određenje prostora (teritorija) na kojem je porezno tijelo ovlašteno obavljati poslove određene stvarnom nadležnošću (čl. 45-47. OPZ).
utvr ivanje injenica bitnih za oporezivanje
UTVRĐIVANJE ČINJENICA BITNIH ZA OPOREZIVANJE
 • Načelo materijalne istine (uloge poreznog obveznika i poreznog tijela)
 • Načelo ekonomičnosti (paušalno oporezivanje)
 • Načelo slobodne ocjene dokaza
 • Načelo samostalnosti u rješavanju
 • Načelo saslušanja stranke
 • Načelo zaštite prava građana i javnog interesa
 • Načelo pomoći neukoj stranci
 • Načelo prava na žalbu
 • Načelo upotrebe jezika i pisma
inspekcijski nadzor
INSPEKCIJSKI NADZOR

Dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje kod poreznog obveznika i drugih osoba (dakle, izvan službenih prostorija poreznog tijela).

na ela inspekcijskog nadzora
NAČELA INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • Primjenjiva su opća načela postupka (ZOUP i OPZ), npr.:
 • Načelo očitovanja stranke (čl. 7. OPZ)
 • Načelo zaštite prava građana i javnog interesa (čl. 5. ZOUP)
 • Načelo materijalne istine (čl. 7. ZOUP)
 • Načelo objektivnosti (bona fides, čl. 107. st. 1. OPZ)
 • Načelo ekonomičnosti (čl. 107. st. 2. OPZ – specifičnost za insp. nadzor)
vrste inspekcijskog nadzora
VRSTE INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • Puni nadzor (čl. 99. st. 1. OPZ) – opsežna i podrobna provjera
 • Skraćeni nadzor (čl. 99. st. 2. OPZ) – provjera pojedinih poslova ili činjenica
 • Nastavljeni nadzor (čl. 100. st. 2. OPZ) – veliki por.obv. (50 mil kn, povezana društva), nadzor se nastavlja na posljednje razdoblje insp. nadzora

NAČELA ODABIRA POR. OBV. ZA INSP. NADZ.

 • Određuje porezno tijelo
 • Porezni obveznik ne može utjecati
osobe ovla tene na provo enje insp nadzora
OSOBE OVLAŠTENE NA PROVOĐENJE INSP. NADZORA
 • Inspektori
 • Drugi državni službenici ovlašteni za provedbu nadora kad je to određeno zakonom kojim se uređuje pojedina vrsta poreza

NJIHOVA PRAVA I OBVEZE

tok poreznog nadzora
TOK POREZNOG NADZORA
 • Nalog za insp. nad.
 • Dostava por.obvezniku, 30 dana, 15 dana
 • Prigovor na vrijeme nadzora, rok – 8 dana
 • Odluka – zaključak, bez prava na žalbu
 • Nadzor
 • Prigovor – nadzor nije u skladu s nalogom, rok – tokom odvijanja nadzora
 • Odluka o prigovoru – rok – 3 dana
 • Odluka o pečaćenju posl. ili skladišnog prostora
 • Zapisnik o nadzoru
 • Prigovor na zapisnik, rok – najmanje 5, najviše 20 dana od dana primitka zapisnika
sa etak prigovori tokom nadzora
SAŽETAK – PRIGOVORI TOKOM NADZORA

PRIGOVOR – osporavanje neke radnje osobe koja provodi nadzor iz materijalnih ili postupovnih razloga – nadzor nije proveden na propisani način

PRIGOVORI:

 • Radi odgode nadzora – 8 dana od primitka naloga za nadzor
 • Radi neprovođenja nadzora u skladu s nalogom – tokom čitavog vremena odvijanja nadzora
 • Radi izmjene činjeničnog stanja utvrđenog u zapisniku – 5 do 20 dana od primitka zapisnika