flsaf n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FLSAF PowerPoint Presentation
Download Presentation
FLSAF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
giacomo-chapman

FLSAF - PowerPoint PPT Presentation

82 Views
Download Presentation
FLSAF
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FLSAF FLAGA CHIN

  2. Chiny, Zhongguo, Chińska Republika Ludowa, ZhonghuaRenminGongheguo, państwo w środkowej i północnej części Azji. Obszar 9 596 960 km2. • Chiny graniczą na północy z Rosją i Mongolią, na wschodzie z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, długi odcinek granicy wschodniej wyznaczają wybrzeża mórz: Żółtego, Wschodniochińskiego i Południowochińskiego, na południu graniczą z Wietnamem, Laosem, Myanmar, Indiami, Bhutanem i Nepalem, na zachodzie z Afganistanem, Tadżykistanem, Kirgistanem i Kazachstanem. • 1 306,313 mln mieszkańców (2005), co daje średnią gęstość zaludnienia 140 osób/km2.

  3. LUDNOŚĆ • Mieszkańcy Chin stanowią ponad 20% ogółu ludności świata. Przyrost naturalny w 2005 wynosił 0,58%. Społeczeństwo tworzą w ogromnej większości Chińczycy Han (92% ogółu) oraz ludy Zhuang (1,4%, tj. ok. 16 mln), Huei (0,8%, tj. ok. 9 mln), Mandżurowie (0,8%, tj. ok. 9 mln), Miao (0,7%, tj. ok. 8 mln). • Ogółem terytorium Chin zamieszkują przedstawiciele ponad 50 narodowości. Najliczniejszą wspólnotę religijną tworzą wyznawcy taoizmu (20,1% społeczeństwa), kolejne miejsca zajmują buddyści (6%), muzułmanie (2,4%), chrześcijanie (0,2%).

  4. Warunki natualne • Chiny są krajem kontynentalnym. Lądowe granice mają długość 24 tys. km, morskie 12 tys. km. Dostęp do mórz tylko we wschodniej części (Morze Żółte, Wschodniochińskie i Południowochińskie). Biorąc pod uwagę dwa czynniki: ukształtowanie pionowe i ilość opadów, można w Chinach wyodrębnić dwie wielkie krainy geograficzne: Chiny suche i monsunowe (wilgotne).

  5. HISTORIA • Chiny są drugą, obok Mezopotamii, kolebką najstarszej i do dziś przetrwałej cywilizacji światowej. Pierwsze wzmianki o Chinach, pochodzące z 1600 p.n.e., dotyczą państwa plemiennego o ustroju niewolniczym (Szang In). Do III w. p.n.e. Chiny były rozbite na wiele wzajemnie zwalczających się państewek. Jednolite państwo powstało w 221 p.n.e. z inicjatywy króla Czeng, założyciela dynastii Cin. Podczas panowania tej dynastii wybudowano Wielki Mur Chiński, który spełniał rolę systemu obronnego przeciwko najazdom Hunów.

  6. Ustrój polityczny • Chiny są państwem komunistycznym. Niepodzielną władzę w kraju sprawuje Komunistyczna Partia Chin. Niemal wszyscy członkowie parlamentu - Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych liczącego 2979 osób, należą do KPCh. Członkowie parlamentu wyłaniani są w wyborach pośrednich przez zgromadzenia ludowe na 5-letnią kadencję. Osoby mianowane na najwyższe stanowiska państwowe pochodzą z aparatu partyjnego, swą działalność państwową zwykle wiążą z kierowniczymi pozycjami w KPCh.

  7. Gospodarka • Gdy w 1949 do władzy doszła KPCh, sytuacja gospodarcza Chin była bardzo zła. Kraj był ekonomicznie zacofany i wyniszczony trwającymi na jego obszarze od ponad dwóch dziesięcioleci wojnami. Chiny przed wojną posiadały dobrze rozwinięty przemysł ciężki, skupiony na obszarze Mandżurii, lecz pod koniec wojny Rosjanie, którzy zajęli ten region wypierając okupacyjne wojska japońskie, wywieźli większość maszyn i wyposażenia tamtejszych zakładów.