utbildning p nya webben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utbildning på NyA -webben PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utbildning på NyA -webben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Utbildning på NyA -webben - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Utbildning på NyA -webben. Antagning till internationella master- och magisterutbildningar HT14, januari 2014 Leo Jonason och Sofia Yegen. Agenda. Process och tidplan Introduktion av NyA -webben Stipendieprocessen Hantering av sen anmälan Pilotprojekt/Rekryteringsavtal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utbildning på NyA -webben' - giacinto-garza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utbildning p nya webben

Utbildning på NyA-webben

Antagning till internationella master- och magisterutbildningar HT14, januari 2014

Leo Jonason och Sofia Yegen

agenda
Agenda
 • Process och tidplan
 • Introduktion av NyA-webben
 • Stipendieprocessen
 • Hantering av sen anmälan
 • Pilotprojekt/Rekryteringsavtal
 • Överklagandehantering
 • Kontaktuppgifter
grundl ggande beh righet avancerad niv gba
Grundläggande behörighet Avancerad nivå (GBA)
 • Grundläggande behörighet till avancerad nivå Antagningen ansvarar för denna bedömning.
 • Kontroll av kandidatexamen.
 • De studenter som läser på sista terminen kan också söka, kräver intyg från studievägledare för villkorlig antagning.
s rskild beh righet sb
Särskild behörighet (SB)
 • Engelska B beslutas av antagningen.
 • Övriga särskilda behörighetskrav beslutas av programmet. Beskriver vilka krav som ställs för att en student ska kunna genomföra en utbildning
 • Det ni ska bedöma är om studenterna uppfyller behörighetskraven eller ej. (behörig/obehörig)
urval
Urval
 • Då antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs ett urval. Meritvärdering sker utifrån ett antal på förhand bestämda kriterier.
 • Alla behörigt sökande studenter ska meritvärderas!
genomg ng av funktioner p nya webben
Genomgång av funktioner på NyA-webben
 • Inloggning
 • Uppgifter om sökande
 • Listor
 • Statistik
 • Bedömningar
inloggning
Inloggning
 • Logga in på kth.se med ditt KTH-id

2. Välj tjänster ”Antagningsdata (NyA webben)

3. Välj Kungliga Tekniska högskolan i rullgardinsmenyn

uppgifter om s kande
Uppgifter om sökande
 • Sök fram individer via personnummer, anmälningsnummer, namn eller e-mail
 • Fem flikar:
  • Person
  • Anmälan
  • Meriter
  • Dokument

- Avgiftsstatus

listor
Listor
 • Egna listor direkt i Excel
 • Sökande-, Antagnings-, E-post-, Etikettlistor
 • Listor över, sökande, antagna, reserver, behöriga, obehöriga
 • Pdf, textfil eller excel
statistik
Statistik
 • Anmälningsstatistik
 • Antagningsstatistik
bed mningar
Bedömningar
 • Antagningens bedömning: gymnasiala krav för särskild behörighet, t ex Engelska B
 • Institutionens bedömning: Er bedömning
uppgifter om s kalternativ
Uppgifter om sökalternativ
 • PrioSökalternativets prio i anmälan
 • Om sen anmälan till utbildningen visas "Sent sökt”
 • Uppgift om grundläggande och särskild behörighet
uppgift om s kande
Uppgift om sökande
 • Person
 • Anmälan
 • Meriter
 • Dokument
fatta beslut om s rskild beh righet och meritv rde
Fatta beslut om särskild behörighet och meritvärde
 • Institutionens bedömning (behörig/obehörig)
 • Alla studenter som uppfyller de särskilda behörighetskraven ska ges ett manuellt meritvärde
 • Spara!
slide17

Anteckningar (tjan)

 • Anteckningar som inte syns för sökande
 • Använd ett kortfattat och korrekt språk när ni antecknar
 • Skriv Tjan för alla som inte uppfyller SB.

ÅÅÅÅ-MM-DD

nyheter i nya webben
Nyheter i NyA-webben
 • Finns numera helt på Engelska
 • Dokumenten har nytt indexeringsverktyg, går att trycka på siffrorna och komma direkt till den sidan.
stipendieprocessen
Stipendieprocessen
 • Styrgrupp för stipendiefördelning, sammankallande är Karin Dahlström, samordnare för stipendier och avgifter på Antagningen.
 • Frågor skickas till admissions@kth.se
 • Tilldelning av stipendier baseras uteslutande på akademisk excellens
stipendieprocessen1
Stipendieprocessen

Hela studieavgiftsstipendier

 • KTH Tuitionfeewaiver: IPK studieavgiftsstipendium. Sökbart för avgiftsskyldiga förstahandssökande till KTH, exklusive studenter från Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Kambodja, Etiopien, Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. Sökande från dessa länder hänvisas till Svenska Institutet. Cirka 30 ststipendiekan fördelas 2014.
 • KTH-India Scholarship Foundation: Stipendiestiftelsen vid namn ”KTH-India Scholarship Foundation” inrättades under våren 2012 och förvaltas av KTH. Ändamålet är att bereda tillfälle för två stipendiater från Indien per läsår för att utbilda sig på avancerad nivå vid KTH. Stipendiet täcker även levnadskostnader.
 • För mer information: http://www.kth.se/en/studies/master/kth/fees-scholarships/scholarships
stipendieprocessen2
Stipendieprocessen

Halva studieavgiftsstipendier

Det är möjligt för en kategori avgiftsskyldiga studenter att tilldelas studieavgiftsstipendier för studier på del av ett tvåårigt masterprogram på KTH. Antalet stipendier som fördelas till denna grupp är inte fastställt.

 • 1 Yeartuitionfeewaiver: Sökbart för alla betalande studenter som ska börja sitt andra läsår HT14 och studenter som läser en del av sin utbildning på KTH inom ramen för ett Masterprogram som ges i samarbete med andra nordiska eller europeiska universitet.
sena anm lningar
Sena anmälningar
 • Sena anmälningar hanteras i mån av tid och resurser. Viktigt att man tänker på att det kommer att kräva beredskap även efter urval 1.
 • Behöriga sökande som anmält sig sent hamnar i en separat urvalsgrupp (SA före urval och EA efter urval) och får ett meritvärde som grundar sig på anmälningsdatum.
 • Sökande ur denna urvalsgrupp tilldelas platser i turordning efter att samtliga i tid inkomna sökande erbjudits plats
antagning till master magister genom pilot respektive rekryteringsavtal med l ros ten i kina
Antagning till master/magister genom pilot-respektive rekryteringsavtal med lärosäten i Kina
 • Rekryteringsavtal (4+2) med ca tio lärosäten. Riktar sig mot KTH:s alla ordinarie program i MASTERHT14. Ingen mappning krävs.
 • Pilotavtal (3+2) med tre lärosäten. Gäller endast program där aktiv mappning gjorts och som finns med i rektorsbeslutet.
 • Uppskattningsvis kan 50-100 anmälningar väntas per kategori till KTH totalt.
 • Anmälan, bedömning och beslut sker helt via NyA. Sökande genom dessa avtal konkurrerar på samma villkor som andra sökande.
antagning till master magister genom pilot respektive rekryteringsavtal med l ros ten i kina forts
Antagning till master/magister genom pilot-respektive rekryteringsavtal med lärosäten i Kina, forts
 • Nytt i årets hantering är att sökande inom avtalen som inte kan uppvisa motsv En B/6 (dock lägst En A/5) ges möjlighet att styrka engelska genom en intervju. Intervjuerna spelas in och tillgängliggörs för PA. Språkavdelningen kommer att göra en bedömning av intervjuerna och finns tillgängliga som stöd för PA i bedömningsprocessen. PA är beslutsfattande.
 • Planen är att helt följa ordinarie tidplan. Deadline för 3+2 kan komma att skjutas fram, besked skickas i det fallet till alla sökande i denna kategori i samband med urval 2.
 • Ett rektorsbeslut som inkluderar mappade program för pilotavtal samt en detaljerad processbeskrivning är på gång. Detta kommer att skickas ut till skolorna. För frågor, kontakta Johanna Boynton, boynton@kth.se.
verklagandehantering
Överklagandehantering
 • Överklagan görs via universityadmissions.se
 • Sökande har tre veckor på sig att överklaga efter antagningsbeskedet skickats
 • Det är bara möjligt att överklaga beslut om obehörighet
 • Antagningen påbörjar handläggning av överklaganden direkt efter urval 1
 • I de fall en sökande överklagar SB måste ansvarig PA skriva ett yttrande som Antagningen sedan sammanställer och skickar till ÖNH (Överklagandenämnden för högskolan)
t nk p
Tänk på…
 • Skilj på bedömning av särskild behörighet och meritvärdering
 • Alla sökanden på bedömningslistan måste bedömas inför urval, annars stoppar ärendet det nationella urvalet
 • Dokumentera beslut om obehörighet genom att skriva

tjänsteanteckning (Tjan)

information om driftstopp i nya
Information om driftstopp i NyA
 • Vi kommer att publicera alla eventuella driftstopp eller andra händelser som påverkar er möjlighet att använda NyA-webben på Antagnings intern sidor
 • http://intra.kth.se/utbildning/antagning/nyheter
kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Leo Jonason, 790 77 16

Sofia Yegen, 790 72 58

Alla frågor till Antagningen besvaras via:

admissions@kth.se