Download
role of nabard in rural banking n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Role of NABARD in Rural Banking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Role of NABARD in Rural Banking

Role of NABARD in Rural Banking

1829 Views Download Presentation
Download Presentation

Role of NABARD in Rural Banking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MS PowerPoint(töökeskkond, vaated, slaiditüübid)

  2. Töökeskkonna elemendid Menüü- ja nupuriba Tiitelriba Office nupp Slaidide loend Slaidiala Märkused

  3. MS PowerPoint’i vaated Normaalvaade Sorteerimisvaade Märkmevaade Esitlusvaade

  4. Tiitelslaid Slaiditüübid Tiitel ja sisu Jaotise päis Sisu kahes tulbas Võrdlus Ainult tiitel Tühi slaid Pealdisega sisu Pildiallkirjaga pilt

  5. Jõudu! Veiko Hani: Office 2007 versioon: 03.01.2010