8 kommunikasjonsvirkemidler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
8. Kommunikasjonsvirkemidler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

8. Kommunikasjonsvirkemidler - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

8. Kommunikasjonsvirkemidler. Sales Promotion og andre kommunikasjonsvirkemidler. Sammenhengen. Bedriftsstrategien. De 3 generiske konkurransestrategier. 1. Kostnadsleder 2. Differensiering 3. Fokus. (M. Porter). Produkt. Personell. Plass. Pris. Markedsstrategien (The marketing mix).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '8. Kommunikasjonsvirkemidler' - ghita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
8 kommunikasjonsvirkemidler

8. Kommunikasjonsvirkemidler

Sales Promotion og andre kommunikasjonsvirkemidler

sammenhengen
Sammenhengen

Bedriftsstrategien

De 3 generiske konkurransestrategier

1. Kostnadsleder

2. Differensiering

3. Fokus

(M. Porter)

Produkt

Personell

Plass

Pris

Markedsstrategien

(The marketing mix)

(Kotler)

Påvirkning

kommunikasjonsvirkemidler
Kommunikasjonsvirkemidler
 • Virkemidler for påvirkning
 • Reklame
  • Betalte budskap fra næringsdrivende med tilbud av varer og tjenester rettet mot forbrukere, næringslivet og offentlige institusjoner.
  • Budskapet bæres frem gjennom medier som aviser, ukeblad, plakater, kino, radio, Tv, DM og elektroniske medier (CD-rom, internet)
kommunikasjonsvirkemidler1
Kommunikasjonsvirkemidler...
 • Public Relations (PR)
  • Informasjonsvirksomhet i den hensikt å skape et positivt inntrykk av bedriften/produktet i markedet.
  • Intervjuer, artikler i avis, radio og TV.
  • En stadig dreining mot betalt PR
   • lobbying
   • reklamebyrå
   • informasjonsbyrå
kommunikasjonsvirkemidler2
Kommunikasjonsvirkemidler...
 • Sales Promotion
  • In store marketing, sisteleddsmarkedsføring
  • Salgsfremmende tiltak i forretning/utsalgssted, rettet mot forbruker.
  • Butikkreklame; tilbud, tilgift, konkurranser, plakater, sjokkselgere, demonstrasjoner osv.
  • Egne reklamebyråer/spesialenheter
  • Space management
kommunikasjonsvirkemidler3
Kommunikasjonsvirkemidler...
 • Trade Promotions
  • Tiltak rettet mot handelsleddene (grossist, butikk) for å få produktene inn i butikken, med best mulig eksponering og motivasjon for aktiv salgsinnsats.
  • Felles markedsføring (med butikk) eller markedsstøtte
  • Et uttrykk for handelsleddenes (særlig kjedenes) makt
   • Ref, de 4 store (Hakon, Rema, Norgesgruppen, Forbrukersamv)
kommunikasjonsvirkemidler4
Kommunikasjonsvirkemidler...
 • Personlig salg
  • Personlig kommunikasjon mellom selger og konsument
  • Den mest effektive formen for markedsføring....og den dyreste!
 • Sponsing
  • Profilering av bedriften ovenfor samfunnet og kjøpergruppene med langsiktig goodwill som resultat
  • Når har man effekt av sponsing?
kommunikasjonsvirkemidler5
Kommunikasjonsvirkemidler...
 • Når anvendes de ulike virkemidler utfra effekten

Boards

Dags-

presse

Fag-

presse

TV

Kino

DM

CD-Rom

Internet

Selger

Kjennskap

Kunnskap

Vurdering

Preferanse

trender
Trender
 • Tiden
  • Knapp faktor for forbruker
  • Påvirker konsum av reklame, valg av produkter, innkjøpssted, innkjøpssted mm
 • Utdanning
  • Stadig bedre utdanning, arbeiderklassen er borte!
  • Ideologiene oppløses
  • Livsstilsbegrepet vanskeliggjøres
trender1
Trender...
 • Usikkerhet
  • Store politiske omveltninger
  • Nye økonomier
 • Fusjoner og oppkjøp
  • Konsentrasjon av makt (store enheter)
 • Spesialisering
  • alternativ til de store
 • Flytting av makten
  • Produsent Distributør Leverandør Konsument ?
  • Tilbake til produsent? (Internett ??)
trender2
Trender...
 • Internasjonalisering (Economy of scale)
  • Internasjonale aktører
  • Internasjonale produkter
  • Internasjonal markedsføring (eks. Gilette)
 • In Store Marketing (sales promotion)
  • Volum og hurtige resultater er viktigere enn langsiktig suksess?
 • Direktereklame
  • Dialogmarkedsføring
 • Kortsiktig merkevarebygging
reklame p bedriftsvaremarkedet
Reklame på bedriftsvaremarkedet
 • Markeder der bedrifter selger/markedsfører varer/tjenester til andre bedrifter
  • “Business to business”
  • “Det profesjonelle markedet”
 • Omfatter også salg til distributører mot forbrukermarkedet
  • Produsent - Distributør - Detaljist - Konsument
sentrale kjennetegn ved bedriftsvaremarkedet
Sentrale kjennetegn ved bedriftsvaremarkedet
 • Relasjoner mellom kjøper og selger
 • Avledet etterspørsel
  • den forventede etterspørselen i konsumentmarkedet skaper etterspørselen i bedriftsvaremarkedet
  • markedsføring times utfra tidspunktet for etterspørsel i sluttmarkedet.
 • Behov
  • Handler for å dekke definerte behov i bedriften
sentrale kjennetegn
Sentrale kjennetegn...
 • Beslutninger
  • Gjøres av personer som har dette som jobb
  • Rasjonelle overveielser legges til grunn
  • Mye grundigere overveielser og informasjonsinnhentig før kjøpet
 • Hva påvirker de “rasjonelle” beslutningene
  • Smak, behag
  • Konjunkturutsiktene
  • Innkjøpers plass i bedriftens organisasjon
  • Relasjoner mellom kjøper og selger
  • Andre individuelle egenskapet hos kjøper
typer av kj psbeslutninger
Typer av kjøpsbeslutninger
 • Enkle gjenkjøp
  • Kjente varer/tjenester
  • Kjente kriterier
  • Etablerte forbindelser
 • Modifisert gjenkjøp
  • Kjente varer/tjenester men nye spesifikasjoner
  • Nye kriterier, mer arbeid
  • Muligheter for nye aktører (konkurrenter)
typer av kj psbeslutninger1
Typer av kjøpsbeslutninger...
 • Innkjøp av helt nye varer og tjenester
  • Omfattende informasjonsprosesser
  • krever mye av kjøper og selger
  • Svært åpent for konkurranse
kommunikasjonsmiksen
Kommunikasjonsmiksen
 • Alle elementer i kommunikasjonsmiksen kan/blir benyttet på bedriftsmarkedet
 • Salgsinnsats og informasjon står sterkest
 • Reklamen har en sentral stilling
  • DM
  • Brosjyrer/kataloger ...
 • Medievalg
  • Direktereklame (fra enkle brev til dialog)
  • Fagpresse
  • Dagspresse