Po arna odpornost konstrukcij stane srp i
Download
1 / 65

- PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

POŽARNA ODPORNOST KONSTRUKCIJ Stane Srpčič. 2010 – 2011. EVROKOD SIST EN 1991-1 - 2 Splošni vplivi – Vplivi na konstrukcije, izpostavljene požaru. Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA. Predgovor. Ozadje programa evrokodov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ghalib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po arna odpornost konstrukcij stane srp i

POŽARNA ODPORNOST KONSTRUKCIJStane Srpčič

2010 – 2011


EVROKOD SIST EN 1991-1-2 Splošni vplivi –Vplivi na konstrukcije, izpostavljene požaru


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

Predgovor

Ozadje programa evrokodov

Status in področje veljavnosti evrokodov

Nacionalne izdaje evrokodov

Zveze med evrokodi in harmoniziranimi tehničnimi

specifikacijami (EN in ETA) za proizvode

Dodatne informacije o EN 1991-1-2

Nacionalni dodatek k EN 1991-1-2


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina1
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

1 Splošno

1.1 Področje uporabe

1.2 Zveze z drugimi standardi

1.3 Predpostavke

1.4 Razlikovanje med načeli in pravili za uporabo

1.5 Izrazi in definicije

1.5.1Pogosti izrazi vpožarnihdelih evrokodov

1.5.2 Posebni izrazi v povezavi s projektiranjem – splošno

1.5.3 Izrazi, povezani s toplotnimi vplivi

1.5.4 Izrazi, povezani z analizo prehoda toplote

1.6 Simboli


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina2
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

2 Postopek požarnega projektiranja konstrukcij

2.1 Splošno

2.2 Projektni požarni scenarij

2.3 Projektni požar

2.4 Temperaturna analiza

2.5 Mehanska analiza


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina3
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

3 Toplotni vplivi za temperaturno analizo

3.1 Splošna pravila

3.2 Nazivne krivulje temperatura-čas

3.2.1 Standardna krivulja temperatura-čas

3.2.1 Požarna krivulja zunanjega požara

3.2.3 Ogljikovodikova krivulja

3.3 Modeli naravnih požarov

3.3.1 Poenostavljeni požarni modeli

3.3.1.1 Splošno

3.3.1.2 Sektorski požari

3.3.1.3 Lokalizirani požari

3.3.2 Točnejši požarni modeli


Evrokod sist en 1991 1 2 2 del
Evrokod SIST EN 1991-1-22. del

Nazivna (standardna) in parametrične požarne krivulje


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina4
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

4 Mehanski vplivi za konstrukcijsko analizo

4.1 Splošno

4.2 Sočasnost vplivov

4.2.1 Vplivi pri projektiranju pri normalni temperaturi

4.2.2 Dodatne obtežbe

4.3 Pravila kombiniranja vplivov

4.3.1 Splošna pravila

4.3.2 Poenostavljena pravila

4.3.3 Nivo obtežbe


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina5
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

Dodatek A(informativni)

Parametrične krivulje temperatura-čas

Dodatek B (informativni)

Toplotni vplivi na zunanje nosilce –

Poenostavljena računska metoda

B.1 Področje uporabe

B.2 Pogoji uporabe

B.3 Vplivi vetra

B.4 Značilnosti ognja in plamenov

B.5 Skupni oblikovni faktor


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina6
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

Dodatek C(informativni)

Lokalizirani požari

Dodatek D(informativni)

Točnejši požarni modeli

C.1 Enoconski modeli

C.2 Dvoconski modeli

C.3 Hidrodinamični računski model


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina7
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

Dodatek E(informativni) Gostota požarne obtežbe

E.1 Splošno

E.2 Določanje gostote požarne obtežbe

E.2.1 Splošno

E.2.2 Definicije

E.2.3 Zaščitene požarne obtežbe

E.2.4 Neto kalorične vrednosti

E.2.5 Klasifikacija požarne obtežbe po rabi (naseljenosti)

E.2.6 Posamična ocena gostote požarne obtežbe

E.3 Način izgorevanja

E.4 Hitrost sproščanja toplote Q


Evrokod sist en 1991 1 2 vsebina8
Evrokod SIST EN 1991-1-2 VSEBINA

Dodatek F (informativni)

Enakovreden čas izpostavljenosti požaru

Dodatek G (informativni)

Oblikovni faktor

G.1 Splošno

G.2 Vpliv sence

G.3 Zunanji elementi

Literatura

Nacionalni dokument k SIST EN 1991-1-2 (normativni)


Evrokod sist en 1991 1 2
Evrokod SIST EN 1991-1-2

Dodatne informacije o EN 1991-1-2

EN 1991-1-2 opisuje toplotne in mehanske vplive za konstrukcijsko

projektiranje zgradb, izpostavljenih požaru. Namenjen je

investitorjem (npr. za določitev njihovih posebnih zahtev),

projektantom, izvajalcem in pristojnim organom.Splošni cilj požarne

zaščite je omejitev tveganja za posameznika in družbo, za sosednje

objekte in, kjer je zahtevano, tudi za okolje ali požaru neposredno

izpostavljene objekte.


Evrokod sist en 1991 1 21
Evrokod SIST EN 1991-1-2

 • Bistvene zahteveDirektive sveta 89/106/EGC/ o gradbenih

 • proizvodih glede omejitve požarnega tveganja:

 • Gradbeni objekti morajo biti projektirani in izvedeni na tak način,

 • da se v primeru izbruha požara

 • lahko predpostavi nosilnost konstrukcije za določeno časovno

 • obdobje,

 • - omeji nastanek in širjenje ognja ter dima po zgradbi,

 • - omeji širjenje ognja na sosednje objekte,

 • - omogoči umik prebivalcev,

 • - upošteva varnost reševalnih ekip.


Evrokod sist en 1991 1 22

Predpisni pristop

(Toplotni vplivi, podani s standardnim požarom)

Analiza

elementa

Analiza celotne

konstrukcije

Analiza dela konstrukcije

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Tabelirani

podatki

Preprosti računski modeli

Točnejši računski modeli

Preprosti računski modeli

(če so na razpolago)

Točnejši računski modeli

Točnejši računski modeli

Odzivni pristop

(Fizikalno določeni toplotni vplivi)

Izbira enostavnega ali naprednega modela razvoja požara

Analiza

elementa

Analiza dela konstrukcije

Analiza celotne konstrukcije

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Izbira

mehanskih

vplivov

Točnejši računski modeli

Točnejši računski modeli

Točnejši računski modeli

Preprosti računski modeli

(če so na razpolago)

Postopki projektiranja

Predpisni pristop

(Toplotni vplivi, podani s standardnim požarom)

Analiza

elementa

Analiza celotne

konstrukcije

Analiza dela konstrukcije

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Tabelirani

podatki

Preprosti računski modeli

Točnejši računski modeli

Preprosti računski modeli

(če so na razpolago)

Točnejši računski modeli

Točnejši računski modeli

Odzivni pristop

(Fizikalno določeni toplotni vplivi)

Izbira enostavnega ali naprednega modela razvoja požara

Analiza

elementa

Analiza dela konstrukcije

Analiza celotne konstrukcije

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Določanje mehanskih vplivov

in robnih pogojev

Izbira

mehanskih

vplivov

Točnejši računski modeli

Točnejši računski modeli

Točnejši računski modeli

Preprosti računski modeli

(če so na razpolago)

Evrokod SIST EN 1991-1-2

Slika 1  Možni postopki projektiranja


Evrokod sist en 1991 1 23
Evrokod SIST EN 1991-1-2

Nacionalni dokument za EN 1991-1-2

Nacionalno določeni parametri, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki bodo zgrajeni v tej državi.

Nacionalna izbira je v EN 1991-1-2 dovoljena v:

2.4(4), 3.1(10), 3.3.1.1(1), 3.3.1.2(2), 3.3.1.3(1),

3.3.2(1), 3.3.2(2), 4.2.2(2), 4.3.1(2).


Evrokod sist en 1991 1 24
Evrokod SIST EN 1991-1-2

1.5.1 Pogosti izrazi v požarnih delih evrokodov

1.5.1.1enakovreden čas izpostavljenosti požaru

1.5.1.2zunanji element

1.5.1.3požarni sektor

1.5.1.4požarna odpornost

1.5.1.5 polno razvit požar

1.5.1.6celovita konstrukcijska analiza (za požar)

1.5.1.7posredni vplivi požara

1.5.1.8celovitost (E)

1.5.1.9izolativnost (I)

1.5.1.10nosilnost (R)


Evrokod sist en 1991 1 25
Evrokod SIST EN 1991-1-2

1.5.1 Pogosti izrazi v požarnih delih evrokodov

1.5.1.11element

1.5.1.12analiza elementa (v požaru)

1.5.1.13projektiranje pri normalni temperaturi

1.5.1.14ločitvena funkcija

1.5.1.15ločitveni element

1.5.1.16standardna požarna odpornost

1.5.1.17konstrukcijski elementi

1.5.1.18temperaturna analiza

1.5.1.19toplotni vplivi


Evrokod sist en 1991 1 26
Evrokod SIST EN 1991-1-2

1.5.3 Izrazi, povezani s toplotimi vplivi

1.5.3.1 faktor izgorevanja

1.5.3.2 projektni požar

1.5.3.3 projektna gostota požarne obtežbe

1.5.3.4 projektni požarni scenarij

1.5.3.5 zunanja požarna krivulja

1.5.3.6 tveganje za nastanek požara

1.5.3.7 gostota požarne obtežbe

1.5.3.8 požarna obtežba

1.5.3.9 požarni scenarij


Evrokod sist en 1991 1 27
Evrokod SIST EN 1991-1-2

1.5.3 Izrazi, povezani s toplotimi vplivi

1.5.3.10 izbruh (flash-over)

1.5.3.11 ogljikovodikova požarna krivulja

1.5.3.12 lokaliziran požar

1.5.3.13 faktor odprtin

1.5.3.14 hitrost sproščanja toplote

1.5.3.15 standardna krivulja temperatura-čas

1.5.3.16 krivulje temperatura-čas


Evrokod sist en 1991 1 28
Evrokod SIST EN 1991-1-2

1.5.4 Izrazi, povezani z analizo prehoda toplote

1.5.4.1 oblikovni faktor

1.5.4.2 prestopni koeficient

1.5.4.3 emisivnost

1.5.4.4 neto toplotni tok


2. del Postopek požarnega projektiranja konstrukcij

2.1 Splošno

 • Izbira za projektiranje merodajnih požarnih scenarijev

 • Določitev ustreznih projektnih požarov

 • Izračun razvoja temperaturnega polja konstrukcijskih elementov

 • Izračun mehanskega odziva konstrukcije,izpostavljene požaru.


Evrokod sist en 1991 1 2 2 del1
Evrokod SIST EN 1991-1-22. del

2.2 Postopek požarnega projektiranja

 • Nezgodne (incidentne) projektne razmere:

  • na osnovi ocene požarne nevarnosti določeni merodajni projektni požarniscenariji in ustrezni projektni požari.

 • Konstrukcije, pri katerih se nevarnost nastanka požara povečuje pripojavu drugih nezgodnih vplivov:

  • upoštevati požarno nevarnost znotraj celotnega (globalnega) varnostnega koncepta.

 • Obnašanja konstrukcije v odvisnosti od časa in obtežbe ni potrebnoupoštevati pred pojavom nezgodnega vpliva, razen če velja (2).


Evrokod sist en 1991 1 2 2 del2
Evrokod SIST EN 1991-1-22. del

2.3 Projektni požar

1) Za vsak projektni požarni scenarij je treba oceniti projektni požar

v požarnem sektorju.

2) Projektni požar istočasno velja le za en požarni sektor zgradbe.

3) Konstrukcije, za katere nacionalne oblasti določajo zahteve

požarne odpornosti:

ustrezen projektni požar je podan s standardnimpožarom, če ni

določeno drugače


Evrokod sist en 1991 1 2 2 del3
Evrokod SIST EN 1991-1-22. del

2.4 Temperaturna analiza

1) z nazivno krivuljo temperatura-čas:

temperaturna analiza konstrukcijskih elementov za določeno

časovno obdobje, brez faze ohlajanja;

2) s požarnim modelom:

temperaturna analiza konstrukcijskih elementov, zacelotno

trajanje požara, vključno z fazo ohlajanja.


Evrokod sist en 1991 1 2 2 del4
Evrokod SIST EN 1991-1-22. del

Nazivna (standardna) in parametrične požarne krivulje


Evrokod sist en 1991 1 2 2 del5
Evrokod SIST EN 1991-1-22. del

2.5 Mehanska analiza

Izvedena za enak časovni interval kakor je bil upoštevan pri temperaturni analizi.

Časovno območje:tfi,dtfi,requ

ali območje odpornosti:Rfi,d,tEfi,d,t

ali temperaturno območje:dcr,d


Evrokod sist en 1991 1 2 2 del6
Evrokod SIST EN 1991-1-22. del

Časovno območje:tfi,dtfi,requ

ali območje odpornosti:Rfi,d,tEfi,d,t

ali temperaturno območje:dcr,d


Evrokod sist en 1991 1 2 3 del
Evrokod SIST EN 1991-1-23. del

3. del Toplotni vplivi za temperaturno analizo

3.1 neto toplotni tok [W/m2] skozi površino elementa

konvekcijski del:

radiacijski (sevalni) del:Evrokod sist en 1991 1 2 3 del2
Evrokod SIST EN 1991-1-23. del

3.2 Nazivne krivulje temperatura-čas

3.2.1 Standardna krivulja temperatura-čas

g = 20 + 345 log10 (8 t + 1) [°C]

Prestopni koeficient :c = 25 W/m2K


Evrokod sist en 1991 1 2 3 del3
Evrokod SIST EN 1991-1-23. del

3.2.2 Požarna krivulja zunanjega požara

g = 660 ( 1 - 0,687 e-0,32 t - 0,313 e-3,8 t) + 20 [°C]

Prestopni koeficient:c = 25 W/m2K

3.2.3 Ogljikovodikova krivulja

g = 1 080 ( 1 - 0,325 e-0,167 t - 0,675 e-2,5 t ) + 20 [°C]

Prestopni koeficient:c = 50 W/m2K


Evrokod sist en 1991 1 2 3 del4
Evrokod SIST EN 1991-1-23. del

3.3 Modeli naravnih požarov

3.3.1 Poenostavljeni požarni modelic = 35 [W/m2K].

(omejena možnost uporabe)

3.3.1.2 Sektorski požari

Enakomerna temperatura plinov, določena na podlagi fizikalnih parametrov,

ki upoštevajo gostoto požarne obremenitve in pogoje prezračevanja.

3.3.1.3 Lokalizirani požari

Kjer ni velikih možnosti za izbruh požara v celotnem sektorju;

Neenakomerna temperatura plinov kot funkcija časa;


Evrokod sist en 1991 1 2 3 del5
Evrokod SIST EN 1991-1-23. del

3.3.2 Točnejši požarni modeli

- enoconski

enakomerna časovno odvisna porazdelitev temperature v sektorju

- dvoconski

zgornja plast s časovno odvisno debelino in časovno odvisno

enakomerno temperaturo

spodnja plast s časovno odvisno enakomerno in nižjo temperaturo.

- hidrodinamični računski modeli

časovno in prostorsko odvisen razvoj temperature v sektorju.


Evrokod sist en 1991 1 2 4 del
Evrokod SIST EN 1991-1-24. del

4. del Mehanski vplivi za konstrukcijsko analizo

4.1 Splošno

- deformacije zaradi temperaturnih sprememb pri izpostavljenosti požaru

- sile in momenti zaradi vsiljenega in preprečenega raztezanja

- direktni in posredni vplivi

- izjeme


Evrokod sist en 1991 1 2 4 del1
Evrokod SIST EN 1991-1-24. del

 • 4.2 Sočasnost vplivov

 • 4.2.1 Vplivi pri projektiranju pri normalni temperaturi

 • Upoštevati, kot pri projektiranju pri normalni temperaturi, če je verjetno,

 • da bodo takšni delovali tudi v požarnih razmerah.

 • (2) Merodajne vrednosti spremenljivih vplivov za projektiranje ob upoštevanju

 • nezgodne situacije je treba privzeti skladno z EN 1990.

 • Zmanjševanja delujočih mehanskih obtežb zaradi izgorevanja naj se ne

 • upošteva.

 • Primeri, kjer se obtežba snega ne upošteva zaradi taljenja, se ocenijo

 • posamično.

 • (5) Vplivov, ki so posledica industrijskih procesov, ni potrebno upoštevati.


Evrokod sist en 1991 1 2 4 del2
Evrokod SIST EN 1991-1-24. del

 • 4.2.2 Dodatne obtežbe

 • Sočasnega pojava z ostalimi neodvisnimi nezgodnimi

 • vplivi ni treba upoštevati.

 • (2) V odvisnosti od obravnavanega nezgodnega stanja je v

 • nekaterih primerih treba upoštevati dodatne vplive, ki

 • nastopijo med izpostavljenostjo požaru, n. pr. trk zaradi

 • porušitve konstrukcijskih elementov ali težkih strojev.

 • (3) Za požarne stene se lahko zahteva, da so odporne

 • na vpliv horizontalne udarne obtežbe skladno z EN 1363-2.


Evrokod sist en 1991 1 2 4 del3
Evrokod SIST EN 1991-1-24. del

4.3 Pravila kombiniranja vplivov

4.3.1 Splošna pravila

(1) Za določitev merodajnih učinkov vplivov Efi,d,t med izpostavljenostjo

požaru je treba kombinirati mehanske vplive, dobljene skladno z EN 1990

»Osnove projektiranja konstrukcij« za primer nezgodnega projektnega

stanja.

(2) Kot merodajno vrednost spremenljivega vpliva Q1 se lahko privzame

navidezno-trajna vrednost 2,1Q1 ali, kot druga možnost,

pogosta vrednost1,1Q1


Evrokod sist en 1991 1 2 4 del4
Evrokod SIST EN 1991-1-24. del

4.3.2 Poenostavljena pravila

(1) Kjer posrednih vplivov požara ni potrebno izrecno upoštevati, lahko

določimo učinke vplivov z računsko analizo konstrukcije pri

kombiniranih vplivih, skladno z odstavkom 4.3.1 samo za čas t=0. Te

učinke vplivov Efi,d uporabimo kot konstantne v času trajanja požara.

(2) Nadaljnja poenostavitev: učinke vplivov (Efi,d,t)izpeljemo iz tistih, ki so

določeni za projektiranje pri normalni temperaturi:

Efi,d,t = Efi,d = fiEd


Efi,d,t = Efi,d = fiEd


Evrokod sist en 1991 1 2 4 del5
Evrokod SIST EN 1991-1-24. del

4.3.3 Nivo obtežbe

Če so tabelirani podatki določeni

za referenčni nivo obtežbe

Efi,d,t = fi,tRd


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek a
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek A

Dodatek A (informativno)

Parametrične krivulje temperatura-čas

(1) za požarne sektorje talne površine do 500m2 brez odprtin v stropu in z

maksimalno višino sektorja 4 m. Predpostavka: požarna obremenitev

sektorja v celoti zgori.

(2) če so gostote požarne obremenitve določene brez upoštevanja

sprememb obnašanja pri izgorevanju (dodatek E), je ta pristop omejen

na požarne sektorje s pretežno celuloznim tipom požarne obtežbe.


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek a1
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek A

Faza segrevanja:

g temperatura plinov v požarnem sektorju [°C]

t* = t [h]


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek a2
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek A

 • tčash

 • = [O/b]2 / (0,04/1160)2-

 • bz naslednjimi omejitvami: 100 b 2200J/m2s1/2K

 • gostota ločilnega obodakg/m3

 • Cspecifična toplota ločilnega obodaJ/kgK

 • toplotna prevodnost ločilnega obodaW/mK

 • O faktor odprtin: m1/2 ( 0,02 O  0,20 )

 • Avcelotna površina vertikalnih odprtin v vseh stenahm2

 • Hequteženo povprečje višin oken v vseh stenahm

 • Atcelotna površina oboda vključno z odprtinamim2


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek a3
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek A

Faza ohlajevanja:


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek b
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek B

Dodatek B(informativno)

Toplotni vplivi na zunanje elemente –

Poenostavljena računska metoda

B.1 Področje uporabe: določitev

- maksimalne temperature požarnega sektorja

- velikosti in temperature plamena, ki prehajaskozi odprtine

- sevalnih in konvekcijskih parametrov

Metoda temelji na predpostavki, da so posamezni parametri konstantni in

je veljavna samo za požarno obremenitev qf,d, večjo kot 200MJ/m2.


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek b1
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek B

B.2 Pogoji uporabe

- v odvisnosti od razporeditve in števila oken,

- lokacije žarišča požara

- velikost požarnega sektorja naj ne presega 70 m

dolžine, 18 m širine in 5 m višine.

- temperaturo plamena je treba upoštevati kot enakomerno

po širini in debelini plamena.


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek b2

1

45o

45o

135o

2

Oznake

1 Veter

2 Hoizontalni prečni prerez

Slika B.1 – Odklon ognja zaradi vetra

Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek B

B.3 Vplivi vetra

- v odvisnosti od načina prezračevanja

B.3.2 Odklon ognja zaradi vetra


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek b3
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek B

B.4 Značilnosti ognja in plamenov

B.4.1 Brez prisilnega vleka

vodoravni prečni prerez navpični prečni prerez navpični prečni prerez


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek b4
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek B

Odklon plamena zaradi balkona


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek b5
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek B

B.5 Skupni oblikovni faktor

prenos toplote s sevanjem iz odprtine


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek b6
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek B

Prenos toplote s sevanjem plamena:

Oblikovni faktor f,i za mejno ploskev,

ki z odprtine ni vidna, naj bo enak nič.


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek c

Os plamena

H

Lf

D

z

Slika C.1

Lh

Os plamena

r

H

D

Slika C.2

Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek C

Dodatek C (informativno)

Lokalizirani požari


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek e
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek E

Dodatek E(informativno)

Gostota požarne obtežbe

Projektna vrednost:

iz nacionalne klasifikacije požarne obtežbe glede na rabo

(naselitev) in/ali za posamezen projekt z raziskavo požarne obtežbeEvrokod sist en 1991 1 2 dodatek e2
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek E

Tabela E.2 – Faktorji ni


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek e3
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek E

Tabela E.3 – Neto kalorične vrednosti HuMJ/kg gorljivih materialov za

izračun požarne obtežbe


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek e4
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek E

E.2.5 Klasifikacija požarne obtežbe po rabi (naseljenosti)

Tabela E.4 Gostota požarne obtežbe qf,k MJ/m2 za različne rabe (naseljenosti)


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek f
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek F

Dodatek F(informativno)

Enakovreden čas izpostavljenosti požaru

Ta pristop lahko uporabimo, kadar projektiranje elementov temelji na

tabeliranih podatkih ali drugih poenostavljenih postopkih v povezavi s

standardno izpostavljenostjo požaru.

Metoda ni uporabna za sovprežne jeklene in betonske ali lesene konstrukcije.


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek g
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek G

Dodatek G (informativno)

Oblikovni faktor

Oblikovni faktor določa delež celotne sevane toplote, ki seva z dane sevalne

površine in doseže dano sprejemno ploskev. Njegova velikost je odvisna od

velikosti sevalne površine, razdalje od sevalne površine do sprejemne površine

in njune medsebojne orientacije.Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek g2
Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek G

Tabela G.1 Omejitve oblikovnega faktorja 


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek g3

a

X

b

P

a

2

1

3

4

= (1+2+3+4)

Oznake

a Sevalna površina

b Sprejemna površina

Slika G.3  Sprejemna površina, vzporedna z ravnino sevalne površine

Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek G


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek g4

a

X

b

P

a

X

1

2

= (1+2)

Oznake

a Sevalna površina

b Sprejemna površina

Slika G.4  Sprejemna površina, pravokotna na ravnino sevalne površine

Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek G


Evrokod sist en 1991 1 2 dodatek g5

S

P

W

X

2

h

1

Oznake

a Sevalna površina

b Sprejemna površina

Slika G.5  Sprejemna površina pod kotom glede na ravnino sevalne površine

Evrokod SIST EN 1991-1-2Dodatek G