Ansettelser
Download
1 / 12

ANSETTELSER - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ANSETTELSER!. Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene Hva regulerer ansettelse Tillitsvalgtes rettigheter Søkernes rettigheter. ANSETTELSER!. Gjennomgå kort avtaler, regler og lovverk som regulerer ansettelsesområdet i offentlig sektor Hva er de tillitsvalgtes oppgaver og rolle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANSETTELSER' - ghalib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ansettelser

ANSETTELSER!

Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene

Hva regulerer ansettelse

Tillitsvalgtes rettigheter

Søkernes rettigheter

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser1
ANSETTELSER!

 • Gjennomgå kort avtaler, regler og lovverk som regulerer ansettelsesområdet i offentlig sektor

 • Hva er de tillitsvalgtes oppgaver og rolle

 • Rettighetene til søkerne

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser2
ANSETTELSER!

 • Ansettelse reguleres både i lov og avtaler – men arbeidsgiver har en relativ stor styringsrett.

 • Arbeidsmiljøloven

 • Likestillingsloven

 • Lov om personvern

 • Forvaltningsloven

 • Offentlighetsloven

 • Kommuneloven

FO -Grunnkurs 2007


Endringene likebehandling i arbeidslivet ny 54a erstatter 55a
Endringene – likebehandling i arbeidslivet NY 54A erstatter 55A

 • Formålet er å skre likebehandling i arbeidslivet

 • Gjelder alle sider ved arbeidsforholdet;

 • Utlysning. Ansettelse, omplassering, forfremmelse

 • Opplæring og annen kompetanseutvikling

 • Lønns- og arbeidsvilkår

 • Opphør av ansettelsesforholdet

FO -Grunnkurs 2007


Forbud mot diskriminering forskjellbehandling
Forbud mot diskriminering/ erstatter 55Aforskjellbehandling

Direkte og indirekte forskjellbehandling;

 • Kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder

 • Unntak, positiv særbehandling, opplysningsplikt, bevisbyrde se §54 c til 54L

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser3
ANSETTELSER! erstatter 55A

 • Hovedtariffavtalen

 • Hovedavtalen

 • Personalreglement

 • Evt. Tilsettingsreglement

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser gangen
ANSETTELSER- gangen erstatter 55A

 • Utlysningstekst

 • Søkerliste

 • Utvidet søkerliste

 • Vurdering for intervju

 • Intervju

 • Utvelgelse

 • Innstilling

 • Tilsetting

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser4
ANSETTELSER! erstatter 55A

 • Utlysningsteksten bør inneholde:

 • Stilingsbeskrivelse

 • Stillingsbetegnelse

 • Stillingskode

 • Stillingsstørrelse

 • Opplysninger om prøvetid

 • Lønnsramme og kode

 • Arbeidstid

 • Pensjon

 • Søknadsfrist

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser5
ANSETTELSER! erstatter 55A

 • Arbeidsgiver ansetter, men tillitsvalgte har uttalerett i ansettelses-saker

 • Målet er å ansette den best kvalifiserte søker. Dette er et ulovfestet forvaltningsprinsipp (kvalifikasjonsprinsippet). Også tatt inn i HTA §2-2

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser6
ANSETTELSER! erstatter 55A

 • Tillitsvalgte skal vurdere og påse:

 • Teoretiske og praktiske kvalifikasjoner

 • Kjønnsfordeling – likestilling

 • Søkerne behandles likt – ikke blir utsatt for utilbørlig press eller blir stilt spørsmål som i henhold til lov/avtale ikke er tillatt

 • Skikkethet ( Skal kun vurderes av de tillitsvalgte som sitter i ansettelsesutvalg)

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser7
ANSETTELSER! erstatter 55A

 • Tillitsvalgte bør reagere når:

 • Kvalifikasjonskravene ikke følges

 • Det ikke tas hensyn til ansiennitet innen rimelig grense - forbigåelser

 • Ikke ivaretar søkere med fortrinnsrett

 • Brudd på likestillingsloven

 • Forskjellbehandling (AML §54A)

 • Saksbehandlingsfeil

FO -Grunnkurs 2007


Ansettelser8
ANSETTELSER! erstatter 55A

 • RETTIGHETENE TIL SØKER

 • Søker er part etter forvaltningsloven og har rett til å se utvidet søkerliste

 • De faktiske opplysninger arbeidsgiver har om søker

 • Ikke krav på å få vite vurderinger og lignende.

 • Kan påklage avgjørelse for enten sivilombudsmannen eller eventuelt. likestillingsombudet

 • Gir ikke søker stillingen selv om en får medhold, dersom tilsetting er gjort, men en kan få erstatning

 • Arbeidstakere som har forttrinnsrett etter aml- Arbeidstilsynet eller rettsforfølging

FO -Grunnkurs 2007