aek co ltd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ບໍລິສັດ ເອອີເຄ ຈໍາກັດ . AEK.Co.,LTD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ບໍລິສັດ ເອອີເຄ ຈໍາກັດ . AEK.Co.,LTD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ບໍລິສັດ ເອອີເຄ ຈໍາກັດ . AEK.Co.,LTD - PowerPoint PPT Presentation


  • 873 Views
  • Uploaded on

ບໍລິສັດ ເອອີເຄ ຈໍາກັດ . AEK.Co.,LTD. ແຜນການຕະຫລາດຂອງເອອີເຄ. ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາເປັນຫຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດກັບໂຄງການ icredit ງ່າຍໆ ພຽງ 200,000ກີບ ຄັ້ງດຽວຕະຫຼອດຊີວິດ ແລ້ວທ່ານສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດກັບໂຄງການເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບໂຕທ່ານເອງ. ເອກະສານຕິດຂັດ 1 ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ບໍລິສັດ ເອອີເຄ ຈໍາກັດ . AEK.Co.,LTD' - gervaise-odin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aek co ltd

ບໍລິສັດ ເອອີເຄ ຈໍາກັດ.AEK.Co.,LTD

slide2

ແຜນການຕະຫລາດຂອງເອອີເຄແຜນການຕະຫລາດຂອງເອອີເຄ

slide3
ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາເປັນຫຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດກັບໂຄງການ icreditງ່າຍໆ ພຽງ 200,000ກີບ ຄັ້ງດຽວຕະຫຼອດຊີວິດ ແລ້ວທ່ານສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດກັບໂຄງການເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບໂຕທ່ານເອງ.

ເອກະສານຕິດຂັດ

1 ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ

2 ສໍາເນົາປື້ມບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

slide4
ລາຍໄດ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດລາຍໄດ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ

1 ລາຍໄດ້ຈາກການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ

2 ລາຍໄດ້ສາຍງານ

3 ລາຍໄດ້ຈາກການຕື່ມມູນຄ່າໂທ

4 ລາງວັນທ່ອງທ່ຽວ

5 ກອງທຶນລົດ

slide5
1/ລາຍໄດ້ຈາກການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ1/ລາຍໄດ້ຈາກການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
  • ເມື່ອທ່ານແນະນຳເອງ (ຊັ້ນທີ1) ທ່ານຈະໄດ້ 50,000ກີບ/ລະຫັດ
  • ເມື່ອຜູ້ທີທ່ານແນະນໍາມາໄປແນະນຳຕໍ່ (ຊັ້ນທີ2) ທ່ານຈະໄດ້ 10,000ກີບ/ລະຫັດ

ທ່ານ

A

B

50,000

50,000

E

F

D

C

10,000

10,000

10,000

10,000

ການແນະນຳ ທ່ານສາມາດແນະນຳໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ

slide6

2/ ລາຍໄດ້ສາຍງານ

ການຄິດໄລ່ ລະບົບຈະແບ່ງເປັນສອງສາຍງານ ຊ້າຍແລະຂວາ.ເມື່ອມີລະຫັດ

ໃໝ່ເກີດຂື້ນທັງສອງສາຍງານລະບົບຈະຄໍານວນຈັບຄູ່ 25.000 ກີບ/ຄູ່

ທ່ານ

ທີມຊ້າຍ

ທີມຂວາ

A

B

= 25,000 ກີບ

E

F

D

C

= 50,000 ກີບ

H

I

G

J

= 50,000 ກີບ

30

30

ຈ່າຍສູງສຸດເຖີງ30ຄູ່/ມື້ ຫຼື 750.000ກີບ/ມື້

slide7
3/ ລາຍໄດ້ຈາກການຕື່ມມູນຄ່າໂທ

You

ລວມ 5%

ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່

1

ຈໍານວນຊັ້ນ

0,5%

2

0,5%

3

0,5%

4

0,5%

5

0,5%

6

0,5%

7

0,5%

8

0,5%

9

0,5%

10

0,5%

slide8
4/ ລາງວັນທ່ອງທ່ຽວ

ເມື່ອມີລະຫັດເກີດຂື້ນຢູ່ໃຕ້ສາຍງານຂອງທ່ານ ຊ້າຍແລະຂວາ ເຖີງ1.000 ລະຫັດຂື້ນໄປ (ພາຍໃນ1ປີ) ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບກອງທຶນທ່ອງທ່ຽວຟຣີກັບບໍລິສັດ.

slide9
5/ ກອງທຶນບ້ານແລະລົດ

ເງື່ອນໄຂທີຈະໄດ້ຮັບກອງທຶນລົດ ທ່ານຕ້ອງມີລະຫັດໃໝ່ເກີດຂື້ນທັງສອງສາຍງານ ຊ້າຍແລະຂວາ ເຖີງ10.000 ລະຫັດຂື້ນໄປ.

slide10
ທາງເລືອກໃນການຊື້ລະບົບຄັ້ງດຽວຕະຫຼອດຊີບທາງເລືອກໃນການຊື້ລະບົບຄັ້ງດຽວຕະຫຼອດຊີບ

1/ ລົງທຶນ200,000ກີບ/1ລະຫັດ

2/ ລົງທຶນ500,000ກີບ/3ລະຫັດ

1

1

2

3

ຮັບສູງສຸດມື້ລະ750,000ກີບ

ຮັບສູງສຸດມື້ລະ2,250,000ກີບ

slide11

ບໍລິສັດເອອີເຄ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ

ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດດ້ວຍກັນ

ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກທຸກໆທ່ານ

ກ້າວສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ທັນສະໄໝ... ໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງທ່ານເປັນຈິງ

www.aekit.net