ukeplan rosetten 2 klasse uke 11 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UKEPLAN ROSETTEN 2. KLASSE UKE 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
UKEPLAN ROSETTEN 2. KLASSE UKE 11

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

UKEPLAN ROSETTEN 2. KLASSE UKE 11 - PowerPoint PPT Presentation

gerodi
270 Views
Download Presentation

UKEPLAN ROSETTEN 2. KLASSE UKE 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UKEPLAN ROSETTEN 2. KLASSE UKE 11 Minner om at det er viktig at barna har gode klær til å være ute med og har minst et sett med ekstra skiftetøy liggende her! Forrige uke var det satt opp reinsdyrjakt på gården, men pga. mye vann på beite er vi nødt til å utsette det. Ukens tema: Rebus i skolegården Mål: Elevene får litt kunnskap om samer og samekultur Ukens tema: Lek og gøy i vann Mål: Elevene blir trygge i vann og blir kjent med svømmeteknikker. Ukens tema: Mat og engelsk Mål: Elevene kan navn på minst en grønnsak på engelsk.