Formarea statelor medievale româneşti - PowerPoint PPT Presentation

formarea statelor medievale rom ne ti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formarea statelor medievale româneşti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formarea statelor medievale româneşti

play fullscreen
1 / 19
Formarea statelor medievale româneşti
985 Views
Download Presentation
germaine
Download Presentation

Formarea statelor medievale româneşti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Formareastatelor medievale româneşti

 2. 1. Transilvania • - Izvorul istoric maghiar “Faptele ungurilor” atestă în secolul IX următoarele voievodate româneşti în Transilvania:

 3. - voievodatele conduse de voievozii Menumorut, Gelu şi Glad. • În secolele X-XIII, regii maghiari cuceresc Transilvania şi o organizează ca voievodat condusă de un voievod, supus al regelui Ungariei

 4. 2. Ţara Românească • Izvorul istoric maghiar “Diploma cavalerilor ioaniţi” din 1247 (secolul XIII) atestă între Munţii Carpaţi şi fluviul Dunărea formaţiunile politice:

 5. -voievodatele conduse de voievozii Litovoi şi Seneslau; - cnezatele conduse de cnezii Ioan şi Farcaş. Aceste voievodate şi cnezate erau supuse Regatului Ungariei

 6. FARCAŞ LITOVOI SENESLAU IOAN

 7. Pe la anul 1310, Basarab I, (1310-1352) unifică aceste formaţiuni politice şi întemeiază statul medieval Ţara Românească.

 8. Basarab I (1310-1352)

 9. FARCAŞ LITOVOI SENESLAU IOAN

 10. Ţara Românească

 11. - 1330 Basarab îl înfrange în bătălia de la Posada pe regele Ungariei , Carol Robert, şi obţine independenţa ţării.

 12. 3. Moldova . A fost întemeiată în trei etape: • 1350 - întemeierea unei mărci sub conducerea lui Dragoş vodă, ca vasal al regelui Ungariei.

 13. b) 1365 Bogdan-vodă obţine independenţa Moldovei faţă de Ungaria. c) 1390 Roman I Muşat întinde graniţele Moldovei până la Dunăre şi Marea Neagră.

 14. Moldova Ţara Românească

 15. 4. Instituţiile statului medieval românesc. • Domnia – două dinastii Basarabii (în Ţara Românească) şi Muşatinii (în Moldova). Statele medievale româneşti erau monarhii ereditare elective

 16. b) Sfatul Domnesc c) adunarea ţării d) armata şi biserica ortodoxă. În 1359 se înfiinţează mitropolia Ţării Româneşti şi în 1382, mitropolia Moldovei,