Pilen öppenvård - PowerPoint PPT Presentation

gerik
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pilen öppenvård PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pilen öppenvård

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Pilen öppenvård
134 Views
Download Presentation

Pilen öppenvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vad förväntas av dig? Det förväntas att du under behandlingstiden arbetar aktivt för att bibehålla eller öka din nykterhet och drogfrihet, samt följer din behandlingsplan där vi tillsammans satt upp mål och delmål som vi sedan kan utvärdera. Pilen öppenvård En del av BoSSE Eftervård och uppföljning Vi erbjuder även eftervård och uppföljning till dig som kommer från en vistelse på behandlingshem. För information är du välkommen att ringa oss: Titti och Eva 011-15 15 88, Birgith 011-15 25 31, Anders 011-15 77 03, Christina 011-15 15 84 Vi har öppet dagtid må – fre. Vår besöksadress: Pilgatan 5 B

  2. Vem är vi till för? Vi vänder oss till dig som har problem med alkohol-, narkotika- spelmissbruk eller annan typ av missbruk och är 25 år eller äldre, eller är anhörig till någon med dessa problem. Du är i behov av, och vill ha rådgivning eller behandling. Första kontakten Du kommer till oss för ett informationssamtal antingen på s.k. ”öppet intag” då du har kontaktat oss på eget initiativ och kan vara anonym, eller om du har kontakt med socialkontoret tillsammans med din socialsekreterare. Hur kan Pilen bidra till förändring? Vi erbjuder strukturerad behandling utifrån olika metoder i enskilda samtal eller grupp. Vi inleder alltid med 4-5 samtal där vi tillsammans kartlägger vilka problem du har inom olika livsområden och kommer överens om vilken typ av fortsatt stöd eller behandling som passar dig bäst. Våra arbetsmetoder Vi erbjuder enskilda samtal enligt CRA CRA = Social förstärkningsbehandling Grundtanken är att du lär dig nyktra och drogfria beteenden som är mer belönande än alkohol- och drogbeteende. ”Hur kan jag byta ut mitt alkohol- och drogbeteende mot något som fungerar bättre?” Individuellt anpassad samtalskontakt, vilket ofta innebär samtal 1-2 g/v under de tre första månaderna, därefter en glesare kontakt upp till ett år. Vi erbjuder enskilda samtal i återfalls-prevention, ÅP, för dig som kommit lite längre. Kontakt under 8-10 veckor. Gruppverksamhet Vid efterfrågan kan gruppverksamheter förekomma.