Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos
Download
1 / 16

Liikkuvat nuoret aikuiset - kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Liikkuvat nuoret aikuiset - kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos. Matti Kortteinen, Helsingin ylopisto. 1. Johdanto. Elämme parhaillaan uudenlaista, mitaltaan historiallista yhteiskunnallisen muutoksen kautta, jonka sisältö on vasta avautumassa sen tutkijoille.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liikkuvat nuoret aikuiset - kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos' - gerik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

Liikkuvat nuoret aikuiset - kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

Matti Kortteinen,

Helsingin ylopisto


1 johdanto
1. Johdanto

 • Elämme parhaillaan uudenlaista, mitaltaan historiallista yhteiskunnallisen muutoksen kautta, jonka sisältö on vasta avautumassa sen tutkijoille.

 • Yksi indikaattori muutoksen mitasta on se, että muuttoliike kaupunkiseutujen sisällä on vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin itsenäisyytemme aikana.


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Nuoret, opiskelija- ja perheellistymisikäiset aikuiset ovat liikkuvin osa väestöä.

 • Pääkaupunkiseudulla, 2000-luvun alussa, laskennallisesti joka neljäs päivähoitoikäinen muutti vuoden aikana.

 • Osana tätä prosessia (tai sen kautta) syntymässä on uudenlaisia rakenteita, jotka Euroopan näkökulmasta vaikuttavat tutuilta.


2 uusi kaupungistumisen aalto
2. Uusi kaupungistumisen aalto liikkuvin osa väestöä.

 • Kaupungistumisaste Suomessa on edelleen eurooppalaisittain vertaillen alhainen: noin 66% suomalaisista asui kaupungeissa 2000 –luvun alussa.

 • Jos noin 20 % suomalaisista muuttaa kaupunkeihin, kysymys on noin miljoonan ihmisen (eli väestön viidesosan) kaupungistumisesta.

 • Oikeastaan ainut olennainen, tulevaan kehitykseen liittyvä avoin kysymys koskee sitä, kuinka äkillisesti tämä tulee tapahtumaan ja minne muutto kohdentuu.


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Toistaiseksi näyttää siltä, että Helsingin seutu ei ole ainut (eikä edes suurin) voittaja vaan muutos hajautuu kansakunnan sisällä tavalla, josta ei vielä ole varmaa tietoa.

 • Muutos tapahtuu myös erilaisten, ns. luonnollisten demografisten muutosten kautta.

  • Nuoret, ns. hedelmällisyysikäiset aikuiset ovat keskittyneet kaupunkiseuduille, ja syntyvyys näillä alueilla on muuta maata korkeampaa. Kuolleisuusluvut heijastavat samaa kehitystä käänteisesti.


3 helsingin seudun metropolisoituminen
3. Helsingin seudun metropolisoituminen ole ainut (eikä edes suurin) voittaja vaan muutos hajautuu kansakunnan sisällä tavalla, josta ei vielä ole varmaa tietoa.

 • Muutosta vetää ennen muuta kaupunkien nopea kasvu.

 • Helsingin seudusta on 1990-luvun alun jälkeisen kehityksen myötä tullut eurooppalaisittain tärkeä informaatio- ja kommunikaatioteknologian kasvukeskus (Nokia).

 • Suomalaiset kaupungit (Helsinki, Tampere ja Turku) ovat huippunousijoita kun tarkastellaan työllisyyden, keskitulojen ja vähittäiskauppaan käytetyn rahamäärän kehitystä vertaillen jaksoja 1985-1994 ja 1994-2005.


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Yhtä jalkaa tämän taloudellisen nousun kanssa Helsingin seudun työssäkäyntialue on laajentunut ennen näkemättömän laajaksi.

 • Sako Musterd (2007): Euroopan suuret kaupunkiseudut alkavat tuottaa urbaaneja sivukeskuksia saavutettuaan n. 1,2 miljoonan väestömäärän

 • Rami Ratvion pro gradu –tutkielma: reunoille kehittyy reunoille sellaisia erityisiä elämäntapoja, joissa elämän kaikki keskeiset elämänalueet, asuminen, työ ja vapaa-aika, keskittyy reunalle (Hgin yo, Maantieteen laitos 2006).


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos


4 helsingin seudun sis inen alueellinen eriytyminen
4. Helsingin seudun sisäinen alueellinen eriytyminen suuren kaupungin reunoille on osa muusta Euroopasta tuttua rakenteellista muutosta, jota on totuttu kutsumaan metropolisoitumiseksi.

 • Osana tätä kehitystä sekä hyvä- että huono-osaiset alueet ovat alkaneet korostua ja erottua Helsingin seudun sisällä.


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Nuori, perheellistymisikäinen korkeakoulutettu väestö sijoittuu omille alueilleen, jotka pääkaupunkiseudulla painottuvat länteen, Helsingin ulkopuolelle ja kehyskuntiin.

 • Uusi taloudellinen nousu on merkinnyt varallisuuden kasvua, mikä on lisännyt kotitalouksien valinnanmahdollisuuksia.

 • Nuoret, hyvin koulutetut ja varakkaat perheet suunnistavat seudullisten markkinoiden sisällä kulttuurisesti tyypillisen pientaloihanteen pohjalta.


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Sosioekonominen huono-osaisuus on alkanut kasautua toisaalle.

 • Historiallisena lähtökohtana pääkaupunkiseudulla esiintyvä huono-osaisuus oli hajautunutta, sijaiten yksittäisissä erityisen ongelmallisissa vuokrataloissa tai kortteleissa (Vaattovaara 1998)

 • Sittemmin osa korkeista ja tiiviistä alueista on suhteellisesti köyhtynyt

  • Laman jälkeen syntyneet uudet työmarkkinat suosivat nuorta ja koulutettua väkeä


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Etumaiset ongelmat asuinympäristössä liittyvät erilaiseen sosiaaliseen epäjärjestykseen (ml. juoppouteen), ja koettuun turvattomuuteen.

 • Tällainen asuinympäristö näyttää tutkimusten mukaan laskevan tällaisilla alueilla asuvien hyvinvointia, erityisesti hyväosaisten keskuudessa.

 • Tällä on yhteys lapsiperheiden muuttohalukkuuteen.


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Tuorein ennuste pääkaupunkiseudun väestönkehityksestä vuoteen 2025 mennessä osoittaa muutoksen voimistuvan. Pääkaupunkiseudulle odotetaan 130.000 uutta asukasta, joista 100.000 on maahanmuuttajia.

 • Viidentoista vuoden kuluttua meillä on edessämme aivan erilainen pääkaupunkiseutu kuin nyt.


5 yhteenveto
5. Yhteenveto vuoteen 2025 mennessä osoittaa muutoksen voimistuvan. Pääkaupunkiseudulle odotetaan 130.000 uutta asukasta, joista 100.000 on maahanmuuttajia.

 • Jos alueelliseen ja sosiaaliseen eriytymiseen liittyvien muutosten kokonaisuutta tarkastelee eurooppalaisesta näkökulmasta, näyttää siltä, että sen tuloksena syntymässä oleva rakenne on keskisestä Euroopasta tuttu.

  • Vauras liikekeskus ja varakkaimpien asutus

  • Aikanaan työväestölle rakennetut asuinalueet, joihin nyt kasaantuu sosiaalisia ongelmia

  • Esikaupunkialueet laitamilla houkuttelevat uutta varallisuutta


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Suomalaisen sosiologian vanha mestari Erik Allardt on esittänyt, että monet keskeiset rakenteelliset muutokset ovat Suomessa tapahtuneet eurooppalaisittain vertaillen varsin myöhään, mutta tämän jälkeen äkillisesti.

 • Nyt kaupunkikehitys näyttäisi noudattavan samaa kaavaa.

 • Tämä luo uudenlaisia haasteita kaikille seudun toimijoille, sekä julkisille että yksityisille, ehkä myös kirkolle.


Liikkuvat nuoret aikuiset kaupunkiseutujen uusi rakenteellinen muutos

 • Eri seurakunnat päätyvät toimimaan kovin erilaisissa oloissa ja kohtaamaan yhtä aikaa hyvin erilaisia ongelmia.

 • (1) Toisaalla on entistä vaikeampaa ja syvempää inhimillistä hätää, ja tämä osin saa ilmenemismuotoja, joista ei ole aiempia kokemuksia.

 • (2) Toisaalla nousee ongelmaksi, miten tavoittaa henkisesti se kasvava, korkeasti koulutettu ja nuori väestönosa, jonka liikkuvuus on erityisen suurta.