Alti s gma kal te y net m anlayi i
Download
1 / 56

- PowerPoint PPT Presentation


 • 314 Views
 • Uploaded on

ALTI SİGMA KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞI. Arş. Gör. Yıldırım YILDIRIM İnönü Üniversitesi. Sigma tanımı;. Sigma, ana kütleye ilişkin olarak normal dağılımın standart sapmasını gösteren bir parametredir Sigma üründe ya da süreçte gerçeklesen varyansın göstergesidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gerik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Alti s gma kal te y net m anlayi i

ALTI SİGMA KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞI

Arş. Gör. Yıldırım YILDIRIM

İnönü Üniversitesi


Sigma tan m
Sigma tanımı;

 • Sigma, ana kütleye ilişkin olarak normal dağılımın standart sapmasını gösteren bir parametredir

 • Sigma üründe ya da süreçte gerçeklesen varyansın göstergesidir.

 • Sigma seviyesi arttıkta süreç daha düşük varyansta çıktılar verir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kelime anlamı olarak sigma, sürecin müşteri beklentilerini karşılayacak mükemmellikten ne kadar uzakta olduğunu gösteren istatistiksel bir terimdir.

 • Altı Sigmanın babası olarak tanımlanan Bill Smith 1989 yılında Motorola’da görev yaparken Altı Sigma’yı şöyle tanımlamıştır: “Ortak mantığın organize olması”.


Alti s gma kal te y net m anlayi i


Alt sigman n bug ne kadar yap lan baz tan mlar
Altı Sigmanın General Electric firmasının Altı Sigma tanımı ise şöyledir: Altı Sigma müşterilerimize dokunan her süreci, her ürün ve hizmeti mükemmele taşımaya odaklanan disiplinli bir metodolojidir.bugüne kadar yapılan bazı tanımları:

 • “Altı sigma, öncelikle değişkenlik, işlem süreleri ve yararlılık derecesi faktörlerine yönelik iyileştirmelere uygun, projeye dayanan, son derece sonuç odaklı, sistemli(sistematik) bir metodolojidir”.

 • “İstatistiksel bir ölçümdür. Ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin ne kadar iyi olduğu hakkında bilgi veren bir ölçüm tekniğidir”.

 • “Bir işletme ve yönetim stratejisidir. İşletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmasında önemli rol oynamaktadır”.

 • “Altı Sigma, bir işletmenin bütünsel olarak iyileştirilmesi ve yenilenmesi programının adıdır”.


Alt sigma tan mlar devam
Altı Sigma tanımları (devamı) General Electric firmasının Altı Sigma tanımı ise şöyledir: Altı Sigma müşterilerimize dokunan her süreci, her ürün ve hizmeti mükemmele taşımaya odaklanan disiplinli bir metodolojidir.

 • Firmaların tasarlama, planlama, kontrol ve denetim gibi iş faaliyetlerinde boşa harcanan kaynakları en az seviyeye indirerek müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayan bir süreçtir”

 • “Organizasyonun daha fazla müşteri tatmini, karlılık ve rekabetçi pozisyon için kültürel değişim gayretidir”.

 • “Altı Sigma, üretim sürecinde son zamanda ortaya çıkan hatalı ürünleri değil tüm süreç içindeki bütün hataları dikkate alan bir anlayışı açıklamaktadır. Bir şirket içerisindeki yapılan her işlemde üretimden sipariş almaya kadar daha az hata yapılması için rehberlik etmektedir”.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Öz olarak; General Electric firmasının Altı Sigma tanımı ise şöyledir: Altı Sigma müşterilerimize dokunan her süreci, her ürün ve hizmeti mükemmele taşımaya odaklanan disiplinli bir metodolojidir.

  “Altı Sigma müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında mükemmel (-e yakın) performans hedefidir”.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kalite, ihtiyaçları karşılama olarak tanımlanabilir. Bir ürünün kalitesinden bahsederken, onun ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiği ve fiyatının ne olduğu önemlidir.

 • Müşterinin üründen ne beklediği, hangi özellikleri ile ilgilendiği ve ne kadar ödeme yapmaya razı olduğu konuları üzerinde yoğunlaşır.


Alti s gma kal te y net m anlayi i


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Altı Sigma stratejisinde ilk adım, alışılmış düşünce şeklinden çıkartacak sorular sorulması ile atılır. Olağan gibi kabul edilen konuları gözden geçirmemize ve yeni bir yön edinmemize faydalı olur. Altı Sigma şirkette kötü alışkanlıkların ve bürokrasinin azaltılmasını sağlar. Operasyonun içinde olan ve müşteriye en yakın olan kişiler, müşteri beklentilerini karşılamak için motive olmuş bir şekilde çalışırlar.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Altı Sigma metodunun içerdiği zor sorular bizleri, rakamlar ile ölçülebilir cevaplar vermeye mecbur ettiği için, şirket içerisinde kültür değişimi de başlar ve hızlanır. Ve Altı Sigma sayesinde şirketler bir ürün veya hizmet üretimindeki her türlü süreçlerini, rakamlarını ve adımlarını gözden geçirmeye başlarlar.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Altı Sigma sistematik bir soru sorma sürecidir. Bu süreçte elle tutulur ve ölçülebilir cevaplar aranmakta, bu cevaplar ile de karlı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Çünkü ölçülemeyen bir şey değiştirilemez. Altı Sigma’nın ana itici gücü istatistiksel araç ve yöntemlerin disiplinli ve kolay anlaşılır bir metot içinde, işlevsel şekilde uygulanmasıdır


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Altı sigma yaklaşımı, ölçüm aracı olarak; ünite başına hata sayısını (Defects per unit (DPU)'yu kullanır. Bir prosesin veya ürünün kalitesini ölçmek için kullanılan ünite başına hata sayısı, Altı Sigma için iyi bir araç olarak belirtilebilir. Ürün ve proseste meydana gelen hatalar, maliyet ve zaman arasında bağlantı kurar. Sigma değeri hataların ne sıklıkta meydana geldiğini gösterir.


Alt sigman n kan tlanm yararlar
Altı Sigmanın kanıtlanmış yararları: başına hata sayısını (Defects per unit (DPU)'yu kullanır. Bir prosesin veya ürünün kalitesini ölçmek için kullanılan ünite başına hata sayısı, Altı Sigma için iyi bir araç olarak belirtilebilir. Ürün ve proseste meydana gelen hatalar, maliyet ve zaman arasında bağlantı kurar. Sigma değeri hataların ne sıklıkta meydana geldiğini gösterir.

 • Sürdürülebilir başarı

 • Herkes için ortak bir performans amacı oluşturması

 • Müşteriye sunulan değeri arttırması

 • Gelişim hızını arttırması

 • Öğrenmeye önem vermesi

 • Hata oranında ve maliyetlerde azalma sağlaması

 • Olumlu kültürel değişim yaratması

 • Üretkenlikte ve pazar payında artış yaratması

 • Stratejik değişimi gerçekleştirmesi

 • Müşteri ilişkileri ve firma itibarını arttırması


Alt sigman n tarihsel ge mi i
Altı Sigmanın Tarihsel Geçmişi başına hata sayısını (Defects per unit (DPU)'yu kullanır. Bir prosesin veya ürünün kalitesini ölçmek için kullanılan ünite başına hata sayısı, Altı Sigma için iyi bir araç olarak belirtilebilir. Ürün ve proseste meydana gelen hatalar, maliyet ve zaman arasında bağlantı kurar. Sigma değeri hataların ne sıklıkta meydana geldiğini gösterir.

 • Altı Sigma son zamanlarda ortaya çıkmış bir trend değildir. 1980’lerde Motorola Inc. ve Robert W. Galvin Altı Sigma konseptinin liderliğini yapmışlardır.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Motorola pager ve hücresel telefonlarının kalitelerinin artması ve gelişmesi umuduyla Altı Sigma tekniklerini iç eğitimlerinde kullanmaya başlamıştır. 1981’de Motorola’nın en üst 10 amacından birisi de 1986’dan önce kaliteyi 10 kat geliştirmekti. Bu amaç için, Motorola’nın ülke mobil ürünleri sektöründen Bill Smith, ilk olarak şirket için yapılması gereken anahtar unsuru tanımladı: “yaygın kusur azaltma-ünite başına hata sayısı”. Bu yöntem Motorola’nın bütün iş sektörlerinde üniform olarak kusurları ölçmesini sağladı.


Alti s gma kal te y net m anlayi i


Alti s gma kal te y net m anlayi i


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Birçok insan, para kazanmak için para harcamak gerektiğini düşünmektedir. Altı Sigma dünyasında, bu söz gerçeği yansıtır; Altı Sigma metodunu kullanarak, para kazanmak için para gerekir.

 • Eğitime yatırım yapmadan, organizasyonel bir alt yapı oluşturulmadan, kültür yenilemesi olmadan, sadece Altı Sigmayı kullanarak, önemli bir parasal kazanç ve satışları artırma gerçekleşemez.


Firmalar ve 6sigmay uygulad klar y llar
Firmalar ve 6Sigmayı Uyguladıkları Yıllar gerektiğini düşünmektedir. Altı Sigma dünyasında, bu söz gerçeği yansıtır; Altı Sigma metodunu kullanarak, para kazanmak için para gerekir.


Alt sigman n firmalar taraf ndan uygulanma nedenleri
Altı Sigmanın firmalar tarafından uygulanma nedenleri: gerektiğini düşünmektedir. Altı Sigma dünyasında, bu söz gerçeği yansıtır; Altı Sigma metodunu kullanarak, para kazanmak için para gerekir.

 • 1. Müşteri beklentilerini karşılayabilmek için sürekli iyileştirmeye ve yeniliklere ağırlık vermek gerekmektedir ve bu da Altı Sigma ile sağlanabilmektedir.

 • 2. Ürünlerdeki ve üretim sistemlerindeki teknolojik değişimlere en hızlı şekilde uyarlanabilecek yaklaşımları Altı Sigma ile uygulayabilmek mümkündür.

 • 3. Altı Sigma değişen ve küreselleşen koşullara uyabilmek için sürekli yeniliklerle sürekli basarı sağlayabilmektedir.


Alt sigman n firmalar taraf ndan uygulanma nedenleri1
Altı Sigmanın firmalar tarafından uygulanma nedenleri: gerektiğini düşünmektedir. Altı Sigma dünyasında, bu söz gerçeği yansıtır; Altı Sigma metodunu kullanarak, para kazanmak için para gerekir.

 • 4. İsletmede çalışan herkes için müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak urun ve hizmet sağlayabilme hedefini gerçekleştirmeye imkân verir.

 • 5. Altı Sigma yeni fikirlerin üretilmesini ve paylaşımın gerçekleştirmeyi ve hızlandırmayı sağlayabilmektedir.

 • 6. Şirket süreçlerini ve tüm isletme sistemini daha iyi anlayabilecek ve değerlendirebilecek stratejik değişimleri kolaylaştırabilmektedir. Altı Sigma’nın temel amaçları, süreçlerin değişkenliğini azaltmak ve süreçleri belli bir hedef ortalamasında birleştirmektir.


Alt sigma s reci
Altı Sigma süreci: gerektiğini düşünmektedir. Altı Sigma dünyasında, bu söz gerçeği yansıtır; Altı Sigma metodunu kullanarak, para kazanmak için para gerekir.

Kabul edilebilen üç devre Altı Sigma süreci bulunmaktadır.

 • İlk oluşturulan Altı Sigma 8 yıllık bir süre içinde (1987-1994) kusurlardaki azaltmayı odak noktası olarak ele almıştır. İlk devre Altı sigma yaklaşımında Motorola en iyi örneği oluşturmaktadır.

 • İkinci devre Altı sigma kısa süre için 1994 ile 2000 yılları arasında uygulanarak maliyeti azaltma amacına odaklanmıştır. General Electric, DuPont ve Honeywell firmaları başarılı ikinci devre Altı sigma uygulayıcısı firmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Üçüncü devre Altı sigmanın odak noktasını müşteri değerini yaratmak oluşturmaktadır. Posco, Samsung gibi birçok firma ise bu grupta yer almaktadır


Alt sigma ve m teri odakl y netim
Altı Sigma ve Müşteri Odaklı Yönetim gerektiğini düşünmektedir. Altı Sigma dünyasında, bu söz gerçeği yansıtır; Altı Sigma metodunu kullanarak, para kazanmak için para gerekir.

 • Müşteri odaklı Altı Sigma terim olarak mevcut Altı Sigma çerçevesi içerisinde “müşterinin sesinin” daha fazla vurgulanmasını, bugün ve gelecekteki müşteri ihtiyaç ve isteklerinin daha net belirlenmesini ifade eder. Bu anlamda müşteri inceleme basamağı çok önemlidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Müşteri odaklı 6 Sigma müşteri memnuniyetini ve hissedarların değerlerini süreç varyansını düşürerek yükseltmeyi amaçlayan bir araçtır.

 • Müşteri odaklı 6 Sigma müşteri isteklerini onların bakış açısından algılayan ve beklentilerini ürün ya da süreçlerde iyileştirmeler yaparak karşılamaya çalışan bir yaklaşımdır


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Müşteri odaklı Altı Sigmanın amacı; müşterilerin beklentisi olan fiyat, zamanında teslimat, güvenilirlik, kalite gibi performans kriterlerinde 6 sigma seviyelerine ulaşmak için yine müşterilere odaklanmaktır. En büyük hedef ise müşteriyi ilgilendiren her sürecin Altı Sigma metodolojisi ile sürekli olarak iyileştirilmesidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

Müşteri Odaklı Altı Sigma’nın temelinde 5 ana nokta bulunmaktadır.

Bunlar;

 • 1. Müşteriye odaklanmak

 • 2. Liderlik

 • 3. Metodoloji ve araçlar

 • 4. İnsan

 • 5. Proje odaklılık


Alt sigma lkeleri
Altı Sigma İlkeleri: bulunmaktadır.

 • Gerçek Müşteri Odaklı Olmak

  Altı Sigma’da müşteri odağı ilk önceliğe sahiptir. Altı Sigma’da performans ölçümü müşteri ile başlar. Altı Sigma iyileştirmeleri müşteri tatmini ve değeri üzerindeki etkileri ile tanımlanır


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Verilere Dayalı Yönetime Sahip Olmak bulunmaktadır.

  Altı Sigma uygulamalarının ilk basamağı iş performansını tahmin etmek için gerekli anahtar ölçütlerin belirlenmesidir. Bu ölçütler daha sonra kritik değişkenleri anlamak ve sonuçları optimize etmek için kullanılır. Daha açık bir ifade ile Altı Sigma verilere dayalı karar ve çözümleri desteklemek için yöneticilerin iki temel soruyu cevaplamasına yardımcı olur.

  1. Hangi veri ve bilgilere gerçekten ihtiyaç var?

  2. Bu veri/bilgileri en fazla yarar sağlayacak şekilde nasıl kullanabilirim?


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Proses Odaklı Olmak bulunmaktadır.

  Altı Sigma’da süreç faaliyetin olduğu yerdir. İster şirket yönetimi isterse ürün ve hizmet tasarımı, performans ölçümü, etkinliğin arttırılması ya da müşteri tatminin iyileştirilmesi olsun tüm alanlarda basarının anahtarı proseslerdir. Altı Sigma uygulamalarında bu güne kadar sağlanan büyük kazançlar, proseslerin müşteriye değer sağlamak için kullanımı ile gerçekleştirilmiştir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Proaktif Yönetime Sahip Olmak bulunmaktadır.

  “Proaktif” kavramı çoğunlukla “reaktif” kavramının tersi olarak düşünülür ve olaylardan önce harekete geçme anlamı taşır. Gerçek dünyada ise proaktif yönetim basarı için kritik is alışkanlıkları ile ilgilidir; iddialı hedefler oluşturmak, bunları sık sık gözden geçirmek, açık politikalar geliştirmek, problemlerin önlenmesine odaklanmak, kör bir şekilde isleri nasıl yaptığımız savunmak yerine, isleri niçin böyle yaptığımızı sorgulamaktır.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Sınırsız İşbirliği İçerisinde Olmak bulunmaktadır.

  Sınırsızlık iş başarısı için Jack Welch’in deyişlerinden birisidir. Şirketin tedarikçileri, müşterileriyle ve şirket çalışanlarının da birbirleriyle kuracakları işbirliğinin getireceği fırsatlar büyüktür. Altı Sigma insanların büyük resimdeki yerlerini görmelerini ve faaliyetler arasındaki ilişkileri anlamalarını sağlayarak iş birliği fırsatlarını arttırır. Altı Sigma’daki sınırsız işbirliği karşılıksız fedakârlık anlamında değildir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kusursuzu İstemek, Başarısızlığa Tolerans Göstermek bulunmaktadır.

  Kusursuzu isterken başarısızlığa nasıl tolerans gösterilebilir? Fakat bir takım riskler içeren fikir ve yaklaşımları uygulamaya koymaksızın bir şeyler elde etmek ve bir yerlere ulaşmak mümkün değildir. Eğer insanlar alacakları karaların ya da yapacakları uygulamaların sonuçlarından korkarlarsa daha iyi hizmet, daha düşük maliyet, daha yüksek kalite vb.lerine ulaşmayı denemezler.


Alt sigma uygulamalar n n ba ar s n etkileyen fakt rler
Altı Sigma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler:

 • Yönetimin Katılımı ve Desteği:

  Örgütün en üst düzeyinde yer alan insanlar Altı Sigma uygulamalarını teşvik etmelidir. Üst düzey yöneticiler Altı Sigma süreç yönetim sisteminin kurulmasına ve yönetimine aktif bir şekilde katılmalıdır. Ayrıca, kendileri de bu projeleri geliştirmelidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kültürel Değişim: Faktörler:

  Altı Sigma uygulanması nedeniyle kültürel değişim ve meydan okumalarla karşılaşan insanlar ilk önce değişimi anlamak zorundadır. Bu değişimin çalışanlar tarafından algılanabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için açık bir iletişim planı ve kanallarına sahip olmak, çalışanları direnci kırmaya özendirmek, kıdemli yöneticileri, işgörenleri ve yöneticileri eğitmek gereklidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • İletişim: Faktörler:

  Kiminle ve ne sıklıkta iletişim kurulması gerektiğini tanımlayabilen bir iletişim programı kurmak önemlidir. Bu tür bir iletişim programı örgütlere isletme stratejisini müşteri, gereksinimlerini ve çalışma takımını konuşlandırmada yardımcı olabilir. Altı Sigma projeleri uygulandıktan sonra, sonuçları yayınlamak en iyisidir. Fakat bunlar yalnızca basarı hikâyeleri ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda başarısızlıkları da kapsamalı ve bildirmelidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Örgütsel Altyapı: Faktörler:

  Herhangi bir örgütte üst yönetimin yanı sıra Altı Sigma’yı uygulamada ve geliştirmede etkin bir örgütsel alt yapının desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Altı Sigma’yı uygulayan bir şirkette çalışan işgörenler genellikle iyi eğitim almış, ciddi bir istatistiksel eğitimden geçirilmiş ve Altı Sigma projelerini tanımlamada yürütmede ve yönetmede takımlara liderlik yapmış kişilerdir. Altı Sigma girişimi personel desteği, üst yönetim desteği, zaman, enerji ve maliyet gerektirdiğinden, örgütün zamanlaması ve hazır olması önemlidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Eğitim: Faktörler:

  Eğitimli ve öğretim insanlara Altı Sigma’nın temellerini, araçlarını ve tekniklerini anlamada daha açık bir fikir vermektedir. Öğretim yöneticilerin ve isgörenlerin karmaşık Altı Sigma tekniklerini benimsemesini ve etkin bir şekilde uygulamasını sağlayan iletişim tekniklerinin parçasıdır. İşgörenleri Altı Sigma dünyasına göndermeden önce, mümkün olduğunca erken bir şekilde Altı Sigma'nın niçini ve nasılı hakkında bilgi vermek ve eğitim aracılığıyla insanlara refah düzeylerini iyileştirme fırsatı sağlamak önemlidir.


Alt sigma ve toplam kalite y netimi
Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi Faktörler:

 • Kalite yönetim ilkeleriyle, kalite geliştirme yöntemlerinin benimsenerek tüm firma düzeyinde uygulanmasına Toplam Kalite Yönetimi denilmektedir.

 • Günümüzde maliyetleri düşürücü ve müşteriyi tatmin edici özellikleri TKY’yi her türlü firma için bir yaşam koşulu durumuna getirmiştir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Altı Sigma ise, Toplam Kalite Yönetiminin önemli odak noktalarından biri olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılan bir yöntem, bir metodolojidir. Hedefi hata oranlarını milyonda 3,4 seviyesine düşürmektir.

 • Altı Sigma araçları neler yapılması gerektiğinden çok nasıl yapılacağının yöntemlerini sunar.


Alti s gma kal te y net m anlayi i


Toplam kalite y netiminin unsurlar
Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları kalite sistemlerine alternatif değil, onları bütünleyen, destekleyen ve birlikte yürütülecek bir metodolojidir.

 • Üst yönetimin liderliği

 • Müşteri odaklılık

 • Firma çalışanlarının eğitimi

 • Takım çalışması

 • Veriler ve istatistikî yöntemlerle çalışma

 • İnsana saygı ve katılımcı yönetim

 • Tedarikçi yönetimi

 • İşletme içinde müşteri-satıcı ilişkisi anlayışının kurulması

 • Kaizen (sürekli geliştirme) sürecinin benimsenerek uygulanması


Alt sigma organizasyonunda roller
Altı Sigma Organizasyonunda Roller kalite sistemlerine alternatif değil, onları bütünleyen, destekleyen ve birlikte yürütülecek bir metodolojidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Eğer üst yönetim Altı Sigma hakkında bilgi edinmek için zaman harcamaz, bu iş için en nitelikli personeli görevlendirmez ve ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamazsa Kara Kuşakların başarı şansı olmayacaktır.

 • Altı Sigma projelerinin üst yönetimden etkili bir lider tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Bu tür bir liderlik, işletme içerisinde Altı Sigma Metoduna verilen önemin gösterilmesi ve çalışmaların kolaylaştırılması açısından önemli bir noktadır.

 • Kalite Şampiyonu, iyileştirme projelerini Üst Kalite Konseyi adına gözlemleyen kişi/kişilerdir. Bunlar projeleri saptayan kıdemli yöneticilerdir. Bu kıdemli yönetim liderleri Altı Sigma çalışmalarının başarısından sorumludur. Projeleri onaylarlar, onlara kaynak sağlar ve aksaklıkları çözümlerler.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Altı Sigma konusunda her türlü teknik bilgiye en üst düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

 • Altı Sigma projelerinde iyileştirme ekibinin lideridirler. Bu kişiler ekiplere öncülük ederler ve proje sonuçlarını Şampiyon’a raporlarlar. Altı Sigma’da başarı için kritik role sahip olan Kara Kuşak’tır.

 • İyileştirme takımı üyelerine verilen addır. İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personelden oluşur. Yeşil Kuşakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede bilmeleri ve bilgisayar yazılımları yardımı ile analizleri çok rahat yapabilecek yeterlilikte olmaları gerekmektedir.


Alt sigma metodolojisi
Altı Sigma Metodolojisi: düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

TÖADD Metodolojisi

 • Tanımla: Projenin hedefini ve iç/dış müşteri göstergelerini belirle.

 • Ölç: Ölç ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tespit et.

 • Analiz: Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için süreci analiz et.

 • Dizayn: Müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde süreci tasarla.

 • Doğrula. Dizaynın müşteri beklentilerini karşılayıp karşılamadığını doğrula


Alti s gma kal te y net m anlayi i

TÖADD ne zaman kullanılır? düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

 • Firmada mevcut olmayan yeni bir süreç ya da ürüne ihtiyaç duyulduğunda

 • Mevcut bir ürün ya da süreç optimize edilmesine karşın (TÖAİK ile ya da başka şekilde) halen müşteri beklentilerini 6 sigma seviyesinde karşılamıyorsa.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

TÖAİK Metodolojisi düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

 • Altı Sigma TÖAİK (Tanımla, Ölç, Analiz et, İyileştir, Kontrol) metodolojisi problem çözümü ve ürün/süreç iyileştirme için bir yol haritası olarak görülebilir. Çoğu firma Altı Sigma’yı uygulamaya TÖAİK metodu ile başlar ve organizasyonel kültür ve tecrübe seviyesi uygun hale geldikten sonra Altı Sigma Tasarımını devreye alır.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

TÖAİK ne zaman kullanılır? düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

 • TÖAİK metodolojisi, firmada mevcut olan ancak müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamayan bir ürün ya da süreç söz konusu olduğunda kullanılmalıdır.

 • Temel olarak PUKÖ modelinden büyük bir farklılık göstermeyen TÖAIK modelinde sadece ölçme ve iyileştirme süreçleri özel olarak vurgulanmış ve bu süreçler ayrı birer asama olarak ifade edilmiştir


T a k ve t add nin benzerlikleri ve farklar
TÖAİK ve TÖADD’nin düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir. benzerlikleri ve farkları

Her iki metodoloji de:

 • 6 sigma metodolojileridir ve milyonda 3,4 kusur oranına ulaşmayı hedefler.

 • Veriye dayalı çözüm yaklaşımlarıdır. Sezgisel yaklaşımların 6 sigmada yeri yoktur.

 • Yeşil, siyah ve uzman siyah kuşaklar tarafından uygulanır.

 • İşletmelerin karlılıklarını ve kalite seviyelerini artırmalarını hedefler.

 • Organizasyonel olarak aynı yapıya sahiptirler. Şampiyon ve süreç sahibi vardır.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

• MOTOROLA, düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

• FORD,

• CİTİBANK,

• QUANTUM,

• PİRELLİ,

• FİAT,

• NOKİA,

• VOLVO,

• JAGSHELL,

• KODAK,

• SONY,

• HYUNDAİ,

• ERİCSSON,

• SAMSUNG,UAR,

• TOSHİBA.

 • ÇİMTAŞ,

 • TEBA,

 • BOS,

 • EGO,

 • VİTRA,

 • BSH-PROFİLO,

 • KORDSA,

 • VESTEL,

 • FIRAT PLASTİK,

 • ARÇELİK,

 • SASA,

 • BORUSAN,

 • FORD OTOSAN,

 • TEI,

 • DOW CHEMICAL,

 • KALEKİM,

 • BOSCH.


5 n 1 k
5 N 1 K düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

1. Neden Altı Sigma?

 • Altı Sigma, müşteri tatmini amacıyla uygulanır.

  2. Kim yapar?

 • Yukarıdan aşağıya doğru yapılandırılmış bir hiyerarşi içinde, eğitilmiş personel yapar.

  3. Nedir?

 • Değişkenliği ortadan kaldırmak için verileri kullanan istatistiksel bir düşüncedir.


5 n 1 k1
5 N 1 K düzeyde sahip uzmanlardır. Bu kişiler aynı zamanda niceliksel ustalıkları, öğretme ve liderlik yetenekleriyle işletme içerisinde tam zamanlı olarak çalışan Altı Sigma Metodu öğretmenleridir.

4. Nerede uygulanır?

 • ‘Tanımla - Ölç - Analiz Et - İyileştir - Kontrol Et’ çerçevesi içinde uygulanır.

  5. Nasıl Yapılır?

 • Enformasyon analizleri için yazılım paketleri kullanılarak yapılır.

  6. Ne zaman yapılır?

 • Projeler ile desteklenen cabalar ile yapılır.