1 / 11

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Tiyatro Topluluğu Beyza Dönmez Topluluk Başkanı. Topluluğumuzun Amaçları.

gerek
Download Presentation

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tiyatro Topluluğu Beyza Dönmez Topluluk Başkanı

 2. Topluluğumuzun Amaçları • Öğrencilerimizin toplumsal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda gelişmelerine yardım etmek, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak • Günümüzde televizyonun egemen olduğu bir dünyada tiyatro kültürünü benimseyip yaşatmak • Tiyatro platformunu takip eden ve bu platforma kendi yorumunu getirmeyi, tiyatroyu kendi bakış açısıyla izleyicisine sevdirmeyi, anlatmayı ve tiyatronun hem bir sanat dalı hem de hayata karşı bir duruş olduğunu göstermek • Tüm birimlerin katılımıyla bilinçli sanat izleyicilerini yetiştirmek, insan ilişkilerinde girişken, kendini ifade edebilen bireyler oluşturabilmek,

 3. Tiyatronun çok bilinen, kabul görmüş ya da klasik eserlerini incelemek ve bu eserleri uygulamak, • Vücut dilini keşfedip, diksiyon ve artikülasyon çalışmalarıyla doğru iletişim kurma yöntemlerini geliştirebilmek, • Günün yorgunluğundan ve stresinden tiyatro tekniklerinden yararlanarak uzaklaşmak, bu çalışmaları yaparken eğlenmek, eğlendirmek, düşündürmek ve irdelemek, • Tiyatro kültürün gelişmesi ve kalkınması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek • Çeşitli toplantılar, seminerler, paneller ve söyleşiler düzenlemek

 4. Topluluğumuzun Etkinlik Alanları • Eğitim çalışmaları yapmak • Konferans ve söyleşiler düzenlemek • Oyun projeleri çalışmak • Müzikaller , oyunlar, sergiler ve gezilere katılmak, • Turne gerçekleştirmek • Bültenler hazırlamak • Diğer üniversitelerin tiyatro topluluklarıyla paylaşımda bulunmak

 5. Yaptığımız Etkinlikler • 2013 Yılı Etkinlikleri Kapsamında TUZLA UNIFESTE Katıldık

 6. Tuzla Belediyesi Sponsorluğunda 7 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen TUZLA UNIFEST üniversitemizin öğrencilerinin keyifli vakit geçirmelerine vesile oldu. • 3-4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen UNIFEST’te stant kurularak 3 gün boyunca üniversitemizin tanıtımı yapıldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi duyduğu standımız en başarılı stant seçildi

 7. Medeniyet Öğrencileri Boğaz Turunda Bir Araya Geldi • Tiyatro Topluluğu olarak Müzik Dinletisi ile Boğaz Turu gezisine renk kattık.

 8. Yapacağımız Etkinlikler • Mayıs ayında «Beyaz Cehennem» adlı oyun Üniversitemizde sahneye konulacak.

 9. İMÜ Tiyatro Topluluğu olarak komedi türünde sürpriz bir oyunu sahneye koyacağız.

 10. Anneler Günü’nde, Tarihi Darülaceze Ziyareti gerçekleştireceğiz. • Etkinlik dahilinde «gül takdimi» yapılacaktır.

 11. DİLEK VE TEMENNİLER • Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamit OKUR’a, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Necip Fazıl MENDEŞ’e ve akademik danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Rüstem MÜRSELOĞLU’na yardımlarından ve desteklerinden ötürü sonsuz teşekkür ederiz. • Hedeflediğimiz etkinliklerle ve arkadaşlarımızın katılımıyla Üniversitemizi kültürel ve sanatsal alanlarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Saygılarımla arz ederim.

More Related