slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије. КО СМО МИ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије' - gerek


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

slide2
КО СМО МИ?
 • „Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије”је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области јавних набавки. Циљеви Удружења су промовисање развоја и унапређење професије, знања, искуства, вештина и добре праксе, као и цивилног и струковног утицаја у области јавних набавки.
slide3
ЗАШТО ПОСТОЈИМО?
 • НАША ВИЗИЈА
 • Наша визија, којој смо посвећени и око које се окупљамо, чинећи Удружење, јесте систем јавних набавки заснован на задовољавању јавних и општих потреба и интереса у Републици Србији, који је међународно признат као пример добре праксе на највишем нивоу и као пример најбољих професионалних стандарда, поштеног и часног обављања посла.
slide4
ЗАШТО ПОСТОЈИМО?
 • НАША МИСИЈА
 • У том смислу, као своју основну мисију видимо посвећеност и рад на унапређењу система јавних набавки у Републици Србији до нивоа глобално признатих стандарда и најбољих пракси професионалног рада.
slide5
НАШИ ЗАДАЦИ
 • непрестано образовање и усавршавање у области јавних набавки
 • развој и ширење знања из области јавних набавки,
 • обезбеђење признања и значаја професије у јавним набавкама,
 • развој и примена професионалних и етичких стандарда,
slide6
НАШИ ЗАДАЦИ
 • сарадња са организацијама и асоцијацијама грађанског друштва која деле сличне вредности,
 • утицај и учешће у припреми прописа и правила, сарадњу и дијалог са државним органима, институцијама и другим јавним телима која су од значаја за развој система јавних набавки и професионалних стандарда у Републици Србији, као и кроз грађански и медијски утицај.
slide7
ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА
 • Члан 3. Статута УПЈН
 • Због остваривања својих циљева Удружење нарочито:
 • 1) ради на подизању свести у погледу значаја јачања професионализма, етичких стандарда и антикорупционих правила у области јавних набавки;
 • 2) промовише интегритет струке и залаже се за унапређење професије у области јавних набавки;
 • 3) израђује едукативне програме из области јавних набавки;
 • 4) ради на стандардизацији праксе у јавним набавкама и бризи о поштовању професионалних и етичких стандарда.
slide8
ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА
 • 5) издаје и обезбеђује доступност књига и других публикације из области јавних набавки;
 • 6) промовише најбоље праксе у области јавних набавки;
 • 7) сарађује са појединцима, организацијама и удружењима, у земљи и иностранству у области јавних набавки;
 • 8) сарађује са високошколским институцијама, регулаторним телима, државним органима и цивилним друштвом ради остварења својих циљева;
 • 9) сарађује са пословним сектором у циљу унапређења праксе у области набавки;
 • 10) организује, самостално или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области јавних набавки;
slide9
ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
 • СКУПШТИНА

Најважније одлуке и акта. Чине је чланови Удружења.

 • УПРАВНИ ОДБОР

Руководећи орган – седам чланова. Предесдник УО је уједно и председник Удружења.

 • НАДЗОРНИ ОДБОР

Контрола материјално финансијског пословања. Три члана и један заменик члана.

 • ЕТИЧКИ ОДБОР

Учешће у изради етичких норми и стандарда, дисциплински поступци. Три члана и један заменик члана.

slide10
КО МОЖЕ ДА БУДЕ ЧЛАН?
 • сертификовани службеник за јавне набавке у смислу прописа који уређују област јавних набавки, са најмање три године професионалног искуства у области јавних набавки
 • друга лица која су професионално, стручно или академски повезана и заинтересована за област јавних набавки, и која су својим радом доказала своју стручност у области јавних набавки, односно својим радом допринели унапређењу система јавних набавки.
slide11
КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ЧЛАН?
 • Заинтерсеовани кандидат попуњава приступницу
 • Комисија за пријем чланова констатује испуњеност услова
 • Управни одбор, на основу препоруке Комисије за пријем чланова о испуњености услова, доноси одлуку о пријему у чланство Удружења
slide12
КОНТАКТ
 • САЈТ
   • www.upjn.org.rs
 • ЕЛ. ПОШТА
   • office@upjn.org.rs
slide13

УЧЛАНИТЕ СЕ!

ДА ЗНАЊЕ БУДЕ МОЋ!

ad