Katedra elektrotechniky
Download
1 / 73

Roboty a manipulátory Pohony RaM I. - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Katedra elektrotechniky a automatizace Technická fakulta, ČZU v Praze Miloslav Linda Michal Růžička Vladislav Bezouška. Roboty a manipulátory Pohony RaM I. Pohony PRaM. Funkcí pohonu manipulátoru i průmyslového robotu je přeměna vstupní - primární energie na mechanický pohyb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Roboty a manipulátory Pohony RaM I.' - gerda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Katedra elektrotechniky a automatizaceTechnická fakulta, ČZU v PrazeMiloslav LindaMichal RůžičkaVladislav Bezouška

Roboty a manipulátoryPohony RaM I.


Pohony pram
Pohony PRaM

 • Funkcí pohonu manipulátoru i průmyslového robotu je přeměna vstupní - primární energie na mechanický pohyb.

 • Pohon je tvořen motorem, který zprostředkovává tuto přeměnu, blokem pro ovládání energie do motoru a spojovacím blokem, který zprostředkovává vazbu mezi výstupem motoru a pohyblivou částí pohybové jednotky. Pohyb z výstupu motoru se na výstup pohybové jednotky přenáší buď přímo nebo přes transformační blok.


Motory robot po adavky
Motory robotů, požadavky

 • plynulý rozběh a brzdění

 • vysoká přesnost polohování

 • dostatečná polohová tuhost

 • minimální hmotnost

 • minimální moment setrvačnosti

 • vysoký měrný výkon

 • minimální rozměry

 • vhodné tvarové a prostorové uspořádání


Motory robot po adavky1
Motory robotů, požadavky

 • Plynulý rozběh a brzdění

  • bezpečnost držení přenášeného objektu

  • vyloučení kmitání pracovních hlavic kolem konečné polohy

  • při pohybu s rázy je nepříznivější namáhání konstrukce a dochází k jejímu rychlejšímu opotřebení

  • to se projevuje ve snížení spolehlivosti a životnosti zařízení.


Motory robot po adavky2
Motory robotů, požadavky

 • Vysoká přesnost polohování

  • Přesnost polohování pracovní hlavice je závislá vedle kinematické struktury a tuhosti její realizace na přesnosti ovládání pohonu a na způsobu registrace polohy

   • 1. řízení pohybu bez zpětné vazby - otevřený systém

   • 2. řízení pohybu se zpětnou vazbou - uzavřený systém


Motory robot po adavky3
Motory robotů, požadavky

 • Dostatečná polohová tuhost

  • Charakteristickou vlastností činnosti pohybových jednotek manipulátorů a robotů jsou přetržité vratné pohyby.

  • Od pohonu pohybové jednotky, která je v klidu, se požaduje udržení dosažené polohy i při působení vnějších sil do určité úrovně.

  • Polohovou tuhostí se potom rozumí schopnost pohonu udržet dosaženou polohu.


Motory robot po adavky4
Motory robotů, požadavky

 • Minimální hmotnost

  • Hmotnost pohonu ovlivňuje celkovou hmotnost pohybové jednotky.

  • U sériových koncepcí kinematických struktur, kdy pohony mohou být umístěny přímo v prostoru jednotlivých pohybových jednotek ovlivňuje hmotnost pohonů dynamické chování celé konstrukce manipulátoru nebo robotu.


Motory robot po adavky5
Motory robotů, požadavky

 • Minimální rozměry

  • Minimální rozměry pohonu souvisí jednak s předcházejícím požadavkem na minimální hmotnost a jednak s vytvořením předpokladů pro dosažení co nejlepších manipulačních vlastností.

  • V druhém případě jde o problém překrývání pracovního prostoru manipulátoru nebo robotu částmi jeho konstrukce.


Motory robot po adavky6
Motory robotů, požadavky

 • Vhodné prostorové uspořádání

  • Vhodné prostorové uspořádání pohonu ovlivňuje celkové uspořádání konstrukce manipulátoru nebo robotu a tím se podílí na pracovních možnostech celé konstrukce ve vztahu k úrovni schopností pro činnost v prostoru s překážkami apod.


Po adavky
Požadavky

 • Příklad obvyklých parametrů

  • v = 5m/s

  • w = 3-8rad/s

  • J = 5.10-5kg/m2

  • m =0,5 až 5kg M = 70Nm

  • Přesnost poloh.= 0,01mm

  • Tuhost = 30000Nm/rad


Co se rozum pod pojmem pohon
Co se rozumí pod pojmem POHON ?

Funkční celek

Řízení

OVL

Motor

Trnansform.

blok

Vedení

Snímače

Různé varianty uspořádání

Primární

energie

M

T

S

B


Z kladn rozd len podle prim rn energie
Základní rozdělení podle primární energie

 • Mechanický

 • Elektrický

 • Hydraulický

 • Pneumatický

 • Kombinovaný


Z kladn rozd len podle typu pohybu
Základní rozdělení podle typu pohybu

 • Rotační

 • Přímočaré

 • Kyvné


Druhy pohon
Druhy pohonů

 • Současný stav:

  • 1.Stejnosměrné motory

  • 2.Trojfázové servomotory

  • 3.Hydraulické – extremně těžké zátěže

  • 4.Pneumatické – jednoduché manipulátory


Mechanick pohon
Mechanický pohon

 • Odvozuje svůj pohyb z jiného zdroje

 • V podstatě se jedná o mechanický transformační blok

 • Vačky

 • Pákové mechanizmy

 • Šablony

 • Páky

 • Řetězy

 • Variátory

 • Ozubená kola

 • Hřebeny


Harmonická převodovka

n2 – počet zubů pružného prstence

n3 – poč. zubů prstence s vnitř. ozub.

1:100


Hydraulick pohon
Hydraulický pohon

 • Hydraulické i pneumatické pohony pracují s podobným druhem média, někdy se proto označují jako tekutinové.

 • Z rozdílných fyzikálních vlastností kapalin a plynů se na rozdílných vlastnostech mechanismů podílí především různá poddajnost a viskozita.

 • Jako pracovní kapaliny se v hydraulických mechanismech používají minerální oleje, pracovním médiem pneumatického pohonu je stlačený vzduch.


Hydraulick pohon1
Hydraulický pohon

 • Výhody:

  • Obvykle nepotřebují transformační blok

  • Snadná realizace přímočarého pohybu

  • Jednoduché řízení

  • Velká tuhost

  • Plynulý a rovnoměrný chod

  • Velká účinnost

 • Nevýhody:

  • Potřeba samostatného energetického bloku

  • Problém s realizací vyšších rychlostí

  • Závislost viskozity média na teplotě

  • Ekologie


Rozd len a pou it tekutinov ch mechanism
Rozdělení a použití tekutinových mechanismů

 • obráběcí stroje 14%

 • stroje pro hutě a na tváření 12%

 • stroje na pryž a plasty 7 %

 • stavební stroje a stavebnictví 30%

 • silniční, komunální a kolejová vozidla 11%

 • zemědělské a lesnické stroje 6%

 • dopravní stroje a zařízení 5%

 • různé (lodě aj.) 15%


Z kladn pojmy podle iso 5598
Základní pojmy podle ISO 5598

 • Hydrostatika

  • věda a technika, zabývající se zákony ovládajícími rovnovážné podmínky v kapalině a z toho plynoucí rozdělení tlaku

  • přímočarý i rotační pohyb

  • velký tlak – až 45 MPa

  • malý průtok –do 10 l/s


Z kladn pojmy podle iso 55981
Základní pojmy podle ISO 5598

 • Hydrodynamika

  • věda a technika, zabývající se zákony, kterými se řídí pohyb kapalin a síly působící proti tomuto pohybu

  • rotační pohyb – pohon pojezdu

  • malý tlak – do 1 až 2 MPa

  • velký průtok


Kol kapalin pro hydraulick za zen
Úkol kapalin pro hydraulická zařízení

 • přenos tlakovéenergiez místa výroby (čerpadla) k místu spotřebya přeměny na mechanickou energii (hydromotor)

 • mazánípohyblivých vnitřních částí(kluznéplochy pístů, šoupátek aj.)

 • ochrana proti korozi

 • přenos signálůtlakovými vlnami

 • odvod nečistot, otěru, vody a vzduchu

 • odvod tepla(chlazení) zejména z míst s velkým vývinem tepla.


Hydraulick prvky
Hydraulické prvky

 • hydraulické převodníky

  • čerpadla a hydromotory

 • prvky pro hrazení průtoku

  • jednosměrné (zpětné) ventily, hydraulické zámky a rozváděče

 • prvky pro řízení průtoku

  • škrticí ventily a děliče průtoku

 • prvky pro řízení tlaku

  • tlakové, pojistné, přepouštěcí a redukční ventily

 • zásobníky a multiplikátory

  • nádrž, akumulátor

 • prvky pro vedení, těsnění, čištění a chlazení kapaliny

  • potrubí, hadice, spoje, šroubení, filtry aj.


Erpadla
Čerpadla

 • určují velikost průtoku

  • podle jeho geometrického objemu a frekvence otáčení

 • musí překonat tlak, pokud někde v obvodu vznikne

  • určují velikost tlaku – u hydromotorů

  • podle jeho geometrického objemu a točivého momentu nebo síly pístnice

 • mění mechanickou práci na proud kapaliny o určitém tlakuZubov erpadla
Zubová čerpadla

 • S vnějším ozubením

 • S vnitřním ozubenímZubov erpadla1
Zubová čerpadla

 • geometrický objem 2,5 až 250 cm3

 • tlak6,3 až 25MPa

 • frekvence otáčení 1000 až 4000 min-1

 • celková účinnost 0,8 až 0,85

 • pouze neregulační typ

 • většinou evolventní ozubení

 • čerpadla-bronzová pouzdra􀂋

 • hydromotory-ložiska jehlová

 • axiální vyvážení při provozním tlaku 10 až 25 MPa

 • radiální vyvážení
Zubov erpadla2
Zubová čerpadla

 • geometrický objem 2,5 až 250 cm3

 • tlak6,3 až 25MPa

 • frekvence otáčení 1000 až 4000 min-1

 • celková účinnost 0,8 až 0,85

 • pouze neregulační typ

 • pozvolnější plnění a vyprazdňování zubových mezer

 • malé pulzace srovnatelné s pístovými axiálními převodníky

 • nízká hlučnost


Lamelov erpadla
Lamelová čerpadla

 • s lamelami vedenými v rotoru

 • s lamelami vedenými ve statoru

 • s lamelami pevnými

Lamelov erpadla1
Lamelová čerpadla vyvážené

 • Lamely v rotoru

  • geometrický objem 2,5 až 250cm3

  • tlak6,3 až 25MPa

  • frekvence otáčení 1000 až 4000 min-1

  • celková účinnost 0,65 až 0,85

 • Lamely ve statoru (rollmotor)

  • geometrický objem 10 až 1600cm3

  • tlak10 až 32MPa

  • frekvence otáčení 1 až 2000 min-1

  • celková účinnost 0,85 až 0,9


Axi ln erpadla
Axiální čerpadla vyvážené

 • podle spojení píst/výstupní hřídel

  • s nakloněnou deskou bez ojnic

  • s nakloněným blokem válců a s ojnicemi

 • podle uložení válců

  • s rotujícím blokem

  • se stojícím blokem

 • podle orientace válců

  • s přímou osou rotace

  • s lomenou osou rotace

  • s válci na kuželové plošeAxi ln erpadla1
Axiální čerpadla deskou

 • geometrický objem 16 až630cm3

 • tlak 4 až35 MPa(45)

 • frekvence otáčení 600 až 6000 min-1

 • vysoká celková účinnost 0,85 až 0,92

 • malá měrná hmotnost na jednotku přenášeného výkonu

 • při lichém počtu pístů rovnoměrný tlak a průtok bez pulzacíAxi ln erpadla2
Axiální čerpadla blokem

 • geometrický objem 16 až630cm3

 • tlak 16 až35 MPa(45)

 • frekvence otáčení 600 až 6000 min-1

 • vysoká celková účinnost 0,85 až 0,92

 • nemožnost průchozího hřídele (pohon jiných částí)Axi ln erpadla3
Axiální čerpadla blokem

 • geometrický objemaž 750 cm3􀂋tlak 35 (45) MPa

 • regulační ve velkém rozsahu regulace průtoku

 • vyšší hlučnost

 • citlivé na nečistoty a provozní podmínky

 • sklon desky cca 18º, v některých případech až 45º

 • vyšší cena

P stov radi ln erpadlo
Pístové radiální čerpadlo blokem

 • Jeden zdvih na otáčku

  • geometrický objem 6,3 až400cm3

  • tlak 16 až40MPa

  • frekv. otáčení 600 až 3000 min-1

  • celková účinnost 0,85 až 0,92

 • Křivkový

  • geometrický objem 63 až6300cm3

  • tlak 10 až32MPa

  • frekv. otáčení 10 až 600 min-1

  • celková účinnost 0,8 až 0,9

  • pro otevřené i uzavřené obvodyJeden


Adov erpadla
Řadová čerpadla blokem

 • geometrický objem 2,5 až1000cm3

 • tlak 2,5 až20MPa

 • frekv. otáčení 1000 až 4000 min-1

 • celková účinnost 0,8 až 0,85

 • průtok téměř bez pulzací

 • nízká hlučnost

 • Neregulační

 • 1 vřeteno (do 4 MPa, max. 10 MPa), 0,2 MPa/stoupání

 • více vřeten (max. 16 MPa)1,5 MPa/stoupání


Rozd len hydromotor
Rozdělení hydromotorů blokem

Přímočaré hydromotory

 • jednočinné, dvojčinné

 • jednostranné, oboustranné

 • jednostupňové, vícestupňové

 • Rotační hydromotory

  • zubové

  • pístové –axiální, radiální

 • Kývavé


 • Pojistn tlakov ventily
  Pojistné tlakové ventily blokem

  • Jistí hydraulický obvod proti přetížení.

   • V činnosti pouze při vzrůstu tlaku.

  • Musí mít

   • malé překmity tlaku (10 až 20 %),

   • rychlou časovou reakci (20 ms),

   • vysokou stabilitu,

   • vysokou přesnost při uzavření.

  • Jsou nastaveny na tlak min. o 20 % více než max. provozní tlak.


  Pojistn tlakov ventily1
  Pojistné tlakové ventily blokem

  • Kuželka se používá pro tlaky do 32 MPa.

  • Kulička se používá pro tlaky do 63 MPa.

  • Pro průtok do 60 l/min.

  Mo nosti zapojen rozv d
  Možnosti zapojení rozváděčů blokem

  • Paralelní

  • Tandemové

  • Sériové

  Isti e
  Čističe blokem

  • Drátěnésíto

  • Spárovépletivo

  • Štěrbinovátrubice

  • Papírovávlákna

  • Papírová vlákna impregnovaná

   • Fenolovou pryskyřicí

  • Skleněnávlákna

  • Kovovávlákna

  • slinutémateriály

  Literatura
  Literatura blokem

  • [1] Schmid D. a kol.: Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Europa Sobotáles.Praha, 2005.

  • [2] Talácko J., Matička R.: Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. ČVUT. 1995.

  • [3] Chvála B., Nedbal J., Dunay G.: Automatizace. SNTL/ALFA. Praha , 1985.

  • [4] Novotný R.: Talácko J.: Pneumatické a hydraulické systémy pro automatizaci. Automa, č.1, 2002.


  Z v r
  Závěr blokem  ad