Retim analizi
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 595 Views
 • Uploaded on

Öğretim Analizi. Öğretim Analizi. Bir öğretmenin dört görevi bulunur. Öğretme İdare ve yönetim Meslek / konu alanı uzmanlığı Öğrenci danışmanlığı Öğretme: öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak öğretim etkinliklerini planlar, uygular ve değerlendirir. Öğretim Analizi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gerd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Retim analizi1
Öğretim Analizi

 • Bir öğretmenin dört görevi bulunur.

  • Öğretme

  • İdare ve yönetim

  • Meslek/konu alanı uzmanlığı

  • Öğrenci danışmanlığı

 • Öğretme: öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak öğretim etkinliklerini planlar, uygular ve değerlendirir.


Retim analizi2
Öğretim Analizi

 • Öğretim süreci öncesi iki soruya cevap bulunması gereklidir.

  • Ne öğretilecek?

  • Nasıl öğretilecek?

 • “Ne öğretilecek” sorusunun cevabı öğretim amaçlarının saptanması ve bunların analiz edilmesiyle belirlenir.

 • Öğretim amaçları bir ders,kurs yada program sonunda öğrencilerin ne yapıyor, ne biliyor olacaklarını beliten genel, kapsamlı ifadelerdir.


Retim analizi3
Öğretim Analizi

 • Öğretim amaç analizi;

  • “Öğrenciler tam olarak neleri öğrenirlerse bu amaç gerçekleşir?” sorusu cevaplanarak belirlenir.

  • Bir diğer şekliyle içeriğin belirlenmesidir.

 • Öğretim içeri belirlendikten sonra bunların nasıl öğretileceği planlanmalıdır.

 • Öğretim için yapılacak bütün planlar bu amaç analizi sonuçlarına göre yapılır.


Retim analizi4
Öğretim Analizi

 • İyi bir amaç analizi;

  • Öğrencilerin bu amaçlara ulaşmak için hangi bilgi ve becerileri öğrenmeleri gerektiğini saptar,

  • Bu bilgi ve becerilerin nasıl öğretileceğini belirler,

  • Hangi ortamda öğretilmesi gerektiğini belirler,

  • Nasıl değerlendirileceğini belirler,

  • Hangi araç-gereçlere ihtiyaç duyulacağını saptar ve

  • Öğretim sırasında hangi noktaların vurgulanması gerektiği konusunda ipuçları sağlar.


Ama lar n s n fland r lmas
Amaçların Sınıflandırılması

 • Taksonomi bir sınıflandırma sistemidir.

 • Bu sistemde öğrenme ürünleri en karmaşığa, kolaydan zora sıralandırılmıştır.

 • Her aşama bir sonrakinin önkoşuludur.

 • Üst düzeydeki davranışlar, alt düzeydeki davranışlara göre daha karmaşıktır.

 • Üst düzeydeki bir davranışın kazanılması, alt düzeydeki davranışın kazanılmasına bağlıdır.


Ama lar n s n fland r lmas1
Amaçların Sınıflandırılması

 • Bloom ve arkadaşları tarafından geliştirilen Bloom’un öğrenme ürünleri taksonomisi bu alandaki başarılı çalışmalardan önde gelenlerindendir.

 • Bu çalışmada öğrenme ürünleri üç alanda toplanmıştır.

  • Bilişsel öğrenmeler

  • Duyuşsal öğrenmeler

  • Psikomotor öğrenmeler


Bili sel renmeler
Bilişsel Öğrenmeler

 • Zihinsel etkinliklerin ağırlıkta olduğu davranışları kapsar.

  • Bilgiyi tanıma ve hatırlama

  • Bilginin üzerinde işlemler yapma

  • Bilgi ile ilgili kavramlar, genellemeler, kuramlar geliştirme

 • Bilişsel öğrenmeler altı kategoride ele alınmıştır.


Bili sel renmeler1
Bilişsel Öğrenmeler

 • Basitten karmaşığa doğru hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır.

  • Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme.

 • Her bir davranışın öğrenilmesi ondan önceki diğer davranışların öğrenilmesine bağlıdır.


Bili sel renmeler2
Bilişsel Öğrenmeler

 • 1. Düzey - Bilgi Düzeyi:

  • Ezber öğrenmeyi içerir.

  • Olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir.

   • Gösterilen eşyaların isimlerini söyleyebilmek

   • Belirli bir nesneyi bir dizi nesne arasından seçebilmek.

   • Bir kavramı tanımlamak.

   • Bir nesne yada olgu ile ilgili bazı özellikleri görünce tanımak.


Bili sel renmeler3
Bilişsel Öğrenmeler

 • 2. Düzey - Kavrama Düzeyi:

  • Önceden öğrendiklerini yeni düzenlemeyle sunar.

   • Bir olayı, bir tabloyu açıklama.

   • Olguların nedenlerini, nasıllarını belirtme.

   • Bir nesneyi bir kategori içerisinde sınıflandırma.

   • İki olayı karşılaştırma.

   • Bir kavramı kendi kelimeleri ile tanımlayabilme.

   • Özetleme, orjinal bir örnek verme.


Bili sel renmeler4
Bilişsel Öğrenmeler

 • 3. Düzey - Uygulama Düzeyi:

  • Daha önce öğrenilen kavramsal ifadeler ve genellemelerin yeni durumlarda kullanılması ile ilişkilidir.

   • Bir matematik problemini çözmek.

   • Bir görevi yerine getirmek.

   • Bir dizi kural ve yöntemleri kullanmak.

   • Önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.


Bili sel renmeler5
Bilişsel Öğrenmeler

 • 4. Düzey - Analiz Düzeyi:

  • Bir bütün ya da sistemin organizasyon ve yapısını tanıma;

   • Problem, bütün ya da sistemi öğelerine ayırma

   • Problem, bütün ya da sistemin öğeleri arasındaki ilişkileri belirleme

   • Problem, bütün ya da sistemdeki kuram, ilke ve genellemeleri tanıma.


Bili sel renmeler6
Bilişsel Öğrenmeler

 • 5. Düzey - Sentez Düzeyi:

  • Fikir ya da öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip yeni bir bütün oluşturma yeteneğidir;

   • Problemle ilgili öğeleri düzenle

   • Problem durumu ile ilgili çözüm öner

   • Farklı kaynakları kullanarak kendine özgü ürün geliştir.


Bili sel renmeler7
Bilişsel Öğrenmeler

 • 6. Düzey - Değerlendirme Düzeyi:

  • Belli bir iş, metot, çözüm ya da ürünün değeri hakkında belirli ölçütler kullanarak yargıda bulunmak.

   • Bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak.


Duyu sal renmeler
Duyuşsal Öğrenmeler

 • Bir nesne, bir olay, bir konuya karşı ilgi, tutum, tavır ve duygu gibi davranış eğilimlerini içerir

  • Derslerine iyi çalışmaları

  • Çevreyi korumaları

  • Kurallara uymaları

 • Duyuşsal amaçların öğretim sonunda değerlendirilmesi zordur.


Duyu sal renmeler1
Duyuşsal Öğrenmeler

 • Duyuşsal bir amaç incelendiğinde, öğrencinin davranışı bir şeyler yaparak veya bir şeyler söyleyerek sergilendiği görülür.

  • Bu noktadaki birşeyler psikomotor bir beceri ya da bilişsel bir öğrenmedir.

 • Dolayısıyla, duyuşsal öğrenmeler bilişsel ve psikomotor davranışların kazanılmasını destekler.

  • Matematik dersine değer vermeyen bir öğrenci, o konu hakkında bilgi ve beceri sahibi olması ya da öğrenme isteği duyması zordur.


Duyu sal renmeler2
Duyuşsal Öğrenmeler

 • 1. Düzey - Alma Düzeyi:

  • Belli bir fikir, olay ya da uyarıcıya dikkat etme.

  • Bunlara karşı hoşgörülü olma.

  • Belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme.

   • Örnek: çevreyi kirletmeyenlere karşı hoşgörülü olma/iyi niyet benimseme.


Duyu sal renmeler3
Duyuşsal Öğrenmeler

 • 2. Düzey – Tepkide Bulunma Düzeyi:

  • Bellirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkilerde bulunma.

   • Örnek: Yerde bir çöp bulduğunda onu yerden alıp çöpe atma.

 • 3. Düzey – Değer Verme Düzeyi:

  • Bir davranış, olay ya da olguya önem verme.

   • Örnek: Yerlere çöp atmaya büyük önem verme, kendi çevresinde buna gayret gösterme.


Duyu sal renmeler4
Duyuşsal Öğrenmeler

 • 4. Düzey – Örgütleme Düzeyi:

  • Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme.

   • Örnek: Çevresindeki diğer kişileri de yere çöp atmama konusunda etkilemeye çalışma

 • 5. Düzey – Bir Değer ya da Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik Düzeyi:

  • Özümsenen değerle tutarlı bir yaşam felsefesi ya da dünya görüşü geliştirme.

   • Örnek: Yerlere çöp atmama ilkesini bir yaşam felsefesi haline getirme, çeşitli örgütlere üye olma, bu konuda çeşitli eylemler düzenleme.


Psikomotor renmeler
Psikomotor Öğrenmeler

 • Belirli fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucunda ortaya çıkan davranışlardır.

  • Müzik aleti çalma.

  • Yemek pişirme.

  • Daktiloda on parmak yazı yazma.

  • Şekil çizme

  • Bir yarayı sarma.


Psikomotor renmeler1
Psikomotor Öğrenmeler

 • Bloom ve arkadaşları psikomotor öğrenmelerle ilgili bir sınıflandırma sistemi geliştirmemişlerdir.

 • Geliştirilmiş birçok taksonomi olmasına rağmen, Simpson’un taksonomisi en çok kullanılan taksonomidir.


Psikomotor renmeler2
Psikomotor Öğrenmeler

 • 1. Düzey – Algılama (Yorumlama) Düzeyi:

  • Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme; hareketlerin farkına varma.

 • 2. Düzey – Kuruluş (Hazırlanma) Düzeyi:

  • Bir motor hareket için zihinsel, bedensel ve duygusal yönden hazır olma.

 • 3. Düzey – Kılavuz Denetiminde Yapma Düzeyi:

  • Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra kendi kendine yaparak öğrenme.


Psikomotor renmeler3
Psikomotor Öğrenmeler

 • 4. Düzey – Mekanizma (Alışkanlık) Düzeyi:

  • Bir beceriyi kendi başına, hiç kimseden yardım almadan istenilen hassasiyette yapma.

 • 5. Düzey – Karmaşık Dışa-Vuruk Faaliyet Düzeyi:

  • Karmaşık bir beceriyi kolayca, en az zaman ve enerji harcayarak yapma.

 • 6. Düzey – Uyarlama (Değiştirme) Düzeyi:

  • Önceden kazanılan becerileri, yeni durumlarda kullanma.


Psikomotor renmeler4
Psikomotor Öğrenmeler

 • 7. Düzey – Yaratma Düzeyi:

  • Yeni, orjinal bir motor davranış geliştirme.


Ama lar belirlemek neden nemlidir
Amaçları Belirlemek Neden Önemlidir?

 • Öğretim amaçları birçok faaliyetin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için ölçüt görevi görür.

  • Öğretim ortamının seçimi, düzenlenmesi

  • Öğretim strateji ve materyallerinin geliştirilmesi

  • Ölçme araçlarının geliştirilmesi

  • Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

  • Öğretim program ve materyallerinin değerlendirilmesi

 • Öğretim amaçları ölçülebilir, gözlenebilir nitelikte olmalı ve öğrencinin neleri yapabileceği tanımlanmalıdır.


Ama lar nas l yaz l r
Amaçlar Nasıl Yazılır?

 • Ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir öğretim amacı üç temel öğeden meydana gelir.

  • Davranış, şart ve standart.

 • Amaçların Davranış Unsuru

  • Bir öğrencinin neyi yapabileceğini gösterir.

  • Kullanılan sözcükler yeteri kadar açık olmalıdır.

   • Örneğin lehimlemek, tanımlamak, hesaplamak ifadeleri yeteri kadar açık ve ölçülebilir iken, bilmek, inanmak ifadeleri yeteri kadar açık ve ölçülebilir değildir. (Bkz. Ölçülebilir Davranış İfadeleri ,Sf.32)


Ama lar nas l yaz l r1
Amaçlar Nasıl Yazılır?

 • Amaçların Şart Unsuru

  • Öğrencinin davranışı hangi şartlar altında gerçekleştireceğini tanımlar.

  • Şartlar yardım edici (sağlanan kaynaklar) veya sınırlayıcı (kısıtlamalar) olabilir.

   • Kılavuz kitaptan yararlanarak

   • Kılavuz kitaptan yararlanmadan

   • İki saat içerisinde (zaman sınırlaması)

   • Gerçek bir iş ortamında (ortam sınırlaması)

   • Hesap makinesi kullanmadan (malzeme sınırlandırılması)


Ama lar nas l yaz l r2
Amaçlar Nasıl Yazılır?

 • Amaçların Standart Unsuru

  • Öğrencinin ulaşması beklenen davranışın düzeyi veya yeterlilik derecesini tanımlar.

   • İyi düzenlenmiş, anlaşılır bir yazılı ödev (Kalite)

   • %95’i doğru (Başarı yüzdesi)

   • En fazla bir hata ile (En çok hata miktarı)

   • 30 dakikada (Üretim hızı/zamanı)

   • Sınıfta yapılan açıklamalara göre (Referans gösterme)

  • (Bkz. Öğretim Amacı Örnekleri,Sf.34)


Retim ama lar nas l belirlenir
Öğretim Amaçları Nasıl Belirlenir?

 • Eğitim programı

  • Verilen eğitim programındaki amaçlar, yeterlilikler listesi, konular, ilke ve açıklamalar incelenerek

 • Ders kitapları

  • Ders kitaplarında her ünitenin başında ünite amaçları yer alır.

 • İhtiyaç analizleri

  • Bir sınav sonucunda öğrencilerin başarısız olma nedenlerini bulmak için yapılan ihtiyaç analizi

 • Öğretmenin kendi fikirleri

  • Öğretmen bu dersle ilgili tecrübeli ise, öğrencinin neler öğrenmesi gerektiğine yönelik fikirleri olacaktır.


Ama lar ne kadar kapsaml olmal d r
Amaçlar Ne Kadar Kapsamlı Olmalıdır?

 • Bazı amaçlar bir saatten daha kısa bir sürede öğretilebilecek davranışları içerir.

 • Bazı amaçlar ise çok daha uzun bir sürede öğretilebilecek becerileri içerebilir.

 • Amaçların, planlama sürecine rehberlik etmesi için kapsam ve sınırlılıklarının belirgin olması gerekir.

  • “Öğrencilere bilgisayar kullanma becerisi kazandırmak” amacının kapsamı çok geneldir.


Ama lar ne kadar kapsaml olmal d r1
Amaçlar Ne Kadar Kapsamlı Olmalıdır?

 • “Öğrenciler, verilen bir metni, bir kelime işlemci kullanarak yazabilecek, kaydedebilecek ve çıktısını alabilecek.”

 • “Öğrenciler, “Excel” programını kullanarak öğrenci kayıtları tutmak için bir veri tabanı yazlımı geliştirebilecek.”

 • Birinci amaç, ikinci amaca göre daha dar kapsamlıdır ve bir ders sonunda hedefin gerçekleşmesi beklenir.

 • İkinci amaç, birinci amaca göre daha geniş kapsamlıdır ve bir dönem sonunda hedefin gerçekleşmesi beklenir.

 • Amaçların belirgin, dar kapsamlı ve açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir.


 • Ama analizi ne demektir nas l yap l r
  Amaç Analizi Ne Demektir? Nasıl Yapılır?

  • Bireyin tam olarak amacı gerçekleştirirken ne yapıyor olacağını basamak basamak tanımlamak anlamına gelir.

  • Amaç analizi iki aşamayı içerir.

   • Amacı bir öğrenme alanı içinde sınıflamak (Bkz. Tablo 3.5 sf.37)

   • Uygun analiz teknikleri ile öğrencinin amaca ulaşmak için neleri öğrenmesi gerektiğini (önkoşul öğrenmeler) belirlemek ve sıralamak


  Ama analiz teknikleri psikomotor ama lar n analizi
  Amaç Analiz Teknikleri Psikomotor Amaçların Analizi

  • Öğretim Amacı: Bir otomobil tekerleğini değiştirmek.

   • İşlemler ve işlem basamaklarının belirlenmesi ve sıraya konulması (Bkz. Şekil 3.1 sf.39)

   • Alternatif yolların belirlenmesi (Bkz. sf.39)

   • Standartların belirlenmesi (Bkz. sf.40)

   • Araç-gereçlerin belirlenmesi (Bkz. sf.40)

   • Gerekli-ilgilil bilgilerin belirlenmesi (Bkz. sf.40)

  • Psikomotor amaç analiz formu incelenebilir. (Bkz. Örnek 1 sf.38)


  Ama analiz teknikleri bili sel ama lar n analizi
  Amaç Analiz Teknikleri Bilişsel Amaçların Analizi

  • Öğretim Amacı: Verilen farklı büyüklükteki doğal sayıları doğru olarak beş dakikada birbirinden çıkarmak.

   • Önkoşul bilgi ve becerileri belirle

   • Bir önceki basamaktaki bilgiler için gerekli önkoşul bilgi ve becerileri belirle

   • Önkoşul öğrenmelerin ne kadar daha analiz edilmesi gerektiğini belirle (genellikle giriş davranışlarına kadar)

   • Giriş davranışlarını belirleyin

   • Öğrenme hiyerarşisini oluşturun (Bkz. Şekil 3.2 sf.43)

   • Öğrenme hiyerarşisinin doğruluğunu kontrol edin


  Ama analiz teknikleri duyu sal ama lar n analizi
  Amaç Analiz Teknikleri Duyuşsal Amaçların Analizi

  • Öğretim Amacı: Araba kullanırken trafik kurallarına uyma.

   • Duyuşsal amaçlar psikomotor ya da bilişsel davranışlar içerir.

   • Amaç analizi, amacın içerdiği öğrenme alanı temel alınarak yapılır.

   • Önceden bilişsel yada psikomotor bilgilerin öğrenilmiş olması gerekir.

    • Örneğin trafik kurallarının neler olduğu

   • Örnek duyuşsal bir amaç analizi için kitapta Şekil 3.3 (sf.44) incelenebilir.


  Rencilerin analizi
  Öğrencilerin Analizi

  • Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun planlanması ve uygulanması öğretimin başarısını etkiler.

  • Öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar giriş davranışları olarak adlandırılır.

  • Giriş davranışlarını dikkate almamak veya yanlış saptamak konunun çok güç veya çok basit olmasına neden olabilir.


  Rencilerin analizi1
  Öğrencilerin Analizi

  • Öğrenciler giriş davranışları açısından farklılık gösterirler.

  • Hedef öğrencilerin giriş davranışlarını belirleme amaç analizi ile aynı anda yapılmalıdır.

  • Hedef öğrenciler, bazı önkoşul davranışlara önceden sahip oldukları için giriş davranışlarını saptama amaç analizini de sağlıklı bir şekilde yapmamızı bize sağlamaktadır.


  Rencilerin analizi2
  Öğrencilerin Analizi

  • Öğrenciler birçok yönden birbirinden farklılık gösterirler.

   • Kavramsal ilişkileri kavrama/hatırlama yeteneği

   • Fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim

   • Öğrenme arzusu, motivasyonu

   • Öğrenme biçimi

   • Bireysel/grupla çalışma yeteneği

   • Kas koordinasyonu

   • Okuma ve dinleme yeteneği

   • Kendini sözlü ve/veya yazılı ifade etme yeteneği

   • Öğrenme hızı ve kapasitesi


  Rencilerin analizi3
  Öğrencilerin Analizi

  • Öğrencilerin özellikleri ile ilgili üç kaynaktan bilgi toplanabilir.

   • Öğrenciler

    • Test uygulamak

    • Öğrencilerle görüşme

    • Öğrencileri gözlemleme

   • Öğrenciler hakkında bilgisi olan kişiler

   • Kendi varsayım ve tahminleriniz


  Eri in s ralanmas ve mod llere ayr lmas
  İçeriğin Sıralanması ve Modüllere Ayrılması

  • Bu aşamaya gelmişseniz, bir programın içeriğini belirlemiş oldunuz.

  • İçeriğin öğrencilere hangi sırada sunulması gerektiği saptanmalıdır.

  • Bu konuda en kullanışlı araç yapmış olduğunuz öğretim analizidir.

  • İçerik kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır.


  Eri in s ralanmas ve mod llere ayr lmas1
  İçeriğin Sıralanması ve Modüllere Ayrılması

  • Daha sonra tüm içerik belirli uzunlukta modüllere bölünmelidir.

  • Genellikle bir modül bir saatten kısa ve üç saatten uzun olmamalıdır.

  • Eğer zaman yanlış ayarlanır ise, her bir modülün gösteri ve uygulanması için yeterince zaman ayrılmalıdır.