slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUSTAVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RAVNATELJA U HRVATSKOJ UNAPREĐIVANJE KVALITETE I VAŽNOSTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUSTAVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RAVNATELJA U HRVATSKOJ UNAPREĐIVANJE KVALITETE I VAŽNOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

SUSTAVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RAVNATELJA U HRVATSKOJ UNAPREĐIVANJE KVALITETE I VAŽNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

SUSTAVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RAVNATELJA U HRVATSKOJ UNAPREĐIVANJE KVALITETE I VAŽNOSTI. Metode i oblici stručnog usavršavanja ravnatelja Blaženka Jurić-Mrša Krk, 11. lipnja 2007. P O L A Z I Š T A. U 21. stoljeću škola i školski sustavi postali su vrlo kompleksni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUSTAVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RAVNATELJA U HRVATSKOJ UNAPREĐIVANJE KVALITETE I VAŽNOSTI' - georgette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SUSTAVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RAVNATELJA U HRVATSKOJUNAPREĐIVANJE KVALITETE I VAŽNOSTI

Metode i oblici stručnog usavršavanja ravnatelja

Blaženka Jurić-Mrša

Krk, 11. lipnja 2007.

p o l a z i t a
P O L A Z I Š T A
 • U 21. stoljeću škola i školski sustavi postali su vrlo kompleksni.
 • Ravnateljska profesija u nas je heterogena s obzirom na stupanj stručne spreme,vrstu prethodnog obrazovanja, motivaciju,uvjete stoga stručno usavršavanje treba imati kompenzirajući i komplementarni karakter.
 • Koliko programi, metode i oblici usavršavanja ravnatelja daju zadovoljavajuće odgovore na probleme s kojima se stalno susrećemo?
slide4

“Svaki uspjeh u životu zahtijeva i određeni know-how; bilo da se radi o školovanju za lječitelja, osnovnom znanju latinskog za vrtlare ili poznavanju osnovnih pravila uspješne komunikacije.Na žalost,ima puno ljudi koji hoće biti ili imati sve moguće, ali uvijek u širokom luku obilaze znanje”.

CoraBesser-Siegmund : Moć pozitivnih misli, Mozaik knjiga, Zagreb 2002.

o ekivanja od ravnatelja u 21 st
Očekivanja od ravnatelja u 21.st.
 • Prema Nacionalnom standardu za ravnatelje (2004. g. UK ) uloga je ravnatelja
 • 1.Oblikovanje budućnosti
 • 2.Upravljanje učenjem i poučavanjem
 • 3.Razvijanje sebe i drugih
 • 4.Vođenje organizacije
 • 5.Osiguravanje odgovornosti
 • 6.Jačanje zajednice
eksplozija kompetencija
“EKSPLOZIJA” KOMPETENCIJA
 • Iz ovih 6 bezazlenih formulacija uloge ravnatelja prema navedenom dokumentu, proizašlo je 147 kompetencija kojima bi za uspješno upravljanje u 21. stoljeću trebalo ovladati!
 • How to be a superman?
kompetencije
KOMPETENCIJE
 • Kompetencije se definiraju kao “...bogati inventar znanja, sposobnosti, vještina, odlika, stavova, vrednota,.. koje svaki ravnatelj treba imati da bi uspješno ostvario ciljeve, zadaće i program škole.”

Staničić, S., Osposobljavanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola, prijedlog programa , Zagreb, prosinac 2005.

razvijanje kompetencija
RAZVIJANJE KOMPETENCIJA
 • Kako razviti potrebne kompetencije ?
 • Sustavnim stručnim usavršavanjem koncipiranim prema individualnim potrebama ravnatelja primjerenim metodama i oblicima
 • Osiguravanjem uvjeta za cjeloživotno obrazovanje
 • Stvaranje dostupnosti izvora znanja,novih tehnologija i servisa (agencije,centri izvrsnosti)
 • Poticanje razvoja osobnosti
metode i oblici stru nog usavr avanja
Metode i oblici stručnog usavršavanja

Tradicionalne metode:

 • Predavanje
 • Savjetovanje
 • Seminari
 • Okrugli stolovi
 • Rasprave

Suvremene metode:

 • Simulacija
 • Studija slučaja
 • Igre
 • Projekt
 • Praktikum, stažiranje, terenski rad
 • On line učenje
organizacijski oblici stru nog usavr avanja
Organizacijski oblici stručnog usavršavanja
 • Plenarni rad (prijenos općih informacija): oblik pogodan za veći broj sudionika (ali ne puno više od 100)
 • Individualni, rad u paru i skupni rad: uobičajeni oblici rada u tzv. pedagoškim radionicama i svim suvremenim metodama usavršavanja
upotreba i vrijednost metoda
Upotreba i vrijednost metoda
 • Za usvajanje znanja primanjem, dovoljno su primjerene tradicionalne metode.
 • Za zarađivanje znanja i razvijanje ostalih supstrata kompetencija (sposobnosti,vještina, odlika, stavova, vrednota) primjerenije su iskustvene, suvremene metode.
 • Znanstvena istraživanja nisu pokazala prednost nekih metoda nad drugima “ ..ne postoje dobre ili loše metode po sebi već uvijek samo takve metode koje se s obzirom na konkretni cilj učenja - uz uvažavanje konkretnih pretpostavki polaznika i situacije tečaja - mogu smatrati prikladnim odnosno neprikladnim.” (prema Terhard E.)

prema Evald Terhart: Metode poučavanja i učenja, str. 136.

izvori stru nog znanja
IZVORI STRUČNOG ZNANJA

Izvore znanja možemo smatrati materijaliziranim metodama, jer metode su “prazne” ukoliko se ne odnose na postupanje s nekim izvorom nove spoznaje (tekst, slika, različiti drugi mediji, pa i osobno iskustvo.

primjer
Primjer
 • Za osposobljavanje za timsko vođenje, rješavanje konflikta, upravljanje stresom ili razvoj komunikacijskih vještina upotrijebiti ćemo suvremene metode (simulaciju, studiju slučaja, igru) i oblik u paru ili skupni a samo uvodne informacije mogu se dati u plenarnom dijelu.
 • Potrebno je voditi računa i o zakonitostima obrazovanja odraslih
andrago ki aspekt
Andragoški aspekt

U organizaciji učenja:

 • Jače stimulirati
 • Dati vremena za anticipaciju rezultata
 • Dozvoliti individualni tempo rada
 • Omogućiti neposredno poznavanje rezultata
 • Odstraniti utjecaje koji izazivaju neugodnost, umor i stres
 • Potkrepljivati uspješna ponašanja, hrabriti i poticati
primjer dobre prakse
Primjer dobre prakse
 • Projekt:

“Poboljšanje znanja,vještina i kompetencija u poučavanju, rukovođenju i upravljanju školskog nastavnog osoblja u Hrvatskoj”

Projekt nastao u partnerstvu između Agencije za odgoj i obrazovanje i Britanskog savjeta

Trajanje projekta:

Travanj 2006. - ožujak 2008.

sastav projektnog tima
Sastav projektnog tima
 • 1. Učitelji i stručni suradnici OŠ i SŠ (žup. voditelji, mentori, savjetnici, sve županije i tipovi škola, savjetnici Agencije zoo) do 30 sudionika
 • 2. Ravnatelji OS i SŠ, sve regije i tipovi škola i savjetnici Azoo, do 25 sudionika
projektni okvir
Projektni okvir
 • Pružiti ekspertizu i podršku pojačanom stručnom usavršavanju županijskih voditelja te osmisliti, nadzirati i vrednovati napredak i omogućiti napredovanje svih županijskih voditelja u sustavu u svim područjima obuhvaćenim projektom.
predvi ene aktivnosti
Predviđene aktivnosti

Dvogodišnja edukacija; završena 1. godina s 4 modula

 • Teme: mentorstvo, prezentacijske i diseminacijske vještine, upravljanje promjenama, standardi i kompetencije;
 • Umrežavanje i razmjena dobre prakse
 • Samoevaluacija i evaluacija
 • Godišnje izviješće o postignutim rezultatima
odlike i rezultati projekta
Odlike i rezultati projekta
 • Vrsni predavači i voditelji radionica iz GB
 • Raznolikost metoda i oblika rada,naglasak na aktivnosti sudionika i iskustvenom učenju
 • Stjecanje novih stručnih kompetencija, uključujući i napredak u engleskom jeziku
 • Upoznavanje novih ljudi iz različitih sredina
 • Stvorena skupina ljudi velikog stručnog i akcijskog potencijala,iskorištene blagodati skupnog rada
slide21

Partnerstvo organizatora i kontinuitet aktivnosti

Poticajno međusobno i zajedničko učenje

Evaluacijom postignuća i zajedničkim sastankom oba projektna tima 25. svibnja 2007.- postignuta sinergija i izražena skrb

Prikazi diseminacija i okrugli stol “Izazovi u osmišljavanju stručnog usavršavanja nastavnika - razmjena iskustava

Educirano 50-tak edukatora za nove diseminacije

zaklju ak za to se zala em
Zaključak - za što se zalažem?
 • Za zajednicu koja uči ili kako kaže Margaret J.Wheatley: “Kako ćemo putovati ovaj puta? Odgovor je, zajedno...da provjerimo ideje, da podijelimo što smo naučili, da si pomognemo vidjeti to na novi način, da čuju našu priču...Imamo jedni od drugih znatiželju, mudrost i hrabrost.”
 • Za metode i oblike stručnog usavršavanja koji omogućavaju razvoj osobnosti jer ne pamtimo ono što smo od nekog čuli već kako smo se pri tome osjećali.
ravnatelj je esto osamljena uloga
Ravnatelj je često osamljena uloga

Usprkos potrebe za transparentnošću djelovanja ravnatelj ne može sve podijeliti sa svojim suradnicima u školi. Potrebna nam je potpora sustava i međusobna potpora. Da ne rastemo kao drveće u šumi, jedan pored drugog,sami se probijajući do sunca.

zajedno prema suncu dru tvu znanja
ZAJEDNO PREMA SUNCU - društvu znanja

Već da svi sudionici ovog procesa, u partnerstvu i sinergiji stvore uvjete da zajedno letimo prema suncu.Ako se udružimo SKY IS THE LIMIT!

literatura
Literatura

1. Besser-Siegmund, C., Moć pozitivnih misli. Mozaik knjiga, Zagreb,

2002.

2. Staničić, S., Menadžment u obrazovanju. vl. Naklada, Rijeka, 2006.

3. Skupina autora: Inovacije u osnovnom obrazovanju, Školske novine, Zagreb, 2002.

4. Meyer, H., Didaktika razredne kvake. Educa, Zagreb, 2002.

5. Yudelowitz, J., Koch, R., Field, R., Smart things to know about leadership. Capstone Publishing Limited,Oxford, 2002.

6. Terhard, E., Metode poučavanja i učenja. Educa, Zagreb, 2001.

7. Materijali iz modula 4.