slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

WSPIERANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - DOTACJE NA ROZWÓJ. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT' - george-allison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WSPIERANIE

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

- DOTACJE NA ROZWÓJ

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

slide2

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIutworzona z przekształceniaPolskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1996 -2000)

działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

połączona z:Agencją Techniki i Technologii (kwiecień 2002) Polską Agencją Rozwoju Regionalnego (czerwiec 2002)

 • DZIAŁA NA RZECZ:
 • małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
 • eksportu
 • rozwoju regionalnego
 • wykorzystania nowych technik i technologii
 • tworzenia nowych miejsc pracy
 • przeciwdziałania bezrobociu
 • rozwoju zasobów ludzkich
slide3

DEFINICJA MSP

W Ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. przyjęto prawną definicję MSP, zgodną z definicją UE96/280/EC.

slide4

DOTACJA NA PRZYGOTOWANIE DO

UCZESTNICTWA W RYNKU KAPITAŁOWYM

 • DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 • finansowanie części kosztów usług doradczych, związanych z dopuszczeniem akcji emitowanych przez przedsiębiorcę do publicznego obrotu i wprowadzeniem ich na nieurzędowy, regulowany rynek papierów wartościowych
 • DO 60% CENY NETTO USŁUG DORADCZYCH, DO 100.000 zł
 • WARUNKIEM OTRZYMANIA DOTACJI JEST DOPUSZCZENIE AKCJI DO PUBLICZNEGO OBROTU
slide5

BEZPŁATNE DORADZTWO

Ponad 130 PKD na terenie całego kraju

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNO-DORADCZE

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem

Maksymalnie 10 darmowych godzin doradczych rocznie na klienta

Przedsiębiorco! zgłoś się do najbliższego Punktu Konsultacyjno-Doradczegopo bezpłatną poradę na temat dostępnych programów pomocyUnii Europejskiej oraz budżetu państwa!

slide6

PHARE 2000 POMOC DLA SEKTORA PRODUKCYJNEGO

PROGRAMY KRAJOWE

doradczo-szkoleniowe

REALIZOWANE WE WSZYSTKICH 16 WOJEWÓDZTWACH

Wstęp do jakości

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

PROGRAMY REGIONALNE

doradczo-informacyjne

orazdotacje inwestycyjne

REALIZOWANE W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH:

1. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

2. ŚLĄSKIE

3. PODKARPACKIE

4. LUBELSKIE

5. PODLASKIE

2000

slide7

PROGRAMY KRAJOWE

dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów kontroli jakości, certyfikacji i standaryzacji w MSP

od 1.000 eurodo 10.000 euro do 60%

Wstęp do jakości

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje

od 1.500 euro do 10.000 euro do 60%

dotacje na współfinansowanie szkoleń dla kadr MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, w obszarach wiedzy warunkującej uzyskiwanie konkurencyjności w obliczu wchodzenia polski na jednolity rynek europejski

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

od 1.500 euro do 10.000 euro do 80%

Ostatni wskazany termin w 2003 - 5 marca

akredytacja do 31 stycznia

2000

slide8

Phare 2000

WSTĘP DO JAKOŚCI

DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE:

 • Przygotowanie kadry MSP do zarządzania jakością
 • Uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury i personelu
 • Ocena zgodności wyrobów z dyrektywami UE, nadawanie znaku CE
 • Uzyskanie certyfikatu specyficznegosystemu jakości w wybranych sektorach przemysłu
 • Doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu
slide9

Phare 2000

INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE:

 • Ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę - audit technologiczny
 • Strategia przedsiębiorstwa w zakresie technologii -Przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii
 • Wdrażanie pozyskanych technologii
 • Wdrażanie własnych rozwiązań technologicznych
slide10

PHARE 2001

 • PROGRAMY DLA MSP
 • doradczo-szkoleniowe
 • oraz
 • dotacje inwestycyjne
 • DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH 16 WOJEWÓDZTWACH
 • Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla ~ 700-900 firm
 • Program Rozwoju Firmy dla ~ 800 firm
 • Program Rozwoju Firm dla Eksporterów dla ~ 400 firm
 • Program Rozwoju Firm Internetowych dla ~ 400 firm

2001

slide11

2000

PHARE 2000

PROGRAMY REGIONALNE

Program Rozwoju Przedsiębiorstw

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

slide12

PHARE 2000

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

 • DOFINANSOWANIE KOSZTÓW USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM I REALIZACJĄ WEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU
 • w tym:
   • 1. OCENA KONKURENCYJNEJ POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA
   • 2. ROZWÓJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA
   • 3. PLANOWANIE INWESTYCYJNE
 • BUDŻET 2,73 MLN EURO:
 • ŚLĄSKIE - 0,73 MLN EURO
 • LUBELSKIE - 0,53 MLN EURO
 • PODKARPACKIE - 1,33 MLN EURO
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE - 0,13 MLN EURO
 • PHARE 2001 - cały kraj

1.500 - 5.000 EURO - (60%)

slide13

PHARE 2000

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH

 • DOTACJE DLA MSP NA OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANÓW ROZWOJU EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTWA
 • w tym:
   • 1. OCENA KONKURENCYJNEJ POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA WYBRANYCH RYNKACH EKSPORTOWYCH
   • 2. ROZWÓJ STRATEGII EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
   • 3. PLANOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ EKSPORTOWĄ
   • 4. ROZWÓJ RYNKÓW EKSPORTOWYCH
 • BUDŻET 3,13 MLN EURO:
 • ŚLĄSKIE - 1,13 MLN EURO
 • LUBELSKIE - 0,66 MLN EURO
 • PODKARPACKIE - 1,33 MLN EURO
 • PHARE 2001 - cały kraj

1.500 - 10.000 EURO - (60%)

slide14

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP

Dotacje dla MSP na projekty inwestycyjne, w tym: zakup nowych maszyn, technologii, urządzeń, środków transportu, nowych mebli i wyposażenia hoteli i restauracji

 • od 2.000 - do 50.000 euro
 • maksymalna dotacja 25%
 • wkład własny - min. 75% w tym konieczny kredyt bankowy

PHARE 2000 - pięć województw: ŚLĄSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PHARE 2001 - cały kraj

2000 i 2001

slide15

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMÓW DOTACJI

 • Korzystanie z usług akredytowanego wykonawcy(oprócz dotacji inwestycyjnych)
 • Zasada współfinansowania - przedsiębiorstwo współfinansujeco najmniej 40% kosztów netto (w przypadku inwestycji do 50% + kredyt bankowy)
 • Realizacja działań zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu dotacji
 • Współpraca przy monitorowaniu i ocenie programu

2000 i 2001

slide16

PROCES AKREDYTACJI

- otwarty, powstaje tak zwana „długa lista”

zapewnia1) profesjonalizm w wykonaniu usług

2) konkurencję ofert

 • AKREDYTOWANI WYKONAWCY - WYSPECJALIZOWANE JEDNOSTKI DORADCZE, INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE ORAZ FIRMY KOMERCYJNE AKREDYTOWANE DO REALIZACJI USŁUG PRZEZ PARP
 • SPECYFICZNE USŁUGI MOGĄ REALIZOWAĆ WYKONAWCY NIE BĘDĄCY NA LIŚCIE AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW
 • WYBÓR AKREDYTOWANEGO WYKONAWCY NALEŻY DO PRZEDSIĘBIORSTWA

2000 i 2001

slide17

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

KRYTERIA OCENY

- ADMINISTRACYJNE: CZY WNIOSEK JEST KOMPLETNY I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY

- KWALIFIKACYJNE: CZY WNIOSKODAWCA I JEGO PROJEKT SPEŁNIAJĄ KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ

- JAKOŚCIOWE: OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU WNIOSKODAWCY

2000 i 2001

slide18

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA RIF

 • ADMINISTRUJE PROGRAMAMI DOTACJI PHARE 2000 W DANYM WOJEWÓDZTWIE
 • (PKD)
 • PROWADZI PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY DLA PRZEDSIĘBIORSTW
 • (PRS)
 • PROWADZI PUNKT REFUNDACJI SZKOLEŃ DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
slide19

KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MSP (KSU)

Zapewnia:

kompleksową ofertę

wysoką jakość usług

przystępne ceny

dogodne położenie

 • KSU świadczy na rzecz sektora MSP usługi:
 • DORADCZE (prawo, finanse, marketing, zarządzanie, innowacje i technologie, eksport, jakość)
 • SZKOLENIOWE (specjalistyczne, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, branżową)
 • FINANSOWE (udzielanie poręczeń kredytowych, udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (lokalne fundusze pożyczkowe)
 • INFORMACYJNE (kojarzenie partnerów gospodarczych, wywiadownie gospodarcze)

ponad 150 ośrodków w Polsce

10 krok w do dotacji

10 KROKÓW DO DOTACJI:

1.UZYSKANIE INFORMACJI O PROGRAMIE W RIF LUB PKD (adresy na www.parp.gov.pl)

2. WYBÓR AKREDYTOWANEGO WYKONAWCY USŁUG I PODPISANIE UMOWY

3. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE KOMPLETNEGO WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI W RIF

4. ROZPATRYWANIE WNIOSKU PRZEZ RIF (KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU, KRYTERIA KWALIFIKACYJNE)

5. ROZPATRYWANIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄW PARP LUB RIF (KOŃCOWA OCENA WNIOSKU, DECYZJA O PRZYZNANIU DOTACJI)

6. NAJPIERW PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI POMIĘDZY PARP LUB RIF I BENEFICJENTEM

7. POTEM REALIZACJA DZIAŁAŃ OBJĘTYCH UMOWĄ DOTACJI - W NIEKTÓRYCH PROGRAMACH MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI NA POCZET DOTACJI

8. ZŁOŻENIE KOMPLETNEGO WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI DO RIF

9. SPRAWDZENIE WNIOSKU PRZEZ RIF LUB PARP

10. WYPŁATA DOTACJI PRZEZ PARP LUB RIF

2000 i 2001

slide22

Aleje Jerozolimskie 125/127PL 02-017 Warszawatel. (0 prefiks 22) 699 70 44/45faks (0 prefiks 22) 699 70 46/56http://www.parp.gov.ple-mail: biuro@parp.gov.pl